Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2022 » Wersja 5.273.2022

Kadry i Płace - zmiany w wersji 5.273.2022

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 17. lutego 2022)

 • W Konfiguracji w zakładce "Właściciel" dodano pole wyboru "Forma opodatkowania właściciela" oraz pole "Kod tytułu ubezpieczenia". W pierwszym polu należy określić w jaki sposób właściciel firmy rozlicza podatek dochodowy natomiast w drugim kod ubezpieczenia do ZUS. Dostępne warianty opodatkowania to zasady ogólne z podatkiem progresywnym lub liniowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Dane w zakładce "Właściciel" mają zastosowanie wyłącznie dla podmiotów nie mających osobowości prawnej. Przy rozliczaniu podmiotów mających osobowość prawną nie należy wypełniać danych z tej zakładki.
 • Z zakładki "Właściciel" usunięto pola zawierające wysokości składek ZUS płaconych przez właściciela firmy. Dane te miały zastosowanie tylko dla podmiotów nie mających osobowości prawnej.
 • Dodano okno umożliwiające zdefiniowanie składek ZUS właściciela (ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) potrzebnych do utworzenia raportów DRA i RCA dla programu Płatnik lub e-Płatnik. Po naciśnięciu przycisku "Płatnik" na oknie "Listy płac" otwiera się okno umożliwiające wprowadzenie podstaw i wyliczenia poszczególnych składników ubezpieczeń. Zmiana kwoty w polu podstawy dla ubezpieczeń społecznych powoduje przeliczenie składek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego oraz funduszu pracy. Zmiana kwoty w polu podstawy dla ubezpieczenia zdrowotnego powoduje przeliczenie składki zdrowotnej. Sposób wyliczenia składki zdrowotnej w zależności od podstawy zależy od wybranej formy opodatkowania właściciela wskazanej w Konfiguracji. Okno to otwiera się tylko w przypadku gdy wypełnione są dane właściciela w Konfiguracji.
 • Umożliwiono automatyczne pobieranie wyliczonych składek ZUS właściciela z programów Księga, Ryczałt lub Mała Księgowość. W przypadku gdy włączona jest integracja ww. programów to po wybraniu opcji "Płatnik" na oknie "Listy płac" pobierane są podstawy i kwoty wyliczonych składek zdefiniowane w programie księgowym w Podatki - Składki ZUS... z miesiąca za który dokonywane jest rozliczenie. Pobierane są tylko te składki dla których zaznaczono opcję "Zapłacono".
 • Uaktualniono plik KEDU do wymiany danych z programami Płatnik i e-Płatnik do wersji 5.4 uwzględniającej zmiany Polskiego Ładu.

 • Zmiany w późniejszej wersji 5.274.2022 z dnia 3. marca 2022

  Dodano sekcję PPK na wydruku indywidualnej listy płac oraz dodano oznaczenia dni tygodnia na indywidualnych listach obecności. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 5.272.2022 z dnia 11. lutego 2022

  Umożliwiono oznaczenie pracowników stosujących ulgę dla pracującego emeryta lub posiadającego co najmniej czwórkę dzieci. Więcej informacji...

 • Zmiany w poszczególnych latach:
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012

Zobacz inne programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji

Zobacz programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji