Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: Jak przenieść program oraz dane na nowy komputer?

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Aby uniknąć problemów przy przenoszeniu danych z jednego komputera na drugi (w przypadku zmiany komputera) należy ściśle trzymać się poniższej procedury zachowując jednocześnie kolejność punktów:

- Na starym komputerze wykonać eksport bazy danych (Dane - Eksport bazy danych do pliku...) i zapisać powstały plik na zewnętrznym nośniku danych (pendrive, CD, DVD, FTP, poczta e-mail).

- Na nowym komputerze zainstalować najnowszą wersję programu pobierając ją ze strony www.pakietprzedsiebiorcy.pl/download.

- Po zainstalowaniu programu na nowym komputerze, w wersji testowej, dokonać importu, wyeksportowanego wcześniej na starym komputerze, pliku (Dane - Import bazy danych z pliku...).

- Należy upewnić się, że wszystkie dane zostały przeniesione prawidłowo i program w wersji testowej na nowym komputerze funkcjonuje prawidłowo.

- Na starym komputerze odinstalować program całkowicie z systemu.

- Aktywować program na nowym komputerze posługując się posiadanymi kluczami aktywacyjnymi. Do aktywacji wymagane jest połączenie z Internetem. W przypadku braku możliwości aktywacji należy skontaktować się z producentem oprogramowania korzystając z formularza kontaktu.

Uwaga! Aktywacja najnowszej wersji programu będzie możliwa tylko dla użytkowników dla których nie upłynął jeszcze rok od zakupu licencji lub którzy mają wykupione aktualizacje. W przypadku nie posiadania ważnych aktualizacji aktywacja nie będzie możliwa ze względu na brak prawa do korzystania z najnowszych wersji programu. W takiej sytuacji należy skorzystać ze starszych wersji programu lub wykupić aktualizacje.