Strona główna » Historia wersji » Strona 59

Pakiet Przedsiębiorcy - Historia zmian w programach (59)

POBIERZ PROGRAMY
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.47.2017(27. marca 2017)
Poszerzono obszar pola roboczego na głównym oknie edycji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.202.2017(21. marca 2017)
Umożliwiono filtrowanie zestawienia nierozliczonych dokumentów względem rodzajów dokumentów oraz umożliwiono wystawianie dostaw wewnątrzwspólnotowych w polskich złotych. Ponadto umożliwiono ustawienie płatności w złotych dla dostaw wewnątrzwspólnotowych nominowanych w walutach obcych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.202.2017(21. marca 2017)
Umożliwiono filtrowanie zestawienia nierozliczonych dokumentów względem rodzajów dokumentów oraz umożliwiono wystawianie dostaw wewnątrzwspólnotowych w polskich złotych. Ponadto umożliwiono ustawienie płatności w złotych dla dostaw wewnątrzwspólnotowych nominowanych w walutach obcych.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.175.2017(20. marca 2017)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.175.2017(20. marca 2017)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.175.2017(17. marca 2017)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.201.2017(14. marca 2017)
Umożliwiono ograniczanie widoku nierozliczonych dokumentów tylko do dokumentów dla których upłynął termin zapłaty oraz uproszczono wydruki oraz okna edycji faktur odwrotne obciążenie oraz korekt faktur odwrotne obciążenie.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.201.2017(14. marca 2017)
Umożliwiono ograniczanie widoku nierozliczonych dokumentów tylko do dokumentów dla których upłynął termin zapłaty oraz uproszczono wydruki oraz okna edycji faktur odwrotne obciążenie oraz korekt faktur odwrotne obciążenie.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.124.2017(14. marca 2017)
Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11 i PIT-4R do systemu e-Deklaracje autoryzowanych z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz umożliwiono wykluczenie z wydruków list płac umów cywilno-prawnych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.174.2017(14. marca 2017)
Umożliwiono wysyłkę e-deklaracji autoryzowanej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.