Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2009 » Wersja 1.44.2010

Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.44.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. grudnia 2009)

Dodano 4 nowe zestawienia graficzne:

- Zestawienie wydatków według miesięcy pozwalające na graficzną reprezentację wydatków w podziale na miesiące w postaci słupków.
- Zestawienie wydatków według lat pozwalające na graficzną reprezentację wydatków w podziale na lata w postaci słupków.
- Zestawienie dochodów według miesięcy pozwalające na graficzną reprezentację dochodów w podziale na miesiące w postaci słupków.
- Zestawienie dochodów według lat pozwalające na graficzną reprezentację dochodów w podziale na lata w postaci słupków.