Strona główna » Historia zmian w programach » Wirtualny Inwestor » Rok 2009 » Wersja 3.91.2009

Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.91.2009

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. lipca 2009)

  • W menu głównym "Narzędzia" dodano opcję "Struktura portfela" pozwalającą określić procentowy udział poszczególnych udziałów lub całych indeksów giełdowych w badanym portfelu. Na dolnym panelu znajduje się przełącznik pozwalający zmienić sposób prezentacji struktury w oparciu o indeksy lub akcje. Na górnym panelu znajduje się pole wyboru pozwalające przełączać się pomiędzy portfelami oraz przyciski służące do wydruku lub eksportu widoku aktualnej tabeli.
  • W menu głównym "Narzędzia" dodano opcję "Przebieg inwestycji", która pozwala sprawdzić na wykresie historycznym jak zmieniała się inwestycja w papier wartościowy dla którego wywołano opcję. Opcja działa identycznie jak wykres z tą różnicą, że dodatkowo pokazuje poziomą linię "Próg rentowności", która wykreślana jest dla wartości odpowiadającej cenie w dniu zakupu akcji.
  • Na oknie notowań archiwalnych (Dane - Notowania archiwalne) dodano możliwość przeglądania archiwalnych wartości indeksów giełdowych. Na dolnym panelu dodano zakładkę pozwalającą przełączać się pomiędzy widokiem indeksów i akcji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.92.2009 z dnia 27. sierpnia 2009

Usprawniono działanie Kalkulatora Potencjalnych Zysków. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.90.2009 z dnia 29. kwietnia 2009

Poszerzono zakres notowań archiwalnych oraz dodano nowe "porady dnia". Więcej informacji...