Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Jak wydrukować księgę w starej wersji sprzed 2016 r. bez kolumny "Koszty działalności badawczo-rozwojowej"?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W tym celu należy w Konfiguracji programu w zakładce "Księga i podatek dochodowy" zaznaczyć opcję "Użyj starego wzoru księgi przychodów i rozchodów sprzed kwietnia 2016". Włączenie przełącznika powoduje generowanie wydruków według wzorca sprzed zmian.