Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: Czy można wystawić fakturę końcową do kilku faktur zaliczkowych?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie Faktura VAT jest możliwość wystawienia faktury końcowej do dwóch lub więcej faktur zaliczkowych pod warunkiem, że wszystkie te faktury zaliczkowe spełniają poniższe kryteria:
- zostały wystawione dla tego samego kontrahenta,
- zawierają te same pozycje towarowe (usługowe),
- cena końcowa towarów/usług jest identyczna.

W celu wystawienia faktury końcowej do kilku faktur zaliczkowych należy w oknie Rejestr faktur zaznaczyć każdą z tych faktur zaliczkowych trzymając wciśnięty klawisz Ctrl na klawiaturze, następnie kliknąć przycisk Realizuj znajdujący się na pasku narzędzi (zaznaczony czerwonym kolorem na poniższym zrzucie) lub też wybrać opcję Realizuj dokument z menu znajdującego się pod prawym przyciskiem myszki.

Czy można wystawić fakturę końcową do kilku faktur zaliczkowych?


W ten sposób zaznaczone faktury zaliczkowe zostaną rozliczone w jednej fakturze końcowej:

Czy można wystawić fakturę końcową do kilku faktur zaliczkowych?


Aby mieć pewność, że wszystkie dane na fakturach zaliczkowych będą identyczne, najlepiej utworzyć kolejną fakturę zaliczkową jako kopię poprzedniej, korzystając z funkcji: Edycja - Kopiuj i Edycja - Wklej (lub skrótów klawiaturowych: Ctrl + c i Ctrl + v). Tak utworzona faktura będzie mieć automatycznie nadany kolejny numer oraz aktualną datę.