Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt

Pytanie: Jak utworzyć i przekazać do ZUS deklarację DRA?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Od 2022 r. przedsiębiorcy mają obowiązek składania co miesiąc deklaracji ZUS DRA. Termin złożenia deklaracji oraz zapłaty składek w przypadku przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie oraz spółek osobowych upływa 20. dnia następnego miesiąca. Ponieważ 20 luty przypada w niedzielę, termin zapłaty składek za styczeń 2022 mija w poniedziałek 21 lutego.

Program Ryczałt umożliwia utworzenie i eksport deklaracji ZUS DRA do systemu Płatnik oraz ZUS PUE. Deklaracja zapisywana jest w postaci pliku wymiany KEDU (plik z rozszerzeniem .xml).

Przed utworzeniem pierwszego pliku KEDU w programie wskazane jest sprawdzenie czy w Konfiguracji są uzupełnione wszystkie dane potrzebne do wygenerowania deklaracji DRA. W tym celu należy otworzyć okno Konfiguracja, a w nim kolejne zakładki:
- Dane firmy - tu powinny być wypełnione pola: "NIP", "REGON" oraz "Skrócona nazwa firmy" (zgodnie z wymogami systemu Płatnik / ZUS PUE skrócona nazwa nie może mieć więcej niż 31 znaków).
- Właściciel - dla potrzeb deklaracji DRA powinny być uzupełnione pola: "Nazwisko i imię", "NIP", "Data urodzenia". Opcjonalnie można wpisać "Serię i numer dowodu osobistego" (koniecznie bez spacji) - który nie jest wymagany na deklaracji DRA, jednak przy braku numeru d.o. system ZUS PUE tworzy dodatkowy dokument synchronizujący ZUS ZIPA.
- ZUS - w tej zakładce należy zaznaczyć wszystkie opłacane składki oraz wpisać poprawny "Kod tytułu ubezpieczenia" (domyślnie jest wpisany typowy kod 051000).

W kolejnym kroku należy dodać składki ZUS, a więc wybrać Podatki - Składki ZUS, kliknąć przycisk Dodaj i wskazać właściwy miesiąc. Przy każdej zapłaconej składce zaznaczyć opcję Zapłacony i potwierdzić przyciskiem Dodaj:

Jak utworzyć i przekazać do ZUS deklarację DRA?

Po dodaniu składek można utworzyć plik KEDU - w tym celu należy zaznaczyć dodaną pozycję i użyć przycisku Płatnik

Jak utworzyć i przekazać do ZUS deklarację DRA?

Następnie należy podać nazwę pliku i zapisać go na dysku komputera. Wygenerowany w ten sposób plik zawiera dokument DRA.


Import plików do Płatnika

W celu zaimportowania pliku KEDU do Płatnika należy w Płatniku wybrać opcję Narzędzia - Import dokumentów.


Import plików do ZUS PUE

W celu zaimportowania pliku KEDU do ZUS PUE należy w górnym menu przełączyć się na zakładkę ePłatnik, następnie w menu z lewej strony wybrać opcję Dokumenty:

Jak utworzyć i przekazać do ZUS deklarację DRA?

Potem należy wybrać Import KEDU. W wyświetlonych parametrach nie trzeba nic zaznaczać, można od razu kliknąć przycisk Dalej znajdujący się na dole tego okna:

Jak utworzyć i przekazać do ZUS deklarację DRA?

Następnie należy kliknąć przycisk Wybierz plik i wskazać plik KEDU zapisany na dysku komputera:

Jak utworzyć i przekazać do ZUS deklarację DRA?

W trzecim ekranie zostaną wyświetlone zaimportowane dokumenty. Jeśli podczas importu KEDU system ZUS wykryje różnice pomiędzy danymi identyfikacyjnymi Płatnika lub ubezpieczonych tworzy automatycznie dokumenty synchronizujące (ZUS ZIPA). Jeśli nie nastąpiły żadne zmiany w danych podatnika, można zignorować dokumenty synchronizujące:

Jak utworzyć i przekazać do ZUS deklarację DRA?

Aby wyświetlić zaimportowaną deklarację DRA, należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Podgląd znajdujący się na dole. W celu edycji deklaracji należy wybrać przycisk Edytuj. Wskazane jest, aby w oknie edycji deklaracji kliknąć przycisk Sprawdź w celu automatycznego sprawdzenia poprawności wypełnienia formularza przed wysyłką:

Jak utworzyć i przekazać do ZUS deklarację DRA?

Jeśli w zakładce Uwagi i błędy nie będzie żadnych błędów, formularz jest gotowy do wysyłki. Jeśli pojawią się jakieś błędy, należy wyświetlić zawartość zakładki Uwagi i błędy i kliknąć kolejno na każdej pozycji, aby system podświetlił okienko formularza, które wymaga korekty.
Po poprawieniu ewentualnych błędów i pozytywnym zweryfikowaniu deklaracji należy użyć przycisku Wyślij i zakończ, aby przejść do wysyłki deklaracji. Jeśli przycisk Wyślij i zakończ jest nieaktywny, należy kliknąć przycisk Zakończ.

Utworzona deklaracja DRA znajduje się teraz w zakładce Dokumenty robocze, a więc należy przejść do tej zakładki klikając przycisk w menu po lewej stronie. Następnie należy zaznaczyć deklarację DRA i nacisnąć przycisk Zatwierdź znajdujący się na dole okna.

Zatwierdzona deklaracja DRA trafia do zakładki Dokumenty zatwierdzone, w której można ostatecznie dokonać wysyłki przy użyciu przycisku Wyślij.
Po podpisaniu i wysłaniu dokumentu należy przejść do zakładki Dokumenty wysłane. Do każdego poprawnie wysłanego dokumentu system generuje elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).