Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2015 » Wersja 2.147.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.147.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. października 2015)

 • Umożliwiono realizację z wydania na zewnątrz (WZ) faktury detalicznej.
 • Do listy towarów na inwentaryzacji umożliwiono podanie kodu kreskowego. W tym celu na oknie dodawania i edycji pozycji inwentaryzacji dodano pole "Kod kreskowy".
 • W celu poprawy czytelności okna edycji inwentaryzacji wprowadzono automatyczne wyłączanie kolumn "Kategoria", "Kod kreskowy" oraz "Indeks" jeśli wszystkie towary są tej samej kategorii lub dla żadnego towaru nie zdefiniowano indeksu lub kodu kreskowego. Kosztem wyłączenia ww. kolumn powiększana jest kolumna "Nazwa towaru".
 • Do wydruku spisu z natury (inwentaryzacji) dodano kolumny "Kod kreskowy" oraz "Indeks". Kolumny na wydruku widoczne są wyłącznie wtedy jeśli dla co najmniej jednego towaru podany został kod kreskowy lub indeks.
 • Zmieniono sposób blokowania wprowadzania zmian w dokumentach dla których dokonano już jakichkolwiek spłat lub wystawionych przed datą ostatniej inwentaryzacji. Dotychczas podczas próby dokonania zmian pojawiała się informacja o braku możliwości edycji i blokowany był zapis. Obecnie dokument otwiera się w trybie tylko do odczytu i wszystkie pola edycyjne są zablokowane.
 • Zablokowano możliwość wprowadzania zmian w dokumentach, które zostały już zafiskalizowane.

 • Zmiany w późniejszej wersji 2.148.2015 z dnia 9. października 2015

  Dodano kolumnę "Identyfikator" na oknie stany ilościowe na dany dzień oraz umożliwiono opcjonalne automatyczne proponowanie zafiskalizowania wszystkich wystawianych dokumentów. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 2.146.2015 z dnia 10. września 2015

  Umożliwiono wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych w walutach obcych oraz dodano rejestry VAT dla tychże dokumentów. Ponadto umożliwiono wysyłkę e-maili bezpośrednio z aplikacji zamiast poprzez domyślnego klienta pocztowego oraz rozszerzono zakres dostępnych kolumn z danymi na rejestrach VAT faktur zaliczkowych oraz w rejestrze faktur. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji