Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: Co oznaczają poszczególne komunikaty o błędach wysyłki plików JPK?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Poniżej przedstawiany listę najczęściej występujących komunikatów informujących o błędnej wysyłce plików JPK_VAT wraz z wyjaśnieniami i sugerowanymi rozwiązaniami.

401 - Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.
Plik JPK zawiera jakiś błąd formalny - np. nie zostały wypełnione wszystkie wymagane pozycje lub jakieś dane mają niewłaściwy format.
W takiej sytuacji Użytkownicy posiadający ważne aktualizacje mogą przesłać nam ten plik JPK do weryfikacji na adres pomoc@pakietprzedsiebiorcy.pl.

403 - Dokument z niepoprawnym podpisem.
Należy sprawdzić ważność podpisu elektronicznego (lub profilu ePUAP) oraz zgodność standardu użytego podpisu.

404 - Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak).
Należy sprawdzić czy e-podpis nie utracił ważności lub - jeśli był wznawiany w ostatnim czasie - czy podczas wysyłki pliku wskazany został nowy certyfikat.

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem.
Minął okres ważności certyfikatu. Jeśli e-podpis był wznawiany w ostatnim czasie, należy się upewnić, że podczas wysyłki pliku wybrany został nowy certyfikat.

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.
Certyfikat podpisu elektronicznego został wydany przez centrum certyfikacji nieobsługiwane przez system e-Deklaracje lub wymagana jest aktualizacja certyfikatu.

408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.
Serwer Ministerstwa podjął kilkukrotną próbę przeprowadzenia formalnej weryfikacji zakończoną negatywnie. Na skutek pojawienia się błędu, którego system nie może zakwalifikować do znanej mu kategorii, dokument jest uznany za nieprawidłowy bez możliwości wskazania jednej przyczyny błędu.
W takiej sytuacji należy sprawdzić konfigurację e-podpisu i ponownie wysłać JPK.

412 - Weryfikacja negatywna - niezgodność danych autoryzacyjnych (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia) z danymi w zeznaniu.
Istnieje różnica między danymi osobowymi w systemie e-deklaracje, a wpisanymi danymi autoryzacyjnymi.

414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych.
Dane autoryzacyjne nie są identyczne z danymi zgłoszonymi w Urzędzie Skarbowym, najczęstsze błędy to:
- błąd literowy w imieniu lub nazwisku
- podanie niewłaściwej kwoty przychodu za 2017 rok (musi to być łączna kwota przychodu z deklaracji rocznej, niezaokrąglona - z groszami po przecinku, bez przychodu małżonka, jeśli było to wspólne rozliczenie) lub podanie kwoty przychodu za rok 2016 bądź 2018.