Strona główna » Historia wersji » Wirtualny Inwestor » Strona 3 » Zmiany w wersji 3.93.2009

Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.93.2009

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2009-10-26)

  • Dodano narzędzie umożliwiające przeglądanie aktualnych oraz archiwalnych kursów walut NBP (Narzędzia - Kursy walut NBP...). Prezentowane dane zawierają nazwę waluty, identyfikator, kurs średni oraz procentową zmianę kursu w stosunku do ostatniej wyceny. Datę notowań można modyfikować w polu "Data". Program umożliwia drukowanie oraz eksport prezentowanych danych.
  • Umożliwiono prezentację struktury portfeli (Narzędzia - Struktura portfela) w formie graficznej w postaci słupków. Zawierają one etykiety informujące o wartości posiadanego waloru oraz procentowego udziału waloru w całym portfelu. Zmianę widoku z tabelarycznego na graficzny dokonuje się na dolnym panelu po prawej stronie: "Zestawienie tabelaryczne", "Zestawienie graficzne". Słupek w kolorze czerwonym oznacza stratę na danym walorze, natomiast zielony oznacza zysk.