Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: Jak wystawić fakturę odwrotne obciążenie?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W oknie "Rejestr faktur" należy kliknąć przycisk "Dodaj", a następnie wybrać pozycję "Faktura odwrotne obciążenie".

Jeśli tej faktury nie ma na wyświetlonej liście, należy kliknąć przycisk "Więcej dokumentów" znajdujący się w prawym dolnym rogu okienka. W wyniku tego wyświetli się lista dokumentów, na której należy wybrać Fakturę odwrotne obciążenie:

Jak wystawić fakturę odwrotne obciążenie?


Aby faktura oo. była dostępna na podręcznej liście dokumentów wyświetlanych pod przyciskiem "Dodaj", należy wejść do zakładki "Słowniki", wybrać pozycję "Ustawienia dokumentów", kliknąć dwukrotnie (lub przyciskiem "Zmień") na fakturze oo., a następnie zaznaczyć opcję "Dokument dostępny" i zapisać:

Jak wystawić fakturę odwrotne obciążenie?