Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Jak sprawdzić status wysyłki pliku JPK? Jak pobrać UPO?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Status wysłanego dokumentu oraz możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (czyli UPO) dostępne są w programie Księga po wybraniu w górnym menu opcji Dane - Rejestr wysłanych dokumentów:

Jak sprawdzić status wysyłki pliku JPK? Jak pobrać UPO?

Okno Rejestr wysłanych dokumentów zawiera spis wszystkich wysłanych z programu dokumentów (plików JPK oraz deklaracji) wraz z informacjami o nich:

Jak sprawdzić status wysyłki pliku JPK? Jak pobrać UPO?

Najważniejsze informacje wyświetlane w kolumnach Rejestru wysłanych dokumentów to:
- rodzaj wysłanego dokumentu w kolumnie Dokument,
- status wysyłki dokumentu w kolumnie Status,
- informacja czy zostało pobrane UPO dla dokumentu w kolumnie UPO,
- miesiąc/kwartał za jaki został złożony dokument w kolumnie Okres.

Jeśli w kolumnie "Status" jest informacja "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO" oznacza to, że plik JPK został dostarczony do urzędu skarbowego, a potwierdzeniem tego jest dokument UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).
Aby pobrać UPO na dysk komputera, należy zaznaczyć w tabeli właściwy dokument i kliknąć przycisk Drukuj UPO znajdujący się na dole okienka. Następnie należy wybrać opcję wydruku lub zapisu UPO w formacie PDF.

Jeśli w kolumnie Status jest informacja "Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd" oznacza to, że w pliku JPK jest jakiś błąd formalny. Prawdopodobnie nie zostały wypełnione wszystkie wymagane pozycje lub jakiś NIP kontrahenta nie jest poprawny (np. zostało wpisane za dużo lub za mało cyfr). W takiej sytuacji można przejrzeć rejestr dokumentów, uzupełnić puste pozycje (wymagane są: nr dokumentu, NIP kontrahenta, nazwa i adres kontrahenta) i ponownie wysłać plik JPK na serwer ministerstwa lub przesłać nam plik JPK do weryfikacji (na adres pomoc@pakietprzedsiebiorcy.pl).

Komunikat "Weryfikacja negatywna - błąd danych autoryzacyjnych" oznacza, że dane autoryzacyjne nie są identyczne z danymi zgłoszonymi w Urzędzie Skarbowym, najczęstsze błędy to:
- błąd literowy w imieniu lub nazwisku
- wpisanie najpierw imienia, potem nazwiska w polu "Nazwisko i imię"
- błąd w NIPie
- podanie niewłaściwej kwoty przychodu za 2020 rok (musi to być łączna kwota przychodu z deklaracji rocznej, niezaokrąglona - z groszami po przecinku, bez przychodu małżonka, jeśli było to wspólne rozliczenie) lub podanie kwoty przychodu za rok 2021 lub 2019.

Powyżej zostały wymienione najczęściej pojawiające się komunikaty. Znaczenie innych statusów wysyłki można sprawdzić klikając w poniższy link:
Co oznaczają poszczególne statusy wysyłki plików JPKV7 w "Rejestrze wysłanych dokumentów"?