Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2018 » Wersja 3.235.2018

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.235.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 29. marca 2018)

 • Umożliwiono sortowanie pozycji na dokumentach względem dowolnej kolumny. W celu posortowania zawartości dokumentu należy kliknąć na oknie edycji dokumentu w nazwę kolumny względem, której mają zostać posortowane dane. Pierwsze kliknięcie powoduje posortowanie zawartości w kierunku rosnącym, a ponowne w kierunku malejącym.
 • Umożliwiono usuwanie z korekt pozycji neutralnych czyli takich, które niczego nie korygują i nie mają żadnego wpływu na wartość, ani treść dokumentu. W celu usunięcia nadmiarowych pozycji należy na oknie edycji korekty w obszarze pozycji kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję "Usuń pozycje neutralne".
 • Na oknie "Towary i usługi" dodano kolumnę "Ostatnia cena sprzedaży" zawierającą informację o ostatniej cenie w jakiej sprzedany dany towar lub usługę.
 • Zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów dostępnego z menu głównego "Dane". Modyfikacja polega na zmianie wyglądu i zachowania tabeli z danymi, wprowadzeniu możliwości modyfikacji parametrów wyświetlanych kolumn oraz zmianie przycisku generującego UPO.
 • Na oknie podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.

 • Zmiany w późniejszej wersji 3.236.2018 z dnia 17. kwietnia 2018

  W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 3.234.2018 z dnia 16. marca 2018

  Umożliwiono rozliczanie dokumentów z poziomu zestawienia nierozliczonych dokumentów oraz zmieniono zachowanie aplikacji podczas automatycznego zapisu kontrahentów do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji
Sprzedaż i Magazyn
Sprzedaż i Magazyn

Program handlowo-magazynowy z fakturowaniem i obsługą JPK. Obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych. Wszystkie rodzaje dokumentów, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług, kontrola stanów magazynowych.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji