Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Dodanie kodów zawodu w dokumentach ZUS ZUA.

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Od 16.05.2021 r. w dokumentach ZUS ZUA należy wykazywać kod wykonywanego zawodu. Wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo (np. pracowników, zleceniobiorców). Kod zawodu trzeba podawać zawsze na dokumentach zgłoszeniowych składanych po raz pierwszy, a także na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty/zmiany (np. w związku z korektą danych adresowych czy zmianą rodzaju ubezpieczeń). Nie trzeba uzupełniać informacji o kodzie zawodu dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r.

W związku z powyższą zmianą została opublikowana aktualizacja programu Kadry i płace (4.245.2021), w której umożliwiono przypisanie pracownikom kodu wykonywanego zawodu. W oknie dodawania lub edycji umowy w zakładce Ustawienia zostało dodane pole Kod zawodu, w którym należy podać sześciocyfrowy kod zawodu.
Z prawej strony okienka Kod zawodu umieszczono przycisk wywołujący słownik kodów ubezpieczeń, który zawiera sklasyfikowane wszystkie zawody wraz z kodami.

Przypisany pracownikowi kod zawodu będzie umieszczany w dokumencie ZUS ZUA generowanym dla tego pracownika w programie Kadry i płace.