Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2022 » Wersja 5.390.2022

Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.390.2022

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. listopada 2022)

Umożliwiono zarządzanie poświadczeniami w Krajowym Systemie e-Faktur czyli dodawanie i usuwanie użytkowników oraz nadawanie i odbieranie im praw. W Konfiguracji w zakładce "Krajowy System e-Faktur" dodano przycisk "Poświadczenia", którego wciśnięcie powoduje otwarcie okna umożliwiającego zarządzanie poświadczeniami. Aby można było zobaczyć listę użytkowników lub nadawać im i odbierać uprawnienia należy zalogować się do systemu na użytkownika posiadającego uprawnienia właścicielskie lub prawa do przeglądania i/lub nadawania poświadczeń. Lista zawiera wpisanych do systemu użytkowników po NIPach, PESELach lub Tokenach oraz zależną od niej listę poszczególnych uprawnień. Przy użyciu przycisków "Dodaj" oraz "Usuń" możliwe jest dodawanie i usuwanie użytkowników oraz generowanie tokenów autoryzujących oraz przydzielanie lub odbieranie praw do wykonywania poszczególnych operacji takich jak dodawanie lub przeglądanie faktur, nadawanie lub odbieranie poświadczeń etc.

 • Zmiany w późniejszej wersji 5.391.2022 z dnia 25. listopada 2022

  Dodano wydruk podsumowania zbiorczego rejestrów VAT sprzedaży i zakupów za dany miesiąc lub kwartał. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 5.389.2022 z dnia 4. listopada 2022

  Do ewidencji przebiegu pojazdu umożliwiono dodanie informacji o imieniu i nazwisku kierowcy oraz stanach licznika w dniu udostępnienia i zwrotu pojazdu. Więcej informacji...

 • Zmiany w poszczególnych latach:
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Zobacz inne programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK, e-Deklaracji oraz pobieranie dokumentów z KSeF.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK, e-Deklaracji oraz pobieranie dokumentów z KSeF.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, ewidencja czasu pracy, wyliczanie wynagrodzeń, eksport do Płatnika i ZUS-PUE, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji

Zobacz programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą KSeF i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, obsługa KSeF, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą KSeF oraz JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji