Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: Jak rozliczyć fakturę?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Jeśli faktura została wystawiona z odroczonym terminem płatności, będzie się wyświetlać w programie jako nieopłacona, a gdy minie termin płatności, podświetli się na czerwono. Dlatego też wskazane jest rozliczenie takiej faktury w programie po otrzymaniu należności. Można tego dokonać zarówno w oknie Dokumenty, jak i w oknie Należności wykonując kolejne kroki:

1) Zaznaczyć nierozliczoną fakturę i kliknąć przycisk Rozlicz na pasku narzędzi lub wybrać opcję Rozlicz dokument w menu pod prawym przyciskiem myszy:

Jak rozliczyć fakturę?

2) Program wyświetli okienko rozliczania, w którym należy kliknąć przycisk Dodaj:

Jak rozliczyć fakturę?

3) Następnie należy wskazać czy jest to wpłata gotówkowa czy przelew:

Jak rozliczyć fakturę?

4) W kolejnym okienku program wczyta aktualną datę i kwotę z faktury. Jeżeli jest to spłata częściowa, należy wpisać rzeczywistą kwotę wpłaty.
W przypadku wpłaty gotówkowej program automatycznie wstawi kolejny numer dokumentu KP. Gotowy dokument KP dla tej faktury będzie dostępny pod przyciskiem Drukuj - Dowód wpłaty.

Jak rozliczyć fakturę?

5) Po zatwierdzeniu wpłaty pojawi się ona w okienku rozliczenia. Okienko należy zamknąć klikając przycisk Zapisz:

Jak rozliczyć fakturę?

Po rozliczeniu faktury kwota wpłaty pojawi się w kolumnie Rozliczono. W przypadku częściowej spłaty pozostała kwota do zapłaty będzie wyświetlona w kolumnie Pozostało do rozliczenia. W przypadku spłaty całości kwoty faktury pojawi się zielony "ptaszek" w kolumnie Rozliczony.

Jak rozliczyć fakturę?