Strona główna » Lista wersji » Rok 2019

Pakiet Przedsiębiorcy - Lista wersji z roku 2019

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.284.2019(28. października 2019)
Na oknie edycji dokumentu dodano zakładkę zawierającą pola związane z mechanizmem podzielonej płatności oraz dodano w rejestrze faktur kolumnę z informacją czy dokument stosuje mechanizm podzielonej płatności. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie na stałe, aby każdy nowo dodawany dokument był z mechanizmem Split Payment oraz zmodyfikowano algorytm fakturowania transakcji z Allegro poprzez możliwość wiązania kartotek z nazwami zdefiniowanymi po stronie Allegro.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.284.2019(28. października 2019)
Na oknie edycji dokumentu dodano zakładkę zawierającą pola związane z mechanizmem podzielonej płatności. Ponadto na oknie rejestru faktur dodano kolumnę z informacją czy dokument stosuje mechanizm podzielonej płatności oraz umożliwiono zdefiniowanie na stałe, aby każdy nowo dodawany dokument był z mechanizmem Split Payment.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.191.2019(21. października 2019)
Umożliwiono wygenerowanie wyeksportowanie do Płatnika pliku KEDU zawierającego dokument ZUS ZUA.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.267.2019(21. października 2019)
Umożliwiono drukowanie miesięcznych rejestrów VAT przy kwartalnym rozliczaniu podatku VAT.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.267.2019(21. października 2019)
Umożliwiono drukowanie miesięcznych rejestrów VAT przy kwartalnym rozliczaniu podatku VAT.
Księga - zmiany w wersji 3.267.2019(21. października 2019)
Umożliwiono drukowanie miesięcznych rejestrów VAT przy kwartalnym rozliczaniu podatku VAT.
Rachunek - zmiany w wersji 3.213.2019(21. października 2019)
Dokonano poprawek w zakresie komunikacji programu z drukarką fiskalną.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.283.2019(21. października 2019)
Przyśpieszono komunikację z serwisem sieciowym weryfikującym kontrahenta na białej liście na podstawie numeru konta i numeru NIP.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.283.2019(21. października 2019)
Przyśpieszono komunikację z serwisem sieciowym weryfikującym kontrahenta na białej liście na podstawie numeru konta i numeru NIP.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.282.2019(16. października 2019)
Wprowadzono mechanizm uwarunkowujący wyświetlanie adnotacji o zastosowaniu Split Payment od kwoty faktury faktury oraz wprowadzono udogodnienie polegające na opcjonalnym zapisywaniu ustawień wydruku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.282.2019(16. października 2019)
Wprowadzono mechanizm uwarunkowujący wyświetlanie adnotacji o zastosowaniu Split Payment od kwoty faktury faktury oraz wprowadzono udogodnienie polegające na opcjonalnym zapisywaniu ustawień wydruku.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.266.2019(15. października 2019)
Dodano nowe zestawienia generowane na podstawie danych z rejestrów VAT oraz wprowadzono udogodnienie polegające na opcjonalnym zapisaniu ustawień wydruku.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.266.2019(15. października 2019)
Dodano nowe zestawienia generowane na podstawie danych z rejestrów VAT oraz wprowadzono udogodnienie polegające na opcjonalnym zapisaniu ustawień wydruku.
Księga - zmiany w wersji 3.266.2019(15. października 2019)
Dodano nowe zestawienia generowane na podstawie danych z rejestrów VAT oraz wprowadzono udogodnienie polegające na opcjonalnym zapisaniu ustawień wydruku.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.190.2019(14. października 2019)
Umożliwiono wyliczanie wybranym pracownikom podatku w stawce 17,75% za IV kwartał 2019 roku oraz wprowadzono udogodnienie polegające na opcjonalnym zapisywaniu ustawień rozmiaru papieru i orientacji wydruku.
Rachunek - zmiany w wersji 3.212.2019(14. października 2019)
Wprowadzono udogodnienie polegające na opcjonalnym zapisaniu ustawień rozmiaru papieru i orientacji wydruku.
Rachunek - zmiany w wersji 3.211.2019(4. października 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.281.2019(4. października 2019)
Umożliwiono szybkie tworzenie dokumentów RW na podstawie faktur zakupowych oraz dodano do wydruków faktur sprzedaży adnotację odnośnie mechanizmu podzielonej płatności. Ponadto umożliwiono realizację w drukarce fiskalnej procedury zwrotu towaru.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.281.2019(4. października 2019)
Dodano do wydruków faktur adnotację odnośnie mechanizmu podzielonej płatności oraz umożliwiono realizację w drukarce fiskalnej procedury zwrotu towaru.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.265.2019(3. października 2019)
Dostosowano algorytm wyliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy metodą progresywną do stawki 17% w firmach rozliczających podatek dochodowy na podstawie PKPiR.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.265.2019(3. października 2019)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.265.2019(3. października 2019)
Dostosowano algorytm wyliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy metodą progresywną do stawki 17%.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.189.2019(1. października 2019)
Dostosowano program do nowych kosztów uzyskania przychodu obowiązujących od października 2019 oraz do zmiany podatku PIT z 18% na 17%.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.280.2019(27. września 2019)
Poprawiono komunikację z interfejsem Allegro REST API oraz wprowadzono wiązanie kontrahentów po numerach kont podczas importu przelewów bankowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.280.2019(27. września 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.279.2019(20. września 2019)
Poprawiono program w obszarze tworzenia faktur końcowych na podstawie wielu faktur zaliczkowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.279.2019(20. września 2019)
Zmieniono sposób komunikacji z Allegro z usługi WebAPI na RestAPI dzięki czemu komunikacja z Allegro jest szybsza i bezpieczniejsza.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.188.2019(13. września 2019)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.264.2019(13. września 2019)
Zmieniono sposób zachowania aplikacji w zakresie dodawania dowodów wewnętrznych.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.264.2019(13. września 2019)
Zmieniono sposób zachowania aplikacji w zakresie dodawania dowodów wewnętrznych.
Księga - zmiany w wersji 3.264.2019(13. września 2019)
Zmieniono sposób zachowania aplikacji w zakresie dodawania dowodów wewnętrznych.
Rachunek - zmiany w wersji 3.210.2019(13. września 2019)
Wprowadzono możliwość fiskalizacji rachunków na drukarkach fiskalnych obsługujących protokół Thermal lub Posnet.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.278.2019(13. września 2019)
Dodano możliwość wystawiania noty obciążeniowej oraz umożliwiono drukowanie na potwierdzeniach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tabeli zawierającej zestawienie jednostek miar z dokumentu. Ponadto umożliwiono szybką konwersję faktur zakupowych do WZ.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.278.2019(13. września 2019)
Dodano możliwość wystawiania noty obciążeniowej oraz umożliwiono drukowanie na potwierdzeniach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tabeli zawierającej zestawienie jednostek miar z dokumentu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.277.2019(2. września 2019)
Umożliwiono sprawdzenie na podstawie NIP oraz numeru konta czy rachunek bankowy kontrahenta znajduje się na tzw. białej liście.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.277.2019(2. września 2019)
Umożliwiono sprawdzenie na podstawie NIP oraz numeru konta czy rachunek bankowy kontrahenta znajduje się na tzw. białej liście.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.263.2019(2. września 2019)
Umożliwiono przypisanie kontrahentom numeru rachunku bankowego oraz umożliwiono weryfikację kontrahentów po numerze NIP i numerze konta czy znajdują się na tzw. białej liście.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.263.2019(2. września 2019)
Umożliwiono przypisanie kontrahentom numeru rachunku bankowego oraz umożliwiono weryfikację kontrahentów po numerze NIP i numerze konta czy znajdują się na tzw. białej liście.
Księga - zmiany w wersji 3.263.2019(2. września 2019)
Umożliwiono przypisanie kontrahentom numeru rachunku bankowego oraz umożliwiono weryfikację kontrahentów po numerze NIP i numerze konta czy znajdują się na tzw. białej liście.
Rachunek - zmiany w wersji 3.209.2019(27. sierpnia 2019)
W związku z wymianą przez Ministerstwo Finansów certyfikatu do podpisu plików JPK uaktualniono klucz publiczny używany do szyfrowania.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.276.2019(26. sierpnia 2019)
W związku z wymianą przez Ministerstwo Finansów certyfikatu do podpisu plików JPK uaktualniono klucz publiczny używany do szyfrowania.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.276.2019(26. sierpnia 2019)
W związku z wymianą przez Ministerstwo Finansów certyfikatu do podpisu plików JPK uaktualniono klucz publiczny używany do szyfrowania.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.262.2019(26. sierpnia 2019)
W związku z wymianą przez Ministerstwo Finansów certyfikatu do podpisu plików JPK uaktualniono klucz publiczny używany do szyfrowania.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.262.2019(26. sierpnia 2019)
W związku z wymianą przez Ministerstwo Finansów certyfikatu do podpisu plików JPK uaktualniono klucz publiczny używany do szyfrowania.
Księga - zmiany w wersji 3.262.2019(26. sierpnia 2019)
W związku z wymianą przez Ministerstwo Finansów certyfikatu do podpisu plików JPK uaktualniono klucz publiczny używany do szyfrowania.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.275.2019(9. sierpnia 2019)
Dodano możliwość wpisania numeru NIP na paragonach oraz zmodyfikowano wydruk paragonów fiskalnych. Ponadto zwiększono ilość możliwych do wpisania znaków w słowniu w treści uwag.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.275.2019(9. sierpnia 2019)
Dodano możliwość wpisania numeru NIP na paragonach oraz zmodyfikowano wydruk paragonów fiskalnych. Ponadto zwiększono ilość możliwych do wpisania znaków w słowniu w treści uwag.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.261.2019(8. sierpnia 2019)
Usprawniono działanie mechanizmu wysyłania JPK_VAT autoryzowanego przychodem podatnika.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.261.2019(8. sierpnia 2019)
Usprawniono działanie mechanizmu wysyłania JPK_VAT autoryzowanego przychodem podatnika.
Księga - zmiany w wersji 3.261.2019(8. sierpnia 2019)
Usprawniono działanie mechanizmu wysyłania JPK_VAT autoryzowanego przychodem podatnika.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.187.2019(7. sierpnia 2019)
Na wydrukach, widokach oraz oknach edycyjnych list płac dodano pole zawierające wyszczególnioną kwotę wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego.
Rachunek - zmiany w wersji 3.208.2019(7. sierpnia 2019)
Poszerzono pole z treścią w słowniku uwag do rachunków oraz umożliwiono wysyłkę raportu z błędem pliku JPK_FA ze schematem w celu weryfikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.274.2019(30. lipca 2019)
Umożliwiono wysyłkę JPK_VAT z użyciem danych autoryzujących bezpośrednio z aplikacji bez użycia zewnętrznych bramek oraz umożliwiono wysyłkę raportu o błędzie pliku JPK ze schematem.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.274.2019(30. lipca 2019)
Umożliwiono wysyłkę JPK_VAT z użyciem danych autoryzujących bezpośrednio z aplikacji bez użycia zewnętrznych bramek oraz umożliwiono wysyłkę raportu o błędzie pliku JPK ze schematem.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.260.2019(29. lipca 2019)
Umożliwiono wysyłkę JPK_VAT z użyciem danych autoryzujących bezpośrednio z aplikacji bez użycia zewnętrznych bramek oraz umożliwiono wysyłkę raportu o błędzie pliku JPK ze schematem.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.260.2019(29. lipca 2019)
Umożliwiono wysyłkę JPK_VAT z użyciem danych autoryzujących bezpośrednio z aplikacji bez użycia zewnętrznych bramek oraz umożliwiono wysyłkę raportu o błędzie pliku JPK ze schematem.
Księga - zmiany w wersji 3.260.2019(29. lipca 2019)
Umożliwiono wysyłkę JPK_VAT z użyciem danych autoryzujących bezpośrednio z aplikacji bez użycia zewnętrznych bramek oraz umożliwiono wysyłkę raportu o błędzie pliku JPK ze schematem.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.186.2019(19. lipca 2019)
Umożliwiono stosowanie zerowego PITu dla młodych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.259.2019(19. lipca 2019)
Uaktualniono wydruk polecenia przelewu za składki ZUS.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.259.2019(19. lipca 2019)
Uaktualniono wydruk polecenia przelewu za składki ZUS.
Księga - zmiany w wersji 3.259.2019(19. lipca 2019)
Uaktualniono wydruk polecenia przelewu za składki ZUS.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.273.2019(19. lipca 2019)
Umożliwiono szybką konwersję faktur zakupowych na faktury sprzedażowe oraz dodano obsługę nowego dokumentu - Faktura procedura marży walutowa. Ponadto wprowadzono opcję wyboru rodzaju oznaczeń stawek VAT dla drukarek fiskalnych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.273.2019(19. lipca 2019)
Dodano obsługę nowego dokumentu - Faktura procedura marży walutowa oraz umożliwiono szybką konwersję faktury RR na fakturę sprzedaży. Ponadto wprowadzono opcję wyboru rodzaju oznaczeń stawek VAT dla drukarek fiskalnych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.258.2019(9. lipca 2019)
Dodano zabezpieczenie sprawdzające bieżącą dostępność serwisu pozwalającego określić status podatnika podatku od towarów i usług.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.258.2019(9. lipca 2019)
Dodano zabezpieczenie sprawdzające bieżącą dostępność serwisu pozwalającego określić status podatnika podatku od towarów i usług.
Księga - zmiany w wersji 3.258.2019(9. lipca 2019)
Dodano zabezpieczenie sprawdzające bieżącą dostępność serwisu pozwalającego określić status podatnika podatku od towarów i usług.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.185.2019(8. lipca 2019)
W listach obecności zmieniono symbol nieobecności nieusprawiedliwionej.
Rachunek - zmiany w wersji 3.207.2019(8. lipca 2019)
Dodano nowe zestawienia wartości sprzedaży rozliczonej obejmującej tylko rozliczone rachunki.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.272.2019(8. lipca 2019)
Dla firm stosujących w rozliczeniach z kontrahentami subkonta bankowe umożliwiono wskazywanie na dokumentach numeru konta do rozliczeń przypisanego poszczególnym kontrahentom. Ponadto umożliwiono dodanie własnych uwag do dokumentów nie drukowanych na dokumentach oraz dodano zestawienia sprzedaży i zakupów rozliczonych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.272.2019(8. lipca 2019)
Dla firm stosujących w rozliczeniach z kontrahentami subkonta bankowe umożliwiono wskazywanie na dokumentach numeru konta do rozliczeń przypisanego poszczególnym kontrahentom. Ponadto umożliwiono dodanie własnych uwag do dokumentów nie drukowanych na dokumentach oraz dodano zestawienia sprzedaży rozliczonej.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.142.2019(30. czerwca 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.184.2019(30. czerwca 2019)
Na oknie rejestru wysłanych dokumentów dodano kolumnę zawierającą informację na temat okresu jakiego dotyczy wysłana e-Deklaracja.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.257.2019(30. czerwca 2019)
Na oknie rejestru wysłanych dokumentów dodano kolumnę zawierającą informację na temat okresu jaki obejmuje wysłany jednolity plik kontrolny lub e-Deklaracja.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.257.2019(30. czerwca 2019)
Na oknie rejestru wysłanych dokumentów dodano kolumnę zawierającą informację na temat okresu jaki obejmuje wysłany jednolity plik kontrolny lub e-Deklaracja.
Księga - zmiany w wersji 3.257.2019(30. czerwca 2019)
Na oknie rejestru wysłanych dokumentów dodano kolumnę zawierającą informację na temat okresu jaki obejmuje wysłany jednolity plik kontrolny lub e-Deklaracja.
Rachunek - zmiany w wersji 3.206.2019(30. czerwca 2019)
Na oknie rejestru wysłanych dokumentów JPK dodano kolumnę zawierającą informację na temat zakresu dat jaki obejmuje wysłany jednolity plik kontrolny (JPK).
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.271.2019(30. czerwca 2019)
Wprowadzono zmiany zachowania programu podczas zapisu danych kontrahenta z poziomu dokumentów zakupowych oraz dodano kolumnę zawierającą okres jakiego dotyczy wysyłka JPK na oknie rejestru wysłanych dokumentów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.271.2019(30. czerwca 2019)
Wprowadzono zmiany zachowania programu podczas zapisu danych kontrahenta z poziomu faktury VAT-RR oraz dodano kolumnę zawierającą okres jakiego dotyczy wysyłka JPK na oknie rejestru wysłanych dokumentów.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.183.2019(23. czerwca 2019)
Dodano opcję umożliwiającą ponowne pobranie harmonogramu czasu pracy z umowy pracownika na listę obecności w danym miesiącu.
Rachunek - zmiany w wersji 3.205.2019(23. czerwca 2019)
Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA czyli jednolitego pliku kontrolnego reprezentującego rachunek (lub rachunki) generowanego na żądanie organów kontroli skarbowej.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.270.2019(23. czerwca 2019)
Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA, która obowiązywać będzie od 1. lipca 2019 r. oraz umożliwiono korygowanie faktur zaliczkowych zakupowych nominowanych w złotówkach oraz walucie. Ponadto wprowadzono udogodnienia w zakresie ergonomii obsługi programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.270.2019(23. czerwca 2019)
Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA, która obowiązywać będzie od 1. lipca 2019 r. oraz wprowadzono udogodnienia w zakresie ergonomii obsługi programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.141.2019(18. czerwca 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.182.2019(5. czerwca 2019)
Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności "Zasiłek rehabilitacyjny 75%".
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.256.2019(5. czerwca 2019)
W celu poprawy ergonomii wprowadzono skróty klawiszowe na niektórych oknach edycji pozwalające na szybkie wywołanie okien wyboru. Wprowadzona zmiana ma na celu przyśpieszenie wprowadzania danych z użyciem wyłącznie klawiatury.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.256.2019(5. czerwca 2019)
W celu poprawy ergonomii wprowadzono skróty klawiszowe na niektórych oknach edycji pozwalające na szybkie wywołanie okien wyboru. Wprowadzona zmiana ma na celu przyśpieszenie wprowadzania danych z użyciem wyłącznie klawiatury.
Księga - zmiany w wersji 3.256.2019(5. czerwca 2019)
W celu poprawy ergonomii wprowadzono skróty klawiszowe na niektórych oknach edycji pozwalające na szybkie wywołanie okien wyboru. Wprowadzona zmiana ma na celu przyśpieszenie wprowadzania danych z użyciem wyłącznie klawiatury.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.269.2019(2. czerwca 2019)
Umożliwiono wyłączenie grupowania tych samych kartotek podczas realizacji dokumentów czyli transformacji np. kilku WZ wystawionych temu samemu kontrahentowi do zbiorczej faktury.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.269.2019(2. czerwca 2019)
Umożliwiono wyłączenie grupowania takich samych towarów i usług podczas realizacji dokumentów czyli transformacji np. kilku faktur proforma wystawionych dla tego samego kontrahenta do jednej zbiorczej faktury VAT.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.181.2019(25. maja 2019)
W związku ze zmianą zakresu danych osobowych pracowników, które mogą być pozyskiwane i przetwarzane z wydruku świadectwa pracy usunięto informacje o imionach rodziców pracownika. Wprowadzona zmiana wynika ze zmian w ustawie, która weszła w życie 4 maja 2019.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.180.2019(24. maja 2019)
Zmieniono wydruk umowy o pracę poprzez dostosowanie go do aktualnie obowiązujących wytycznych.
Rachunek - zmiany w wersji 3.204.2019(24. maja 2019)
Umożliwiono sporządzenie wydruków rachunków walutowych w językach czeskim lub słowackim. Są to już kolejne języki obok polskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego oraz rosyjskiego w których można sporządzać wydruki.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.268.2019(24. maja 2019)
Umożliwiono sporządzenie wydruków faktur sprzedażowych nominowanych w walutach obcych w językach czeskim lub słowackim. Są to już kolejne języki obok polskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego oraz rosyjskiego w których można sporządzać wydruki.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.268.2019(24. maja 2019)
Umożliwiono sporządzenie wydruków faktur walutowych w językach czeskim lub słowackim. Są to już kolejne języki obok polskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego oraz rosyjskiego w których można sporządzać wydruki.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.179.2019(19. maja 2019)
Wprowadzono oznaczenia dni wolnych na wydrukach list obecności oraz dodano informacje o kwocie dodatku za pracę w porze nocnej. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie sądu pracy na wydruku świadectwa pracy.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.255.2019(19. maja 2019)
Zmieniono schemat tworzenia domyślnej nazwy dla generowanych plików JPK_PKPIR, JPK_EWID oraz JPK_VAT poprzez dodanie do nazwy pliku nazwy firmy zdefiniowanej w konfiguracji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.255.2019(19. maja 2019)
Zmieniono schemat tworzenia domyślnej nazwy dla generowanych plików JPK_EWID oraz JPK_VAT poprzez dodanie do nazwy pliku nazwy firmy zdefiniowanej w konfiguracji.
Księga - zmiany w wersji 3.255.2019(19. maja 2019)
Zmieniono schemat tworzenia domyślnej nazwy dla generowanych plików JPK_PKPIR oraz JPK_VAT poprzez dodanie do nazwy pliku nazwy firmy zdefiniowanej w konfiguracji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.203.2019(17. maja 2019)
Zmieniono schemat tworzenia domyślnej nazwy dla generowanych plików JPK_FA poprzez dodanie do nazwy pliku nazwy firmy zdefiniowanej w konfiguracji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.267.2019(16. maja 2019)
Umożliwiono przypisanie towarom tytułów aukcji pod którymi dany towar sprzedawany jest na Allegro oraz zmieniono schemat tworzenia domyślnej nazwy dla generowanych plików JPK. Ponadto wprowadzono zmiany w strukturze pliku z poleceniem przelewów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.267.2019(16. maja 2019)
Zmieniono schemat tworzenia domyślnej nazwy dla generowanych plików JPK oraz wprowadzono zmiany w strukturze pliku z poleceniem przelewów.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.254.2019(28. kwietnia 2019)
Poprawiono ergonomiczność aplikacji w zakresie pracy z klawiaturą oraz poprawiono stabilność aplikacji w zakresie optymalizacji szybkości dostępu do bazy danych.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.254.2019(28. kwietnia 2019)
Poprawiono ergonomiczność aplikacji w zakresie pracy z klawiaturą oraz poprawiono stabilność aplikacji w zakresie optymalizacji szybkości dostępu do bazy danych.
Księga - zmiany w wersji 3.254.2019(28. kwietnia 2019)
Poprawiono ergonomiczność aplikacji w zakresie pracy z klawiaturą oraz poprawiono stabilność aplikacji w zakresie optymalizacji szybkości dostępu do bazy danych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.178.2019(27. kwietnia 2019)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.266.2019(27. kwietnia 2019)
Umożliwiono wygenerowanie polecenia przelewu dla banku do rozliczeń płatności za faktury zakupu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.266.2019(27. kwietnia 2019)
Umożliwiono wygenerowanie polecenia przelewu dla banku do rozliczeń płatności za faktury VAT-RR.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.253.2019(8. kwietnia 2019)
Uaktualniono formularz VAT-7K do wersji 13 obowiązujący od pierwszego kwartału 2019 roku dla podatników rozliczających VAT kwartalnie.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.253.2019(8. kwietnia 2019)
Uaktualniono formularz VAT-7K do wersji 13 obowiązujący od pierwszego kwartału 2019 roku dla podatników rozliczających VAT kwartalnie.
Księga - zmiany w wersji 3.253.2019(8. kwietnia 2019)
Uaktualniono formularz VAT-7K do wersji 13 obowiązujący od pierwszego kwartału 2019 roku dla podatników rozliczających VAT kwartalnie.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.177.2019(6. kwietnia 2019)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.252.2019(6. kwietnia 2019)
Umożliwiono generowanie plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 ze stawką VAT 4% stosowaną opcjonalnie przy usługach taxi w przypadku stosowania automatycznego księgowania z aplikacji Faktura VAT lub Sprzedaż i Magazyn.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.252.2019(6. kwietnia 2019)
Umożliwiono generowanie plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 ze stawką VAT 4% stosowaną opcjonalnie przy usługach taxi w przypadku stosowania automatycznego księgowania z aplikacji Faktura VAT lub Sprzedaż i Magazyn.
Księga - zmiany w wersji 3.252.2019(6. kwietnia 2019)
Umożliwiono generowanie plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 ze stawką VAT 4% stosowaną opcjonalnie przy usługach taxi w przypadku stosowania automatycznego księgowania z aplikacji Faktura VAT lub Sprzedaż i Magazyn.
Rachunek - zmiany w wersji 3.202.2019(6. kwietnia 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.265.2019(6. kwietnia 2019)
Dodano stawkę VAT w wysokości 4% stosowaną opcjonalnie w usługach taxi oraz umożliwiono generowanie plików JPK_VAT dla dokumentów ze stawką VAT 4%.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.265.2019(6. kwietnia 2019)
Dodano stawkę VAT w wysokości 4% stosowaną opcjonalnie w usługach taxi oraz umożliwiono generowanie plików JPK_VAT dla dokumentów ze stawką VAT 4%.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.176.2019(31. marca 2019)
Umożliwiono wyłączenie ewidencji czasu pracy z zakresem godzin pracy oraz wprowadzono mechanizm automatycznej zmiany oznaczenia nieobecności w przypadku całodziennej opieki nad dzieckiem. Ponadto umożliwiono zmianę numerów rachunków dla umów zleceń i umów o dzieło.
Rachunek - zmiany w wersji 3.201.2019(20. marca 2019)
Wprowadzono poprawki w części programu dotyczącej wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.264.2019(20. marca 2019)
Wprowadzono poprawki w części programu dotyczącej wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.264.2019(20. marca 2019)
Wprowadzono poprawki w części programu dotyczącej wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.251.2019(20. marca 2019)
Wprowadzono poprawki w części programu dotyczącej wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Ryczałt - zmiany w wersji 3.251.2019(20. marca 2019)
Wprowadzono poprawki w części programu dotyczącej wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Księga - zmiany w wersji 3.251.2019(20. marca 2019)
Wprowadzono poprawki w części programu dotyczącej wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Rachunek - zmiany w wersji 3.200.2019(17. marca 2019)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.250.2019(17. marca 2019)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.250.2019(17. marca 2019)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Księga - zmiany w wersji 3.250.2019(17. marca 2019)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.263.2019(17. marca 2019)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.263.2019(17. marca 2019)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.175.2019(16. marca 2019)
Umożliwiono określanie zakresu godzin pracy na listach obecności i w harmonogramie czasu pracy w umowach oraz umożliwiono przypisanie umowom o pracę numerów paszportu. Ponadto umożliwiono samodzielne definiowanie numerów rachunków dla umów zlecenia i umów o dzieło.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.262.2019(14. marca 2019)
Zablokowano możliwość fiskalizacji dokumentów wyliczanych od cen jednostkowych netto.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.262.2019(14. marca 2019)
Zablokowano możliwość fiskalizacji dokumentów wyliczanych od cen jednostkowych netto.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.249.2019(9. marca 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.249.2019(9. marca 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.249.2019(9. marca 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.199.2019(9. marca 2019)
Dostosowano aplikację do pracy w trybie High-DPI.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.261.2019(8. marca 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.261.2019(8. marca 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.198.2019(26. lutego 2019)
Umożliwiono opcjonalne wyłączenie uwzględniania w podsumowaniu wystawionych rachunków dokumentów proforma.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.260.2019(26. lutego 2019)
Dodano kolumny z kodem kreskowym towaru na oknach zestawień sprzedanych lub zakupionych towarów oraz umożliwiono wyłączenie wysyłania do drukarki fiskalnej informacji o numerze systemowym. Ponadto dodano informację na oknie dodawania lub edycji dokumentu o rodzaju edytowanego dokumentu oraz wprowadzono domyślne ustawianie kategorii na oknie dodawania towaru zgodne z ustawieniem filtru w oknie głównym.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.260.2019(26. lutego 2019)
Dodano kolumny z kodem kreskowym towaru na oknach zestawień sprzedanych towarów oraz umożliwiono wyłączenie wysyłania do drukarki fiskalnej informacji o numerze systemowym. Ponadto dodano informację na oknie dodawania lub edycji dokumentu o rodzaju edytowanego dokumentu oraz wprowadzono domyślne ustawianie kategorii na oknie dodawania towaru zgodne z ustawieniem filtru w oknie głównym.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.248.2019(26. lutego 2019)
W firmach rozliczających podatek ryczałtem ewidencjonowanym umożliwiono ręczną ingerencję w kwoty ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz kwot odliczeń części składek zdrowotnej na oknie wyliczania podatku ryczałtowego za dany miesiąc.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.248.2019(26. lutego 2019)
Umożliwiono ręczną ingerencję w kwoty ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz kwot odliczeń części składek zdrowotnej na oknie wyliczania podatku ryczałtowego.
Księga - zmiany w wersji 3.248.2019(26. lutego 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.247.2019(21. lutego 2019)
Wprowadzono obsługę nowego formularza VAT-7 (19) oraz dodano funkcję polegającą na pobieraniu daty wpłynięcia dokumentu poprzez system e-Deklaracje lub bramkę JPK w przypadku dodania dokumentu poprzez zewnętrzny numer referencyjny.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.247.2019(21. lutego 2019)
Wprowadzono obsługę nowego formularza VAT-7 (19) oraz dodano funkcję polegającą na pobieraniu daty wpłynięcia dokumentu poprzez system e-Deklaracje lub bramkę JPK w przypadku dodania dokumentu poprzez zewnętrzny numer referencyjny.
Księga - zmiany w wersji 3.247.2019(21. lutego 2019)
Wprowadzono obsługę nowego formularza VAT-7 (19) oraz dodano funkcję polegającą na pobieraniu daty wpłynięcia dokumentu poprzez system e-Deklaracje lub bramkę JPK w przypadku dodania dokumentu poprzez zewnętrzny numer referencyjny.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.174.2019(13. lutego 2019)
Umożliwiono zdefiniowanie w danych pracowników numerów paszportów oraz dodano raporty RSA przy eksporcie do Płatnika. Ponadto dodano do wydruków list płac informacje o formie płatności wynagrodzenia.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.173.2019(8. lutego 2019)
Umożliwiono wydruk danych pojedynczego pracownika w formie tabeli.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.246.2019(8. lutego 2019)
Umożliwiono dodawanie do rejestru VAT sprzedaży dokumentów zawierających wewnątrzwspólntową dostawę towarów lub usług dla kontrahentów nie posiadających nadanego numeru europejskiego numeru NIP.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.246.2019(8. lutego 2019)
Umożliwiono dodawanie do rejestru VAT sprzedaży dokumentów zawierających wewnątrzwspólntową dostawę towarów lub usług dla kontrahentów nie posiadających nadanego numeru europejskiego numeru NIP.
Księga - zmiany w wersji 3.246.2019(8. lutego 2019)
Umożliwiono dodawanie do rejestru VAT sprzedaży dokumentów zawierających wewnątrzwspólntową dostawę towarów lub usług dla kontrahentów nie posiadających nadanego numeru europejskiego numeru NIP.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.259.2019(8. lutego 2019)
Dodano zestawienie sprzedaży i zakupów według pozycji dokumentów oraz umożliwiono użycie innych form płatności niż gotówka na paragonach drukowanych przez drukarki fiskalnej pracujące na protokole Thermal. Ponadto na wydrukach paragonów z drukarek fiskalnych dodano informację o numerze paragonu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.259.2019(8. lutego 2019)
Dodano zestawienie sprzedaży według pozycji dokumentów oraz umożliwiono użycie innych form płatności niż gotówka na paragonach drukowanych przez drukarki fiskalnej pracujące na protokole Thermal. Ponadto na wydrukach paragonów z drukarek fiskalnych dodano informację o numerze paragonu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.140.2019(1. lutego 2019)
Dokonano optymalizacji kodu źródłowego pod kątem przyśpieszenia działania programu na dużych bazach danych.
Rachunek - zmiany w wersji 3.197.2019(1. lutego 2019)
Wprowadzono poprawki w działaniu filtra mające na celu przyśpieszenie działania programu pracującego na dużych zbiorach danych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.258.2019(1. lutego 2019)
Umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji w danych firmy numeru rejestrowego BDO (Baza Danych o Odpadach). W przypadku wpisania identyfikatora w Konfiguracji jest on umieszczany na wydrukach w danych wystawcy dokumentu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.258.2019(1. lutego 2019)
Umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji w danych firmy numeru rejestrowego BDO (Baza Danych o Odpadach). W przypadku wpisania identyfikatora w Konfiguracji jest on umieszczany na wydrukach w danych wystawcy dokumentu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.245.2019(1. lutego 2019)
Uaktualniono wartości poszczególnych składek ZUS dla 2019 roku oraz umożliwiono firmom rozliczającym podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wybór procenta kosztów eksploatacji pojazdu jakie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.245.2019(1. lutego 2019)
Uaktualniono wartości poszczególnych składek ZUS dla 2019 roku.
Księga - zmiany w wersji 3.245.2019(1. lutego 2019)
Uaktualniono wartości poszczególnych składek ZUS dla 2019 roku oraz umożliwiono wybór procenta kosztów eksploatacji pojazdu jakie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.172.2019(30. stycznia 2019)
Uaktualniono na 2019 rok płacę minimalną, minimalną podstawę chorobowego oraz współczynnik ekwiwalentu urlopowego. Ponadto dodano na rachunkach za umowę zlecenia informacje o zajęciach komorniczych, dodatkowych ubezpieczeniach oraz innych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.244.2019(17. stycznia 2019)
Dodano przycisk umożliwiający szybkie wyliczenie 75% kosztów eksploatacji pojazdu oraz dodano formularze PIT-36 za 2018 rok. Ponadto umożliwiono rozliczenie roczne poszczególnych wspólników spółek formularzem PIT-28 oraz dodano obsługę załącznika PIT-28B.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.244.2019(17. stycznia 2019)
Wprowadzono poprawki do formularza PIT-28.
Księga - zmiany w wersji 3.244.2019(17. stycznia 2019)
Dodano przycisk umożliwiający szybkie wyliczenie 75% kosztów eksploatacji pojazdu oraz dodano formularze PIT-36 za 2018 rok.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.171.2019(16. stycznia 2019)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.170.2019(14. stycznia 2019)
Umożliwiono określenie ilości dni terminu płatności na umowach o dzieło.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.243.2019(11. stycznia 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.243.2019(11. stycznia 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.243.2019(11. stycznia 2019)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.196.2019(11. stycznia 2019)
Wprowadzono nowy parametr do schematu własnej numeracji rachunków umożliwiający podstawienie bezwzględnego numeru roku odpowiadającemu dacie wystawienia dokumentu w formacie dwucyfrowym.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.169.2019(11. stycznia 2019)
Uaktualniono formularze PIT-11 do wersji 23 oraz PIT-4R do wersji 8.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.257.2019(11. stycznia 2019)
Umożliwiono dodanie do faktur oraz do danych kontrahenta numerów PESEL oraz dodano raporty generujące ogólną historię sprzedaży lub zakupów danego towaru lub usługi lub w kontekście wybranego kontrahenta. Ponadto dodano nowy parametr dla własnych numeracji dokumentów podstawiający rok w formacie dwucyfrowym.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.257.2019(11. stycznia 2019)
Umożliwiono dodanie do faktur oraz do danych kontrahenta numerów PESEL oraz dodano raporty generujące ogólną historię sprzedaży danego towaru lub usługi lub w kontekście wybranego kontrahenta. Ponadto dodano nowy parametr dla własnych numeracji dokumentów podstawiający rok w formacie dwucyfrowym.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.242.2019(8. stycznia 2019)
Umożliwiono automatyczne wyliczanie 75% kosztów związanych z eksploatacją pojazdu oraz dodano formularze PIT-28/PIT-28S za 2018 rok. Ponadto poprawiono wyświetlanie okienek przy korzystaniu z czcionek o większej rozdzielczości.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.242.2019(8. stycznia 2019)
Dodano formularze PIT-28/PIT-28S za 2018 rok oraz poprawiono wyświetlanie okienek przy korzystaniu z czcionek o większej rozdzielczości.
Księga - zmiany w wersji 3.242.2019(8. stycznia 2019)
Umożliwiono automatyczne wyliczanie 75% kosztów związanych z eksploatacją pojazdu oraz poprawiono wyświetlanie okienek przy korzystaniu z czcionek o większej rozdzielczości.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.168.2019(8. stycznia 2019)
Uaktualniono formularze PIT-11 i PIT-4R oraz poprawiono wyświetlanie okienek przy korzystaniu z czcionek o większej rozdzielczości.