Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: Jak wyeksportować bazę danych / wykonać kopię zapasową programu?

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W tym celu należy wybrać zakładkę Dane -> Eksport bazy danych do pliku...

Jak wyeksportować bazę danych / wykonać kopię zapasową programu?


Następnie wskazać miejsce zapisu pliku na dysku, nadać mu nazwę (np. nazwa programu i aktualna data) i kliknąć przycisk "Zapisz":

Jak wyeksportować bazę danych / wykonać kopię zapasową programu?


Uwaga! W przypadku korzystania z programu Mała Księgowość lub wersji wielofirmowej innego programu, należy wykonać kopię bazy danych kolejno dla każdej firmy (są to oddzielne pliki baz danych).

Programy Pakietu Przedsiębiorcy zapisują dane w formacie .ZBD (zarchiwizowana baza danych). Takiego pliku nie można otworzyć poza programem, z którego został wyeksportowany. Aby odczytać plik .zbd, należy go ponownie zaimportować do programu korzystając z funkcji Dane - Import bazy danych z pliku...
Uwaga! Zaimportowanie zarchiwizowanej bazy danych spowoduje zastąpienie aktualnych danych w programie danymi z importowanego pliku. Z tego względu przed każdym importem wskazane jest wykonanie eksportu aktualnych danych.

Kopię bazy danych warto przechowywać na zewnętrznym nośniku danych (pendrive, CD, DVD, FTP, poczta e-mail) na wypadek, gdyby dysk komputera uległ uszkodzeniu lub zainfekowaniu przez szkodliwe oprogramowanie (np. wirusy komputerowe).