Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Aby zaliczka na podatek dochodowy była prawidłowo wyliczona należy ustawić w konfiguracji w zakładce "Dane firmy" datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz w zakładce "Księga i podatek dochodowy" rodzaj płaconego podatku dochodowego (liniowy 19% lub progresywny 18%/32%) oraz określić w jaki sposób płacony jest ZUS w zakładce "ZUS". Wyliczenia podatku dokonuje się dodając nowy wpis za dany miesiąc lub kwartał na oknie Podatki - Podatek dochodowy. Wartość zaliczki podpowiadana jest w polu "Kwota zaliczki [zł]". Aby zaliczka była prawidłowo wyliczona należy zaewidencjonować wszystkie zaliczki zapłacone we wszystkich poprzednich miesiącach i zaznaczyć przełącznik "zapłacono" (nawet jeśli zaliczka w danym miesiącu wynosiła 0,00zł). Składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy należy wpisać do księgi jako koszt uzyskania przychodu.