Strona główna » Historia zmian w programach » Wirtualny Inwestor » Rok 2009 » Wersja 3.93.2009

Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.93.2009

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 26. października 2009)

 • Dodano narzędzie umożliwiające przeglądanie aktualnych oraz archiwalnych kursów walut NBP (Narzędzia - Kursy walut NBP...). Prezentowane dane zawierają nazwę waluty, identyfikator, kurs średni oraz procentową zmianę kursu w stosunku do ostatniej wyceny. Datę notowań można modyfikować w polu "Data". Program umożliwia drukowanie oraz eksport prezentowanych danych.
 • Umożliwiono prezentację struktury portfeli (Narzędzia - Struktura portfela) w formie graficznej w postaci słupków. Zawierają one etykiety informujące o wartości posiadanego waloru oraz procentowego udziału waloru w całym portfelu. Zmianę widoku z tabelarycznego na graficzny dokonuje się na dolnym panelu po prawej stronie: "Zestawienie tabelaryczne", "Zestawienie graficzne". Słupek w kolorze czerwonym oznacza stratę na danym walorze, natomiast zielony oznacza zysk.

 • Zmiany w późniejszej wersji 3.94.2010 z dnia 30. grudnia 2009

  Wprowadzono opcję informowania użytkownika o statusie sesji giełdowej. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 3.92.2009 z dnia 27. sierpnia 2009

  Usprawniono działanie Kalkulatora Potencjalnych Zysków. Więcej informacji...

 • Zmiany w poszczególnych latach:
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009