Strona główna » Historia wersji » Wirtualny Inwestor » Strona 3

Historia wersji programu Wirtualny Inwestor (3)

POBIERZ PROGRAM
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.93.2009(2009-10-26)
Dodano możliwość przeglądania aktualnych oraz archiwalnych kursów walut z NBP oraz umożliwiono tworzenie wykresu struktury portfeli w oparciu o dowolne kryteria.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.92.2009(2009-08-27)
Usprawniono działanie Kalkulatora Potencjalnych Zysków.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.91.2009(2009-07-02)
Dodano możliwość utworzenia tabelarycznego zestawienia zawierającego informacje na temat struktury posiadanych portfeli inwestycyjnych, wprowdzono możliwość graficznego śledzenia przebiegu inwestycji w czasie oraz umożliwiono generowanie historycznych wykresów dla indeksów giełdowych.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.90.2009(2009-04-29)
Poszerzono zakres notowań archiwalnych oraz dodano nowe "porady dnia".
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.89.2009(2009-04-09)
Poszerzono funkcjonalność wykresów dziennych i okresowych oraz wprowadzono ułatwienia w nawigacji w notowaniach archiwalnych.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.88.2009(2009-03-31)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.