Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019 » Wersja 3.186.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.186.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 19. lipca 2019)

Umożliwiono stosowanie zerowego PITu dla młodych. Na oknie edycji umowy w zakładce "Ustawienia" dodano przełącznik "Stosuj zerowy PIT dla młodych" (domyślnie wyłączony). Włączenie opcji powoduje nienaliczanie zaliczek na podatek dochodowy na listach płac począwszy od sierpnia 2019. Ulga przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Przepisy o uldze wchodzą w życie 1. sierpnia 2019 roku i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1. sierpnia 2019 roku. W 2019 roku płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 rok.

 • Zmiany w późniejszej wersji 3.187.2019 z dnia 7. sierpnia 2019

  Na wydrukach, widokach oraz oknach edycyjnych list płac dodano pole zawierające wyszczególnioną kwotę wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 3.185.2019 z dnia 8. lipca 2019

  W listach obecności zmieniono symbol nieobecności nieusprawiedliwionej. Więcej informacji...

 • Zmiany w poszczególnych latach:
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012

Zobacz inne programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji

Zobacz programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji