Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Jak wpisać pracownikowi opiekę nad dzieckiem?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie są w tym zakresie trzy możliwości do wyboru:

1) Opieka nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny - w tym przypadku wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc. podstawy wymiaru (podstawę tę stanowi przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy). Aby wybrać ten wariant, należy wejść do zakładki Listy obecności, zaznaczyć pracownika, kliknąć przycisk "Wpisz nieobecności", a następnie wybrać właściwy zakres dat i jako powód nieobecności wskazać na liście "Opieka nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny":

Jak wpisać pracownikowi opiekę nad dzieckiem?

Opieka nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny jest oznaczona symbolem O na wydruku listy obecności.

2) Płatna opieka nad dzieckiem - czyli 2 dni płatnego urlopu na dziecko do 14 r. ż. z możliwością podzielenia na godziny (z art. 188). Aby wybrać tę opcję, należy otworzyć okno Listy obecności, zaznaczyć pracownika, kliknąć przycisk Zmień. Następnie na wyświetlonej Liście obecności zaznaczyć dzień, wybrać Zmień i wpisać liczbę wykorzystanych w danym dniu godzin w pozycji "Płatna opieka nad dzieckiem", a jednocześnie odpowiednio zmniejszyć liczbę przepracowanych w danym dniu godzin w pozycji "Czas pracy według normy dziennej". W przypadku wykorzystania 8 godz. opieki w danym dniu należy to uzupełnić tak jak na poniższym przykładzie:

Jak wpisać pracownikowi opiekę nad dzieckiem?

Płatna opieka nad dzieckiem jest oznaczona symbolem PO na liście obecności.

3) Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 przysługujący rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka poniżej 8. roku życia, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Aby wskazać ten rodzaj nieobecności pracownikowi, należy w oknie Listy obecności zaznaczyć tego pracownika, kliknąć przycisk Wpisz nieobecności, a następnie wybrać właściwy zakres dat i jako powód nieobecności wskazać na liście "Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19":

Jak wpisać pracownikowi opiekę nad dzieckiem?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 jest oznaczony symbolem C19 na liście obecności.