Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: Jak wystawić fakturę odwrotne obciążenie?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W oknie "Rejestr faktur" należy kliknąć przycisk "Dodaj", a następnie wybrać pozycję "Faktura odwrotne obciążenie".

Jeśli tej faktury nie ma na wyświetlonej liście, należy kliknąć przycisk "Więcej dokumentów" znajdujący się w prawym dolnym rogu okienka. W wyniku tego wyświetli się lista dokumentów, na której należy wybrać Fakturę odwrotne obciążenie:
Aby faktura oo. była dostępna na podręcznej liście dokumentów wyświetlanych pod przyciskiem "Dodaj", należy wejść do zakładki "Słowniki", wybrać pozycję "Ustawienia dokumentów", kliknąć dwukrotnie (lub przyciskiem "Zmień") na fakturze oo., a następnie zaznaczyć opcję "Dokument dostępny" i zapisać:
Uwaga!

W programie istnieją dwa różne wzory faktury oo. do wyboru:
- faktura oo. bez kolumny ze stawkami VAT (ustawiona domyślnie)
- faktura oo. z kolumną ze stawkami oraz zestawieniem VAT (aby przełączyć się na ten formularz, należy wejść do zakładki "Konfiguracja programu", wybrać pozycję "Dokumenty" i zaznaczyć okienko "Stosuj faktury odwrotne obciążenie z widocznymi stawkami i zestawieniem VAT").