Strona główna » Historia wersji » Wirtualny Inwestor

Historia wersji programu Wirtualny Inwestor

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.8.2015(2015-02-28)
Uaktualniono harmonogram dni bez sesji giełdowych w 2015 roku.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.7.2014(2014-01-03)
Uaktualniono listę dni bez sesji giełdowych na 2014 rok.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.6.2013(2013-09-30)
Dodano indeks WIG-30.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.5.2013(2013-06-07)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.4.2013(2012-12-12)
Uaktualniono listę dni bez sesji giełdowych na 2013 rok.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.3.2012(2012-11-14)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.2.2012(2012-05-10)
Wprowadzono mechanizm pozwalający na zmianę "skórek" programu. Wyboru można dokonać spośród dziewięciu dostępnych szablonów graficzno-kolorystycznych. W tym celu dodano do konfiguracji pole "Schemat wyglądu" w którym można dokonać wyboru odpowiedniego schematu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.1.2012(2012-03-19)
Unowocześniono interfejs aplikacji poprzez zastosowanie nowych elementów graficznych (ikony, kursory, elementy wykresów). Wprowadzono ponadto szereg wewnętrznych zmian mających na celu poprawę stabilności oraz ergonomiczności aplikacji.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 4.6.2012(2011-12-28)
Uaktualniono listę dni bez sesji giełdowych na 2012 rok.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 4.5.2011(2011-09-19)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 4.4.2011(2011-07-07)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 4.3.2011(2011-05-17)
Wprowadzono obsługę nowych indeksów giełdowych WIG-Poland i WIG-Ukraine.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 4.2.2011(2011-04-26)
Wprowadzono możliwość zapisu i odczytu danych do i z zewnętrznych plików.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 4.1.2011(2010-12-30)
Wprowadzono kolumnę z obrotami na oknie notowań indeksów oraz uaktualniono listę dni bez sesji giełdowych w 2011 roku.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.99.2010(2010-10-04)
Wprowadzono notowania NewConnect oraz możliwość obrotu akcjami z rynku newconnect. Poprawiono również stabilność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.98.2010(2010-08-16)
Wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczną aktualizacje programu. Zmieniono również wykresy, poprawiono stabilność pracy programu oraz uaktualniono system pomocy.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.97.2010(2010-06-08)
Wprowadzono okno z listą dni bez sesji giełdowych w aktualnym roku oraz zmieniono interfejs poprzez wymianę niektórych ikon.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.96.2010(2010-03-29)
Dodano do programu nowe indeksy giełdowe: RESPECT, WIG-chemia, WIG-energia, WIG-deweloperzy oraz zmodyfikowano dolny pasek przycisków. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.95.2010(2010-03-10)
Umożliwiono zdefiniowanie alertów wyświetlanych, kiedy kurs spółki spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej ustalonych wartości. Ponadto umożliwiono szybkie przejście na stronę www z historią zmian w programie.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.94.2010(2009-12-30)
Wprowadzono opcję informowania użytkownika o statusie sesji giełdowej.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.93.2009(2009-10-26)
Dodano możliwość przeglądania aktualnych oraz archiwalnych kursów walut z NBP oraz umożliwiono tworzenie wykresu struktury portfeli w oparciu o dowolne kryteria.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.92.2009(2009-08-27)
Usprawniono działanie Kalkulatora Potencjalnych Zysków.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.91.2009(2009-07-02)
Dodano możliwość utworzenia tabelarycznego zestawienia zawierającego informacje na temat struktury posiadanych portfeli inwestycyjnych, wprowdzono możliwość graficznego śledzenia przebiegu inwestycji w czasie oraz umożliwiono generowanie historycznych wykresów dla indeksów giełdowych.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.90.2009(2009-04-29)
Poszerzono zakres notowań archiwalnych oraz dodano nowe "porady dnia".
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.89.2009(2009-04-09)
Poszerzono funkcjonalność wykresów dziennych i okresowych oraz wprowadzono ułatwienia w nawigacji w notowaniach archiwalnych.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.88.2009(2009-03-31)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.