Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2010 » Wersja 1.51.2010

Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.51.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. czerwca 2010)

 • Dodano możliwość definiowania Wydatków Stałych (opłaty czynszowe, abonamentowe, itd. itp.). Opcja jest dostępna z głównego paska narzędzi pod przyciskiem "Wydatki stałe". Funkcjonalność pozwala na dodanie nieograniczonej liczby wydatków, które będą automatycznie dodawane do listy wydatków od określonego dnia z zadaną częstotliwością. Program pozwala na dodawanie wydatków w cyklach codziennych, co tygodniowych, co miesięcznych, co dwumiesięcznych, co kwartalnych, co półrocznych, co rocznych i dwuletnich. Po przekroczeniu dat zadanych w określonych wydatkach stałych program automatycznie dodaje je do listy wydatków wyświetlając wcześniej okno dialogowe pozwalające na zmodyfikowanie kwoty wydatku przed dodaniem.
 • Dodano pięć nowych zestawień dla wydatków stałych (Zestawienia): wydatki cykliczne według dni, Wydatki cykliczne według miesięcy, wydatki cykliczne według kategorii, wydatki cykliczne według portfeli, Wydatki cykliczne według miejsc wydatków

 • Zmiany w późniejszej wersji 1.52.2010 z dnia 26. sierpnia 2010

  Wprowadzono możliwość szybkiego kopiowania danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Wprowadzono również serwis pozwalający na szybkie zgłaszanie błędów i propozycji nowych funkcjonalności. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu i mechanizm tworzenia kopii danych. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 1.50.2010 z dnia 5. maja 2010

  Umożlwiono zdefiniowanie po jednym, dowolnym, dodatkowym parametrze dla Wydatków i Dochodów. Umożlwiono również ręczne wymuszenie aktualizacji programu poprzez dodanie skrótu w programie oraz skrótu w menu START systemu Windows. Ponadto usprawniono aktualizowanie programu przez Internet. Więcej informacji...

 • Zmiany w poszczególnych latach:
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009