Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek

Pytanie: Jak wystawić rachunek w walucie obcej?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W celu wystawienia rachunku w walucie obcej w programie Rachunek należy w oknie Dokumenty kliknąć przycisk Dodaj znajdującego się na pasku narzędzi, a następnie zaznaczyć pozycję "Rachunek w walucie" i potwierdzić przyciskiem Wybierz:

Jak wystawić rachunek w walucie obcej?

Wybór waluty oraz daty kursu dostępny jest w zakładce Waluta. Program automatycznie wczytuje datę kursu oraz tabele kursową przypadającą na poprzedni dzień roboczy w stosunku do daty sprzedaży wskazanej na dokumencie. Zmiana daty sprzedaży powoduje automatyczną zmianę daty kursu oraz tabeli kursowej. Można też ręcznie wskazać inną datę kursu w zakładce Waluta - wówczas program automatycznie wczyta tabelę oraz kurs z wskazanego dnia.

Jak wystawić rachunek w walucie obcej?

W wersjach programu Rachunek z roku 2022 i starszych:

Aby móc wystawiać rachunki walutowe należy wejść do Konfiguracji programu, wybrać zakładkę Rachunki i włączyć opcję "Wystawianie rachunków walutowych oraz rachunków proforma":

Jak wystawić rachunek w walucie obcej?


Po włączeniu tej opcji i kliknięciu przycisku "Dodaj" w oknie Rejestr rachunków pojawi się okienko z możliwością wyboru rachunku walutowego (a także rachunku proforma w walucie):

Jak wystawić rachunek w walucie obcej?