Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2022 » Wersja 5.369.2022

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 5.369.2022

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 5. stycznia 2022)

Umożliwiono wysyłkę faktur do Krajowego Systemu e-Faktur. W celu włączenia obsługi KSeF należy w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" włączyć opcję "Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur". W przypadku włączenia powyższej opcji (wymagane jest zamknięcie i ponowne otwarcie okna "Rejestr faktur") w menu głównym "Dane" oraz w menu dostępnym spod prawego przycisku myszy pojawia się podmenu "Krajowy System e-Faktur" oraz dodatkowe kolumny w widoku tabeli "Status" i "Wysłano do KSeF". Pierwsza kolumna zawiera numer otrzymanego po wysyłce statusu natomiast druga kolumna zawiera informację o poprawnym odebraniu i przetworzeniu dokumentu przez Administrację. Podmenu "Krajowy System e-Faktur" zawiera opcje umożliwiające zapis i import faktury do i z XML w formacie zgodnym z KSeF oraz opcje wysyłki i odświeżenia statusu. Aby wysłać dokument do Administracji niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wystawionego na właściciela firmy w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych lub elektronicznej pieczęci w przypadku podmiotów mających osobowość prawną. Możliwe jest także logowanie z użyciem podpisu wystawionego na inne osoby lub podmioty pod warunkiem wcześniejszego nadania poświadczenia danej osobie lub podmiotowi przez właściciela lub osobę do tego upoważnioną. Logowanie, autoryzacja oraz wysyłka dokumentu odbywają się na podstawie podpisu. Po dokonaniu wysyłki kolumna status otrzymuje aktualny status przetwarzania dokumentu przez Administrację. Po poprawnym przetworzeniu status otrzymuje numer 200, a w kolumnie "Wysłane do KSeF" pojawia się zielona ikona symbolizująca poprawne wykonanie i zakończenie operacji. Ponieważ przetwarzanie dokumentu przez Administrację zajmuję chwilę można odświeżać status korzystając z opcji "Pobierz dane z KSeF". Autoryzacja podpisem odbywa się jednorazowo przy pierwszej wysyłce lub odświeżeniu danych. Uwaga! Administracja nie pozwala na anulowanie lub usunięcie raz wysłanego i przetworzonego poprawnie dokumentu. W przypadku pomyłki można jedynie wystawić korektę. Z opcji należy więc korzystać w sposób odpowiedzialny. Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur będzie w najbliższym czasie intensywnie rozwijana.

  • Zmiany w późniejszej wersji 5.370.2022 z dnia 14. stycznia 2022

    Umożliwiono wskazanie towarów lub usług objętych 12% lub 14% stawką ryczałtu ewidencjonowanego oraz wygenerowanie zestawień sprzedaży i zakupów według krajów. Więcej informacji...

  • Zmiany we wcześniejszej wersji 5.368.2022 z dnia 29. grudnia 2021

    Zaktualizowano stawki odsetek ustawowych na wydruku noty odsetkowej. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji