Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2021 » Wersja 4.345.2021

Faktura VAT - zmiany w wersji 4.345.2021

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. maja 2021)

  • Umożliwiono grupowe modyfikowanie cen towarów lub usług. Na oknie "Towary i usługi" pod prawym przyciskiem myszy oraz pod menu głównym "Dane" dodano opcję "Modyfikuj cenę widocznych towarów i usług...". Kliknięcie powoduje wywołanie okienka pozwalającego określić czy ceny mają być obniżone bądź podwyższone, pozwala wskazać rodzaj ceny (wszystkie bądź jedna wybrana) oraz określić procentowy wzrost lub obniżkę. Modyfikacji ulegają ceny wszystkich towarów i usług znajdujących się w widoku głównym w momencie wywołania opcji. Istnieje więc możliwość korekty cen np. według kryteriów określonych przez filtry.
  • Umożliwiono drukowanie etykiet towarowych. Na oknie "Towary i usługi" zmieniono sposób działania przycisku "Drukuj" poprzez dodanie menu wydruku umożliwiającego wybranie wydruku aktualnego widoku tabeli lub etykiet towarowych. W przypadku wyboru wydruku etykiet okno potwierdzenia wydruku pozwala określić rodzaj drukowanej ceny. Etykieta oprócz ceny i nazwy towaru zawiera informacje na temat jego cechy oraz kod kreskowy (o ile go określono). Etykiety drukowane są w formacie trzy kolumny na stronę.

  • Zmiany w późniejszej wersji 4.346.2021 z dnia 28. maja 2021

    Umożliwiono stosowanie zer wiodących w numeracjach dokumentów według schematu oraz dodano kolumnę z datą ostatecznego rozliczenia dokumentów na oknie rejestru faktur. Więcej informacji...

  • Zmiany we wcześniejszej wersji 4.344.2021 z dnia 6. maja 2021

    Umożliwiono żądanie wysłania potwierdzenia przeczytania e-maila przez odbiorcę w przypadku wysyłki faktury. Ponadto wprowadzono poprawki w formularzach JPK_V7M oraz JPK_V7K poprawiające walidację wprowadzanych danych oraz dodatkową weryfikację przed dokonaniem wysyłki, a także rozszerzono o ilość dni terminu opisy pól numer 56, 57 i 58. Dodatkowo na wydrukach zestawień oraz wydrukach standardowych dodano informacje o danych firmy oraz usprawniono działanie filtra na oknach w przypadku filtrowania danych po polach dodatkowych. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji