Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Jak wystawić Aneks do Umowy w związku z obniżeniem wymiaru etatu?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Aby dodać aneks do umowy należy:

1. Zaznaczyć obecną umowę pracownika w oknie Pracownicy, umowy i kliknąć przycisk Aneks na pasku narzędzi (lub z menu pod prawym przyciskiem myszy wybrać pozycję " Utwórz aneks do umowy".
2. Wybrać rodzaj umowy i potwierdzić przyciskiem Wybierz.
3. Uzupełnić/zmienić dane aneksu przełączając się na odpowiednie zakładki znajdujące się po prawej stronie okna edycji umowy ("Pracownik", "Zatrudnienie", "Umowa", itd.). Poniżej zostały opisane najważniejsze elementy:
- W zakładce Pracownik w polu Data umowy wpisać datę podpisania aneksu.
- W zakładce Zatrudnienie w polu Data rozpoczęcia pracy wpisać datę rozpoczęcia pracy na nowych warunkach określonych w tym aneksie
- W zakładce Zatrudnienie w polu Wymiar czasu pracy wpisać część etatu, np. "4:5", "3:4" czy "1:2". W polu Ilość godzin pełnego etatu powinna być wpisana liczba godzin pracy na pełnym etacie - z reguły będzie to "8:0".
- W zakładce Harmonogram godziny pracy są automatycznie przeliczane z uwzględnieniem wpisanej części etatu (proporcjonalnie każdego dnia). Sugerujemy, aby wpisać tu rzeczywiste godziny pracy przed zapisaniem aneksu.
4. Zapisać aneks.