Strona główna » Historia wersji » Strona 41

Pakiet Przedsiębiorcy - Historia zmian w programach (41)

POBIERZ PROGRAMY
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.145.2018(16. stycznia 2018)
Wprowadzono niewidoczne dla Użytkowników zmiany w zakresie wysyłki formularzy PIT-11 oraz PIT-4R poprzez e-Deklaracje.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.201.2018(14. stycznia 2018)
W firmach rozliczających ryczałt do formularza PIT-28 dodano możliwość uzupełnienia go o załącznik PIT-28/A oraz wprowadzono nową Klasyfikację Środków Trwałych 2016. Ponadto wprowadzono niewidoczne dla użytkowników zmiany w zakresie wysyłki JPK z użyciem ePUAP.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.201.2018(14. stycznia 2018)
Do formularza PIT-28 dodano możliwość uzupełnienia go o załącznik PIT-28/A oraz wprowadzono niewidoczne dla użytkowników zmiany w zakresie wysyłki JPK z użyciem ePUAP.
Księga - zmiany w wersji 3.201.2018(14. stycznia 2018)
Wprowadzono niewidoczne dla Użytkowników zmiany w zakresie wysyłki JPK z użyciem ePUAP.
Rachunek - zmiany w wersji 3.176.2018(11. stycznia 2018)
Na oknie edycji rachunku wprowadzono obsługę skrótu klawiszowego Ctrl + K umożliwiającego szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta oraz wporwadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.200.2018(9. stycznia 2018)
Wprowadzono możliwość wygenerowania formularzy PIT-36 i PIT-36L za 2017 rok.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.200.2018(9. stycznia 2018)
Wprowadzono możliwość wygenerowania formularza PIT-28 za 2017 rok.
Księga - zmiany w wersji 3.200.2018(9. stycznia 2018)
Wprowadzono możliwość wygenerowania formularzy PIT-36 i PIT-36L za 2017 rok.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.228.2018(9. stycznia 2018)
Umożliwiono selektywne wybieranie typów dokumentów podczas generowania pliku JPK_VAT oraz dołączanie do niego informacji na temat dobowych raportów fiskalnych. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania zestawienia magazynu w całości lub w rozbiciu na wybrane towary oraz umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Ponadto wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych oraz dodano obsługę skrótu klawiszowego Ctrl + K umożliwiającego szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.228.2018(8. stycznia 2018)
Umożliwiono dołączanie do jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT informacji na temat dobowych raportów fiskalnych oraz umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Ponadto wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych oraz dodano obsługę skrótu klawiszowego Ctrl + K umożliwiającego szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.