Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: Czy programy Pakietu Przedsiębiorcy są dostosowane do wymagań RODO?

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAMY
Odpowiedź: W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) do wszystkich programów Pakietu Przedsiębiorcy wprowadzono:

Wymaganie co do haseł użytkowników, aby składało się z co najmniej ośmiu znaków, zawierało co najmniej po jednej małej i wielkiej literze oraz cyfrę i znak specjalny. Zaleca się modyfikację dotychczasowych haseł.

Rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników. Rejestrowane są między innymi takie operacje jak otwarcie i zamknięcie programu oraz otwarcia okien. Rejestrowanie zdarzeń odbywa się w kontekście użytkowników, okien i konkretnych danych. Oprócz użytkownika i operacji rejestrowany jest czas zdarzenia.
Rejestrowanie zdarzeń domyślnie jest wyłączone. Aby je uaktywnić, należy włączyć opcję "Rejestruj operacje użytkowników" w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy".
Okno rejestru operacji dostępne jest w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy" pod opcją "Rejestr operacji" dostępną spod prawego przycisku myszy.