Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: Po ostatniej aktualizacji nie mogę uruchomić programu, po kliknięciu w ikonkę programu nic się nie dzieje.

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAMY
Odpowiedź: Prawdopodobnie podczas pobierania aktualizacji nastąpiło przerwanie połączenia z Internetem, wskutek czego pobrany plik programu nie jest kompletny lub też aktualizacja została zablokowana przez Firewall (w ostatnim czasie niektórzy dostawcy Internetu dołożyli dodatkowe zabezpieczenie tego typu, które powoduje problemy z pobieraniem aktualizacji).

W zaistniałej sytuacji należy ponownie pobrać aktualizację programu w następujący sposób:
1) Otworzyć folder z zainstalowanym programem - domyślnie znajduje się on na dysku C komputera (w tym celu można kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrócie do programu znajdującym się na Pulpicie i z podręcznego menu wybrać opcję "Otwórz lokalizację pliku").
2) Uruchomić plik PobierzAktualizacje.exe znajdujący się w folderze programu (klikając na nim dwukrotnie myszką).


Jeśli ponowne pobranie aktualizacji nie rozwiąże problemu, należy sprawdzić czy aplikacja nie została zablokowana przez jakiś program antywirusowy.