Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: W jaki sposób zaksięgować fakturę procedurę marży (fakturę VAT marża)?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie Księga należy otworzyć okno Rejestr VAT sprzedaży, wybrać przycisk Dodaj i uzupełnić dane faktury oraz kontrahenta.
W pozycji "Rodzaj rejestru" należy wybrać z rozwijanej listy Faktury procedura marży (rejestr predefiniowany w programie).
Pole Wartość sprzedaży brutto (9) należy uzupełnić wartością brutto z faktury. Wpisana tu kwota zostanie wykazana w polu SprzedazVAT_Marza w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M (JPK_V7K).
W polu Sprzedaż wg stawki 23% (10) należy wpisać podstawę opodatkowania, tj. wartość marży pomniejszoną o podatek należny, a w polu (11) wartość podatku. Aby program nie wyliczał automatycznie wartości, można wyłączyć opcję automatycznego przeliczania wartości klikając czerwoną ikonkę kalkulatora. Wpisane tu kwoty zostaną przeniesione odpowiednio do pól 19 i 20 pliku JPK_V7M (JPK_V7K).

W jaki sposób zaksięgować fakturę procedurę marży (fakturę VAT marża)?

Następnie należy przejść do zakładki "Oznaczenia sprzedaży, dostawy, świadczonych usług i procedur" i zaznaczyć właściwą procedurę:
MR_UZ (Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy).
MR_T (Świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy).
Jeśli wpisywany dokument jest fakturą do paragonu, to dodatkowo należy w pozycji "Oznaczenie sprzedaży" wybrać z rozwijanej listy opcję "FP - faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT":

W jaki sposób zaksięgować fakturę procedurę marży (fakturę VAT marża)?

Zapisana w ten sposób faktura (z oznaczeniem MR_UZ) zostanie wykazana w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 tak jak na poniższym zrzucie:

W jaki sposób zaksięgować fakturę procedurę marży (fakturę VAT marża)?

Po zapisaniu faktury po stronie sprzedaży, należy otworzyć okno Rejestr VAT zakupów i dodać tu dokument zakupu za pomocą przycisku Dodaj. Ważne jest, aby w pozycji "Rodzaj rejestru" wybrać Dostawa towarów używanych, a kwotę zakupu wpisać w pole Wartość zakupu brutto (8), gdyż to spowoduje przeniesienie wpisanej wartości zakupu do pola ZakupVAT_Marza w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M (JPK_V7K):

W jaki sposób zaksięgować fakturę procedurę marży (fakturę VAT marża)?


Faktura procedura marży z ujemną marżą

W przypadku wystąpienia marży ujemnej sposób księgowania faktury będzie analogiczny do przedstawionego wyżej, z tą różnicą, że w polu Sprzedaż wg stawki 23% (10) należy wpisać ujemną kwotę marży (nie będzie ona uwzględniona w podsumowaniach, aby nie pomniejszać podstawy opodatkowania), a w polu (11) należy wpisać "0" (wartość podatku):

W jaki sposób zaksięgować fakturę procedurę marży (fakturę VAT marża)?

Tak wpisana faktura będzie pominięta w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 i zostanie wykazana jedynie w części ewidencyjnej.