Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika lub do ZUS PUE?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Z programu Kadry i Płace jest możliwy eksport danych do Płatnika w postaci pliku KEDU zawierającego dokumenty: zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz comiesięczne raporty: DRA, RCA, RSA oraz RZA. Pliki KEDU tworzone są automatycznie na podstawie wprowadzonych do programu danych.

Poniżej znajdują się instrukcje:
1) Generowania dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA
2) Generowania dokumentów rozliczeniowych: DRA, RCA, RSA oraz RZA
3) Importu plików do Płatnika.
4) Importu plików do ZUS PUE.

Aby uniknąć błędów podczas importu danych do systemu ZUS, przed utworzeniem pierwszego pliku KEDU należy się upewnić, że w programie zostały podane następujące informacje:
1) W oknie Konfiguracja - Dane firmy wpisana jest skrócona nazwa firmy.
2) W przypadku jednoosobowej działalności uzupełnione są wszystkie dane w oknie Konfiguracja - Właściciel.
3) W umowie pracownika wpisany jest PESEL (lub nr paszportu w przypadku obcokrajowców), a także sześciocyfrowy kod tytułu ubezpieczenia (w zakładce Ustawienia).


1) Generowanie dokumentu ZUS ZUA

W celu utworzenia dokumentu ZUS ZUA, zawierającego dane zgłoszeniowe pracownika, należy otworzyć okno Pracownicy, umowy, zaznaczyć pracownika i wybrać opcję Dane - Eksport danych rejestrowych do płatnika (ZUS ZUA). Opcja ta dostępna jest również w menu podręcznym (pod prawym przyciskiem myszy). Generowany plik zawiera dane tylko jednego pracownika.

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika lub do ZUS PUE?


2) Generowanie dokumentów DRA, RCA, RSA oraz RZA

Plik KEDU zawierający dokumenty: DRA, RCA, RSA oraz RZA obejmuje informacje dotyczące wszystkich pracowników zatrudnionych w danym miesiącu. W celu utworzenia tego pliku należy otworzyć okno Listy płac, wybrać właściwy miesiąc, a następnie użyć przycisku Płatnik znajdującego się na pasku narzędzi lub opcji Eksport danych do płatnika znajdująca się w menu głównym Dane oraz w menu podręcznym (pod prawym przyciskiem myszy).

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika lub do ZUS PUE?

Następnie należy podać nazwę pliku KEDU i zapisać plik na dysku komputera.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej program wyświetli okno z podstawami oraz składkami ZUS właściciela. Domyślnie wpisane są minimalne wymagane ustawowo składki ZUS z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Podstawę składki zdrowotnej należy uzupełnić samodzielnie, a program wyliczy automatycznie składkę zdrowotną.

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika lub do ZUS PUE?

Jeżeli program Kadry i Płace jest zintegrowany z jednym z naszych programów księgowych (Księga, Mała księgowość lub Ryczałt), to składki właściciela zostaną wczytane z tego programu, pod warunkiem jednak, że zostały tam wcześniej dodane w oknie Podatki - Składki ZUS i oznaczone jako Zapłacone.
3) Import plików do Płatnika

W celu zaimportowania zapisanych plików KEDU do Płatnika należy wybrać opcję Narzędzia - Import dokumentów:

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika lub do ZUS PUE?

Dalej należy postępować zgodnie dokumentacją aplikacji Płatnik.

Jeśli podczas importu danych pojawi się błąd krytyczny, należy się zastosować do instrukcji znajdującej się tutaj


4) Import plików do ZUS PUE

W celu zaimportowania pliku KEDU do ZUS PUE należy w górnym menu przełączyć się na zakładkę ePłatnik, a następnie w menu z lewej strony wybrać opcję Dokumenty:

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika lub do ZUS PUE?

Potem należy wybrać Import KEDU. W wyświetlonych parametrach nie trzeba nic zaznaczać, można od razu kliknąć przycisk Dalej znajdujący się na dole tego okna i przejść do kroku 2:

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika lub do ZUS PUE?

Następnie należy kliknąć przycisk Wybierz plik i wskazać plik KEDU zapisany na dysku komputera. Po wczytaniu pliku należy kliknąć przycisk Dalej znajdujący się na dole okna i przejść do kroku 3.

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika lub do ZUS PUE?

W trzecim ekranie zostaną wyświetlone zaimportowane dokumenty. Jeśli podczas importu KEDU system ZUS wykryje różnice pomiędzy danymi identyfikacyjnymi Płatnika lub ubezpieczonych tworzy automatycznie dokumenty synchronizujące (ZUS ZIPA). Jeśli nie nastąpiły żadne zmiany w danych podatnika, można zignorować dokumenty synchronizujące:

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika lub do ZUS PUE?

Aby wyświetlić zaimportowaną deklarację DRA lub RCA, należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Podgląd znajdujący się na dole. W celu edycji deklaracji należy wybrać przycisk Edytuj. Wskazane jest, aby w oknie edycji deklaracji kliknąć przycisk Sprawdź w celu automatycznego sprawdzenia poprawności wypełnienia formularza przed wysyłką:

Czy z programu możliwy jest eksport danych do Płatnika lub do ZUS PUE?

Jeśli w zakładce Uwagi i błędy nie będzie żadnych błędów, formularz jest gotowy do wysyłki. Jeśli pojawią się jakieś błędy, należy wyświetlić zawartość zakładki Uwagi i błędy i kliknąć kolejno na każdej pozycji, aby system podświetlił okienko formularza, które wymaga korekty.
Po poprawieniu ewentualnych błędów i pozytywnym zweryfikowaniu deklaracji należy użyć przycisku Wyślij i zakończ, aby przejść do wysyłki deklaracji. Jeśli przycisk Wyślij i zakończ jest nieaktywny, należy kliknąć przycisk Zakończ.