Sprzedaż i Magazyn

Fakturowanie z obsługą magazynu

Sprzedaż i Magazyn to aplikacja pod Windows, przeznaczona dla firm handlowych prowadzących magazyn. Umożliwia błyskawiczne i wygodne wystawianie i korygowanie dokumentów handlowych kontrolując przy tym stany ilościowe towarów. Intuicyjna obsługa sprawia, że praca z programem jest prosta, szybka i przyjemna.

Ponadto program umożliwia przechowywanie danych teleadresowych kontrahentów, cennika towarów i usług oraz pilnowanie stanów magazynowo-ilościowych. Dzięki opcji zestawień tabelarycznych i graficznych będziesz mógł błyskawicznie zanalizować swoją sprzedaż w dowolnym okresie.

Pobierz program
Aplikacja "Sprzedaż i Magazyn" umożliwia użytkownikowi:
 • Łatwe i szybkie wystawianie dokumentów sprzedaży takich jak: faktur VAT, faktur VAT detalicznych, faktur VAT zaliczkowych, faktur VAT końcowych, faktur VAT wewnętrznych, korekt do faktur VAT, faktur proforma, faktur VAT marża, faktur VAT-RR, faktur VAT walutowych, faktur VAT eksportowych, dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 • Łatwe i szybkie wprowadzanie dokumentów zakupu takich jak: rachunek, faktura VAT, faktura VAT korekta, faktura VAT do PZ oraz nota korygująca.
 • Łatwe i szybkie wprowadzanie dokumentów magazynowych takich jak: wydanie na zewnątrz (WZ), przyjęcie z zewnątrz (PZ), rozchód wewnętrzny (RW), przychód wewnętrzny (PW).
 • Łatwe i szybkie wprowadzanie zamówień: faktur proforma, faktur walutowych proforma, zamówień od odbiorców, zamówień walutowych od odbiorców, zamówień od dostawców, zamówień walutowych od dostawców, ofert dla odbiorców, ofert walutowych dla odbiorców.
 • Umożliwienie generowania danych na potrzeby kontroli skarbowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego w wymaganym przez Ministerstwo Finansów formacie.
 • Możliwość automatycznego fakturowania transakcji dokonanych za pośrednictwem Allegro w oparciu o interfejs Allegro Web-API.
 • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych.
 • Możliwość udzielania rabatów procentowych dla poszczególnych pozycji dokumentów.
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokołem POSNET.
 • Współpraca z bazą CEIDG dzięki czemu program na podstawie numeru NIP automatycznie pobiera aktualne dane kontrahentów z Internetu.
 • Ewidencjonowanie wszystkich wystawionych dokumentów.
 • Grupowe drukowanie dokumentów za wybrany okres.
 • Moduł rozrachunków pozwalający na ewidencjonowanie częściowych i zbiorczych wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewowych za faktury i rachunki z mechanizmem automatycznego rozliczania zaległych dokumentów z odroczonym terminem zapłaty oraz z możliwością wystawiania dokumentów kasowych KP i KW oraz BP i BW.
 • Generowanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży dla rozliczeń miesięcznych lub kwartalnych w oparciu o wystawiane dokumenty.
 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych kontrahentów w podziale hierarchicznym na grupy kontrahentów z możliwością ustanowienia osobno dla każdego z kontrahentów indywidualnych terminów płatności i rabatów.
 • Możliwość tworzenia nielimitowanych ilościowo indywidualnych cenników dla poszczególnych kontrahentów.
 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych towarów i usług w podziale hierarchicznym na kategorie towarów i usług.
 • Kontrolę aktualnych stanów magazynowo-ilościowych na podstawie wprowadzanych do programu dokumentów i inwentaryzacji.
 • Sprawdzanie stanów magazynowo-ilościowych na dowolnie wybrany dzień na podstawie wprowadzonych do programu dokumentów i inwentaryzacji.
 • Możliwość przypisania każdemu produktowi lub usłudze czterech cen oraz dowolnego ustalenia nazwy dla poszczególnych cen (np. cena dla allegro, cena detaliczna, cena hurtowa, dowolna inna...)
 • Możliwość nadawania cech produktom lub usługom, które to cechy dodawane są do pozycji dokumentu i widoczne na nim (np. kolor, waga lub dowolna inna cecha...)
 • Możliwość wydrukowania cennika towarów i usług.
 • Możliwość drukowania wezwań do zapłaty.
 • Możliwość generowania do wystawianych faktur druczków poleceń wpłaty gotówkowej na poczcie lub w banku.
 • Dowolne zdefiniowanie danych słownikowych (jednostek miar, form płatności, stawek VAT, grup kontrahentów, kategorii towarów i usług, walut).
 • Możliwość wstawienia własnego logo firmy na wydruk, pełnych danych kontaktowych (telefonu, faksu, e-mail, www) oraz możliwość modyfikacji parametrów wydruku (drukowane kolumny, szerokości kolumn na wydruku, kolor czcionek, krój czcionek, rozmiar czcionek, itp.).
 • Eksport wygenerowanych dokumentów oraz wydruków do plików PDF.
 • Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień i statystyk sprzedaży w oparciu o wiele kryteriów.
 • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.).
 • Możliwość przydzielenia dostępu do programu wielu użytkownikom, którym można nadawać indywidualne prawa korzystania z programu.
 • Możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Możliwość importu oraz eksportu oraz archiwizacji bazy danych.
 • Możliwość współpracy oraz współdzielenia danych (dokumenty i kontrahenci) z aplikacją Pakiet Przedsiębiorcy - Księga do prowadzenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Możliwość współpracy oraz współdzielenia danych (dokumenty i kontrahenci) z aplikacją Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt do prowadzenia Ewidencji przychodów.
 • Możliwość współpracy oraz współdzielenia danych (dokumenty i kontrahenci) z aplikacją Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość do rozliczania wielu firm na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego.
 • Dożywotnią licencję oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
 • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
Pobierz program

OFERTA
POBIERZ PROGRAMY
ZAMÓW TERAZ!
POMOC
KONTAKT
Ostatnie zmianay

Umożliwiono filtrowanie zestawienia nierozliczonych dokumentów względem rodzajów dokumentów oraz umożliwiono wystawianie dostaw wewnątrzwspólnotowych w polskich złotych. Ponadto umożliwiono ustawienie płatności w złotych dla dostaw wewnątrzwspólnotowych nominowanych w walutach obcych.

Program w wersji mobilnej

Dla mobilnych Użytkowników, którzy często przemieszczają się pomiędzy firmą, domem, a klientem oraz którzy cenią sobie bezpieczeństwo i poufność danych i którzy w każdej chwili chcą mieć wgląd do swoich danych i możliwość korzystania z aplikacji mamy do zaoferowania program do fakturowania w wersji portable na Pendrive.

Dowolne stawki VAT

Nasze oprogramowanie umożliwia samodzielne zdefiniowanie dowolnych stawek VAT. Jest ono więc odporne na wszelkie tego typu pomysły rządzących.