Strona główna » Lista wersji » Rok 2018

Pakiet Przedsiębiorcy - Lista wersji z roku 2018

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.139.2019(23. grudnia 2018)
Użytkownikom którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano dostęp do Słowników.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.241.2019(23. grudnia 2018)
Użytkownikom którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano dostęp do Słowników.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.241.2019(23. grudnia 2018)
Użytkownikom którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano dostęp do Słowników.
Księga - zmiany w wersji 3.241.2019(23. grudnia 2018)
Użytkownikom którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano dostęp do Słowników.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.167.2019(22. grudnia 2018)
Dodano możliwość nie uwzględniania dodatków do płacy przy wyliczaniu wynagrodzenia za okres chorobowy oraz zablokowano dostęp do Słowników użytkownikom, którym nie nadano prawa korzystania z Konfiguracji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.195.2019(22. grudnia 2018)
Umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy oraz usprawniono algorytm odpowiedzialny za pobieranie kursów walut NBP, aby uwzględniał dni świąteczne. Ponadto zablokowano dostęp do Słowników użytkownikom, którym nie nadano prawa korzystania z Konfiguracji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.256.2019(22. grudnia 2018)
Usprawniono algorytm odpowiedzialny za pobieranie kursów walut NBP, aby uwzględniał dni świąteczne oraz wprowadzono zmianę polegającą na przepisywaniu indywidualnych warunków płatności dla kontrahenta również na dokumenty zakupowe. Ponadto zablokowano dostęp do Słowników użytkownikom, którym nie nadano prawa korzystania z Konfiguracji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.256.2019(22. grudnia 2018)
Usprawniono algorytm odpowiedzialny za pobieranie kursów walut NBP, aby uwzględniał dni świąteczne oraz zablokowano dostęp do Słowników użytkownikom, którym nie nadano prawa korzystania z Konfiguracji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.166.2019(19. grudnia 2018)
Dodano możliwość przypisania do umowy kodu tytułu ubezpieczenia.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.165.2019(12. grudnia 2018)
Umożliwiono tworzenie i eksport dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA do Płatnika w formie pliku KEDU.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.138.2019(30. listopada 2018)
Dodano możliwość importu wyciągów bankowych i z karty kredytowej dla banku DNB Nord.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.164.2019(30. listopada 2018)
Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.240.2019(30. listopada 2018)
Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.240.2019(30. listopada 2018)
Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Księga - zmiany w wersji 3.240.2019(30. listopada 2018)
Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Rachunek - zmiany w wersji 3.194.2019(30. listopada 2018)
Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.255.2019(30. listopada 2018)
Dodano mechanizm informujący o próbie ponownego wystawienia dokumentu z istniejącym już numerem dodatkowym oraz dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu aplikacji. Ponadto dostosowano program do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.255.2019(30. listopada 2018)
Dodano mechanizm informujący o próbie ponownego wystawienia dokumentu z istniejącym już numerem dodatkowym oraz dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu aplikacji. Ponadto dostosowano program do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.163.2018(23. listopada 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.239.2018(23. listopada 2018)
W firmach ryczałtowych zintegrowanych z programami Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn oraz Rachunek umożliwiono księgowanie dokumentów zawierających kartoteki dla których wskazano jako kolumnę księgowania stawkę 12,5%.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.239.2018(23. listopada 2018)
Umożliwiono księgowanie z aplikacji Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn oraz Rachunek dokumentów zawierających kartoteki dla których wskazano jako kolumnę księgowania stawkę 12,5%.
Księga - zmiany w wersji 3.239.2018(23. listopada 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.193.2018(23. listopada 2018)
Umożliwiono księgowanie rachunków do 12,5% stawki ryczałtu w przypadku stosowania integracji aplikacji z Ryczałtem lub Małą Księgowością.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.254.2018(23. listopada 2018)
W celu usprawnienia procesu inwentaryzacji wprowadzono oznaczanie pozycji inwentaryzacji na oknie edycji kolorami oraz umożliwiono księgowanie dokumentów do 12,5% stawki ryczałtu. Ponadto umożliwiono opcjonalne umieszczenie na wydrukach WDT informacji o zastosowanym kursie.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.254.2018(23. listopada 2018)
Umożliwiono księgowanie faktur do 12,5% stawki ryczałtu oraz umożliwiono opcjonalne umieszczenie na wydrukach WDT informacji o zastosowanym kursie.
Rachunek - zmiany w wersji 3.192.2018(9. listopada 2018)
Umożliwiono wystawianie rachunków proforma oraz rachunków proforma walutowych oraz umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji generowanych plików JPK ze schematem. Ponadto umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.253.2018(9. listopada 2018)
Dodano możliwość zdefiniowania daty sprzedaży na zamówieniach oraz umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji generowanych plików JPK ze schematem. Ponadto umożliwiono sortowanie arkusza inwentaryzacji według dowolnej kolumny arkusza i umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.253.2018(9. listopada 2018)
Dodano możliwość zdefiniowania daty sprzedaży na zamówieniach oraz umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji generowanych plików JPK ze schematem. Ponadto umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.162.2018(9. listopada 2018)
Uaktualniono kalendarz dni roboczych za 2018 z uwagi na niespodziewane ustanowienie dnia 12. listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy oraz umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.238.2018(9. listopada 2018)
Zmodyfikowano opcjonalnie wygląd wydruków poprzez możliwość drukowania wypełnienia nagłówków tabel w formie gradientu czyli płynnego przejścia z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.238.2018(9. listopada 2018)
Zmodyfikowano opcjonalnie wygląd wydruków poprzez możliwość drukowania wypełnienia nagłówków tabel w formie gradientu czyli płynnego przejścia z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego.
Księga - zmiany w wersji 3.238.2018(9. listopada 2018)
Zmodyfikowano opcjonalnie wygląd wydruków poprzez możliwość drukowania wypełnienia nagłówków tabel w formie gradientu czyli płynnego przejścia z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.237.2018(28. października 2018)
Umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji zgodności pliku JPK lub formularza e-Deklaracji ze schematem oraz dodano informacje o stosowanej metodzie amortyzacji na dokumencie OT.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.237.2018(28. października 2018)
Umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji zgodności pliku JPK lub formularza e-Deklaracji ze schematem.
Księga - zmiany w wersji 3.237.2018(28. października 2018)
Umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji zgodności pliku JPK lub formularza e-Deklaracji ze schematem.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.252.2018(27. października 2018)
Dodano możliwość tworzenia korekt korygujących kurs walutowy na fakturach walutowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.252.2018(27. października 2018)
Dodano możliwość tworzenia korekt korygujących kurs walutowy na fakturach walutowych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.236.2018(22. października 2018)
Dodano możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty przysługującego odliczenia części opłaconej składki zdrowotnej od podatku.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.236.2018(22. października 2018)
Dodano możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty przysługującego odliczenia części opłaconej składki zdrowotnej od podatku.
Księga - zmiany w wersji 3.236.2018(22. października 2018)
Dodano możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty przysługującego odliczenia części opłaconej składki zdrowotnej od podatku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.251.2018(21. października 2018)
Na oknie edycji dokumentu oraz na wydrukach faktur dodano kolumnę z ceną jednostkową po rabacie.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.251.2018(21. października 2018)
Na oknie edycji dokumentu oraz na wydrukach faktur dodano kolumnę z ceną jednostkową po rabacie.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.250.2018(19. października 2018)
Umożliwiono generowanie plików JPK_FA dla faktur walutowych zarówno w złotówkach jak i w walucie obcej.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.250.2018(19. października 2018)
Umożliwiono generowanie plików JPK_FA dla faktur walutowych zarówno w złotówkach jak i w walucie obcej.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.235.2018(12. października 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.235.2018(12. października 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.235.2018(12. października 2018)
Wprowadzono poprawki w działaniu edytora formularza VAT-7 mające na celu poprawę ergonomiczności aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.191.2018(12. października 2018)
Umożliwiono wysyłanie drugiej korekty JPK oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.249.2018(12. października 2018)
Zmieniono sposób dodawania towarów do dokumentów z użyciem czytnika kodów kreskowych oraz umożliwiono wysyłanie drugiej korekty JPK. Ponadto umożliwiono generowanie plików JPK_FA dla faktur walutowych w walucie w której nominowany jest dokument.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.249.2018(12. października 2018)
Zmieniono sposób dodawania towarów do dokumentów z użyciem czytnika kodów kreskowych oraz umożliwiono wysyłanie drugiej korekty JPK. Ponadto umożliwiono generowanie plików JPK_FA dla faktur walutowych w walucie w której nominowany jest dokument.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.234.2018(6. października 2018)
Umożliwiono wysyłkę drugiej korekty JPK.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.234.2018(6. października 2018)
Umożliwiono wysyłkę drugiej korekty JPK.
Księga - zmiany w wersji 3.234.2018(6. października 2018)
Umożliwiono wysyłkę drugiej korekty JPK.
Rachunek - zmiany w wersji 3.190.2018(28. września 2018)
Do zestawień dodano zestawienie sprzedaży według odbiorców.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.248.2018(28. września 2018)
Dodano zestawienie sprzedaży według odbiorców oraz zmieniono sposób wybierania kolumny sortującej na oknie edycji dokumentu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.248.2018(28. września 2018)
Dodano zestawienie sprzedaży według odbiorców oraz zmieniono sposób wybierania kolumny sortującej na oknie edycji dokumentu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.161.2018(21. września 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.189.2018(21. września 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.233.2018(21. września 2018)
Wprowadzono obsługę stawki 12,5% dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego stosowaną w przypadku najmu długoterminowego powyżej przychodu 100 tys. zł.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.233.2018(21. września 2018)
Wprowadzono obsługę stawki 12,5% stosowaną w przypadku najmu długoterminowego powyżej przychodu 100 tys. zł.
Księga - zmiany w wersji 3.233.2018(21. września 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.247.2018(21. września 2018)
Wprowadzono możliwość korygowania faktur eksportowych oraz umożliwiono pobieranie zdefiniowanych w kontrahentach indywidualnych form płatności i ilości dni terminu przy wystawianiu faktur VAT-RR.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.247.2018(21. września 2018)
Wprowadzono możliwość korygowania faktur eksportowych oraz umożliwiono pobieranie zdefiniowanych w kontrahentach indywidualnych form płatności i ilości dni terminu przy wystawianiu faktur VAT-RR.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.232.2018(14. września 2018)
Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZT stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o przyśpieszenie zwrotu podatku VAT.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.232.2018(14. września 2018)
Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZT stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o przyśpieszenie zwrotu podatku VAT.
Księga - zmiany w wersji 3.232.2018(14. września 2018)
Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZT stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o przyśpieszenie zwrotu podatku VAT.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.137.2018(9. września 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.188.2018(9. września 2018)
Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności pliku JPK_FA ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.246.2018(9. września 2018)
Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności plików JPK ze schematem oraz umożliwiono załączanie do plików JPK_VAT miesięcznych raportów fiskalnych. Ponadto umożliwiono przywracanie kolejności pozycji na fakturach według kolejności wprowadzania.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.246.2018(9. września 2018)
Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności plików JPK ze schematem oraz umożliwiono załączanie do plików JPK_VAT miesięcznych raportów fiskalnych. Ponadto umożliwiono przywracanie kolejności pozycji na fakturach według kolejności wprowadzania.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.160.2018(31. sierpnia 2018)
Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności PIT-11 i PIT-4R ze schematem oraz wprowadzono usprawnienie ergonomiczne przy otwieraniu deklaracji PIT.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.231.2018(31. sierpnia 2018)
Wprowadzono mechanizmy sprawdzania zgodności plików JPK oraz e-Deklaracji ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku lub deklaracji na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.231.2018(31. sierpnia 2018)
Wprowadzono mechanizmy sprawdzania zgodności plików JPK oraz e-Deklaracji ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku lub deklaracji na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
Księga - zmiany w wersji 3.231.2018(31. sierpnia 2018)
Wprowadzono mechanizmy sprawdzania zgodności plików JPK oraz e-Deklaracji ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku lub deklaracji na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.187.2018(18. sierpnia 2018)
Wprowadzono możliwość kopiowania pozycji na rachunkach oraz umożliwiono oraz wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.245.2018(18. sierpnia 2018)
Wprowadzono możliwość kopiowania pozycji na dokumentach oraz umożliwiono wyłączenie faktur zaliczkowych z rejestru VAT sprzedaży lub JPK_VAT. Ponadto wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.245.2018(18. sierpnia 2018)
Wprowadzono możliwość kopiowania pozycji na dokumentach oraz umożliwiono wyłączenie faktur zaliczkowych z rejestru VAT sprzedaży lub JPK_VAT. Ponadto wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.230.2018(18. sierpnia 2018)
Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZZ stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o zwrot podatku na konto podatnika w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.230.2018(18. sierpnia 2018)
Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZZ stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o zwrot podatku na konto podatnika w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Księga - zmiany w wersji 3.230.2018(18. sierpnia 2018)
Wprowadzono obsługę formularza VAT-ZZ stanowiącego opcjonalny załącznik do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, który jest wnioskiem o zwrot podatku na konto podatnika w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.229.2018(16. sierpnia 2018)
Wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.229.2018(16. sierpnia 2018)
Wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Księga - zmiany w wersji 3.229.2018(16. sierpnia 2018)
Wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.228.2018(10. sierpnia 2018)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.228.2018(10. sierpnia 2018)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.228.2018(10. sierpnia 2018)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.227.2018(3. sierpnia 2018)
Wprowadzono obsługę nowych formularzy VAT-7 (18) i VAT-7K (12), które należy składać za okresy począwszy od lipca 2018.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.227.2018(3. sierpnia 2018)
Wprowadzono obsługę nowych formularzy VAT-7 (18) i VAT-7K (12), które należy składać za okresy począwszy od lipca 2018.
Księga - zmiany w wersji 3.227.2018(3. sierpnia 2018)
Wprowadzono obsługę nowych formularzy VAT-7 (18) i VAT-7K (12), które należy składać za okresy począwszy od lipca 2018.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.226.2018(29. lipca 2018)
Umożliwiono modyfikację poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.226.2018(29. lipca 2018)
Umożliwiono modyfikację poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK.
Księga - zmiany w wersji 3.226.2018(29. lipca 2018)
Umożliwiono modyfikację poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.136.2018(27. lipca 2018)
Zmieniono sposób zachowania aplikacji podczas propozycji sporządzenia zapasowej kopii danych. Dotychczas okno z wyborem folderu docelowego otwierało się zawsze na najwyższym poziomie drzewa. Obecnie aplikacja zapamiętuje miejsce ostatniego zapisu i przy kolejnej propozycji otwiera okno dialogowe na tym samym folderze.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.159.2018(27. lipca 2018)
Zmieniono sposób zachowania aplikacji podczas propozycji sporządzenia zapasowej kopii danych. Dotychczas okno z wyborem folderu docelowego otwierało się zawsze na najwyższym poziomie drzewa. Obecnie aplikacja zapamiętuje miejsce ostatniego zapisu i przy kolejnej propozycji otwiera okno dialogowe na tym samym folderze.
Rachunek - zmiany w wersji 3.186.2018(27. lipca 2018)
Umożliwiono modyfikację poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.244.2018(27. lipca 2018)
Umożliwiono modyfikację dokumentów z poziomu historii dostaw towarów oraz umożliwiono edycję poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.244.2018(27. lipca 2018)
Umożliwiono modyfikację poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.225.2018(20. lipca 2018)
Umożliwiono edycję tabel danych w plikach JPK oraz zmieniono układ okna edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży. Ponadto umożliwiono księgowanie transakcji o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.225.2018(20. lipca 2018)
Umożliwiono edycję tabel danych w plikach JPK oraz zmieniono układ okna edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży. Ponadto umożliwiono księgowanie transakcji o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
Księga - zmiany w wersji 3.225.2018(20. lipca 2018)
Umożliwiono edycję tabel danych w plikach JPK oraz zmieniono układ okna edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży. Ponadto umożliwiono księgowanie transakcji o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.243.2018(14. lipca 2018)
Do zestawień dodano raporty generujące zestawienia ilościowe sprzedaży i zakupów według kodów kreskowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.243.2018(14. lipca 2018)
Do zestawień dodano raport generujący zestawienie ilościowe sprzedaży według kodów kreskowych.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.135.2018(26. czerwca 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.185.2018(26. czerwca 2018)
Wyszukiwanie danych kontrahenta po numerze NIP podczas dodawania nowych kontrahentów lub bezpośrednio na rachunku zrealizowano z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS co gwarantuje pewność co do aktualności danych, niezawodność usługi i dostęp do aktualnych danych wszystkich funkcjonujących w Polsce podmiotów.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.242.2018(22. czerwca 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.242.2018(22. czerwca 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.224.2018(20. czerwca 2018)
Umożliwiono rozliczanie sprzedaży mieszanej proporcją oraz zrealizowano pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.224.2018(20. czerwca 2018)
Umożliwiono rozliczanie sprzedaży mieszanej proporcją oraz zrealizowano pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS.
Księga - zmiany w wersji 3.224.2018(20. czerwca 2018)
Umożliwiono rozliczanie sprzedaży mieszanej proporcją oraz zrealizowano pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.241.2018(15. czerwca 2018)
Dodano możliwość wprowadzania faktur zaliczkowych i końcowych zakupu zarówno złotówkowych jak i walutowych oraz umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji subkont VAT na potrzeby split payment. Pondato zrealizowane wyszukiwanie danych kontrahentów w oparciu o bazę GUS oraz rozdzielono wydruki polecenia przelewu i wpłaty gotówkowej. Dodatkowo poprawiono algorytm sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.241.2018(15. czerwca 2018)
Umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji subkont VAT na potrzeby split payment oraz zrealizowane wyszukiwanie danych kontrahentów w oparciu o bazę GUS. Ponadto rozdzielono wydruki polecenia przelewu i wpłaty gotówkowej oraz poprawiono algorytm sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.223.2018(12. czerwca 2018)
Umożliwiono wyksięgowywanie oraz ponowne księgowanie z i do rejestrów VAT sprzedaży i zakupów dokumentów nierozliczonych dla których upłynęło 150 dni od terminu zapłaty. Ponadto umożliwiono sprawdzanie czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT w kraju oraz VAT-UE oraz zmodyfikowano działanie schowka.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.223.2018(12. czerwca 2018)
Umożliwiono wyksięgowywanie oraz ponowne księgowanie z i do rejestrów VAT sprzedaży i zakupów dokumentów nierozliczonych dla których upłynęło 150 dni od terminu zapłaty. Ponadto umożliwiono sprawdzanie czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT w kraju oraz VAT-UE oraz zmodyfikowano działanie schowka.
Księga - zmiany w wersji 3.223.2018(12. czerwca 2018)
Umożliwiono wyksięgowywanie oraz ponowne księgowanie z i do rejestrów VAT sprzedaży i zakupów dokumentów nierozliczonych dla których upłynęło 150 dni od terminu zapłaty. Ponadto umożliwiono sprawdzanie czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT w kraju oraz VAT-UE oraz zmodyfikowano działanie schowka.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.240.2018(11. czerwca 2018)
Umożliwiono wskazanie w poszczególnych towarach funduszu promocji produktów rolno-spożywczych oraz wprowadzono możliwość sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Ponadto dodano skrót klawiszowy do szybkiego wywołania listy towarów i usług oraz zmieniono sposób liczenia termin płatności na fakturach VAT-RR.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.240.2018(11. czerwca 2018)
Umożliwiono wskazanie w poszczególnych towarach funduszu promocji produktów rolno-spożywczych oraz kolumn do jakich ma być księgowany dokument zawierający dany produkt rolny. Ponadto wprowadzono możliwość sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT oraz dodano skrót klawiszowy do szybkiego wywołania listy towarów i usług oraz zmieniono sposób liczenia termin płatności na fakturach VAT-RR.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.158.2018(4. czerwca 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.222.2018(2. czerwca 2018)
Uniemożliwiono dodanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT z datami sprzed 2010 roku.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.222.2018(2. czerwca 2018)
Uniemożliwiono dodanie dokumentów do ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT z datami sprzed 2010 roku.
Księga - zmiany w wersji 3.222.2018(2. czerwca 2018)
Uniemożliwiono dodanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z datami sprzed 2010 roku.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.221.2018(2. czerwca 2018)
Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie dostępu do zasobów bazy danych.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.221.2018(2. czerwca 2018)
Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie dostępu do zasobów bazy danych.
Księga - zmiany w wersji 3.221.2018(2. czerwca 2018)
Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie dostępu do zasobów bazy danych.
Rachunek - zmiany w wersji 3.184.2018(1. czerwca 2018)
Wprowadzono zabezpieczenie polegające na uniemożliwienie wpisanie daty wystawienia i sprzedaży dokumentów z rokiem starszym niż 2010.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.239.2018(1. czerwca 2018)
Na oknie towarów i usług dodano kolumnę zawierającą ostatnie ceny zakupu i sprzedaży po jakiej zakupiono oraz sprzedano dany towar lub usługę. Ponadto wprowadzono zabezpieczenie polegające na uniemożliwienie wpisanie daty wystawienia i sprzedaży dokumentów z rokiem starszym niż 2010.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.239.2018(1. czerwca 2018)
Wprowadzono zabezpieczenie polegające na uniemożliwienie wpisanie daty wystawienia i sprzedaży dokumentów z rokiem starszym niż 2010.
Rachunek - zmiany w wersji 3.183.2018(24. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.238.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.238.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.220.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.220.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.220.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.219.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.219.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.219.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.157.2018(14. maja 2018)
Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.218.2018(13. maja 2018)
Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.218.2018(13. maja 2018)
Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Księga - zmiany w wersji 3.218.2018(13. maja 2018)
Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Rachunek - zmiany w wersji 3.182.2018(13. maja 2018)
Rozszerzono działanie schowka oraz usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.237.2018(13. maja 2018)
Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.237.2018(13. maja 2018)
Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.217.2018(27. kwietnia 2018)
W związku ze zmianą od kwietnia 2018 wartości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe uaktualniono wartości składek na ubezpieczenie społeczne.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.217.2018(27. kwietnia 2018)
W związku ze zmianą od kwietnia 2018 wartości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe uaktualniono wartości składek na ubezpieczenie społeczne.
Księga - zmiany w wersji 3.217.2018(27. kwietnia 2018)
W związku ze zmianą od kwietnia 2018 wartości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe uaktualniono wartości składek na ubezpieczenie społeczne.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.216.2018(25. kwietnia 2018)
Zmieniono sposób określania okresu ujęcia księgowania dokumentów w rejestrach VAT zakupów oraz wprowadzono mechanizm zabezpieczający możliwość zmiany numerów Lp w zamkniętych okresach.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.216.2018(25. kwietnia 2018)
Zmieniono sposób określania okresu ujęcia księgowania dokumentów w rejestrach VAT zakupów oraz wprowadzono mechanizm zabezpieczający możliwość zmiany numerów Lp w zamkniętych okresach.
Księga - zmiany w wersji 3.216.2018(25. kwietnia 2018)
Zmieniono sposób określania okresu ujęcia księgowania dokumentów w rejestrach VAT zakupów oraz wprowadzono mechanizm zabezpieczający możliwość zmiany numerów Lp w zamkniętych okresach.
Rachunek - zmiany w wersji 3.181.2018(17. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.236.2018(17. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.236.2018(17. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.156.2018(16. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.215.2018(13. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.215.2018(13. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.
Księga - zmiany w wersji 3.215.2018(13. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.155.2018(10. kwietnia 2018)
Wprowadzono wymaganie co do mocy hasła użytkowników, aby zawierało małe i wielkie litery oraz znaki specjalne.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.154.2018(10. kwietnia 2018)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.153.2018(6. kwietnia 2018)
Uaktualniono wartość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe z 1,80% na obowiązującą od kwietnia 2018 wartość 1,67%.
Rachunek - zmiany w wersji 3.180.2018(29. marca 2018)
Umożliwiono sortowanie pozycji na rachunkach oraz rozliczanie rachunku z poziomu zestawienia nierozliczonych rachunków. Ponadto zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.235.2018(29. marca 2018)
Umożliwiono sortowanie pozycji na dokumentach oraz usuwanie z korekt pozycji nie wpływających na wartość korekty. Ponadto na oknie towarów i usług dodano informacje o ostatnich cenach zakupu i sprzedaży poszczególnych towarów oraz zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK. Dodano także na fakturach do WZ i PZ informacje na temat dokumentów magazynowych na podstawie, których utworzono daną fakturę.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.235.2018(29. marca 2018)
Umożliwiono sortowanie pozycji na dokumentach oraz usuwanie z korekt pozycji nie wpływających na wartość korekty. Ponadto na oknie towarów i usług dodano informacje o ostatnich cenach sprzedaży poszczególnych towarów oraz zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.152.2018(27. marca 2018)
Umożliwiono generowanie pliku poleceń przelewów dla bankowości elektronicznej oraz przeorganizowano układ konfiguracji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.214.2018(23. marca 2018)
Umożliwiono księgowanie w rejestrze VAT zakupu dokumentów będących korektą nabycia środków trwałych oraz dodano możliwość opcjonalnego usuwania wpisów z księgi lub ewidencji przychodów przy grupowym księgowaniu dokumentów z rejestru VAT. Ponadto zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK oraz na oknie podglądu JPK dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.214.2018(23. marca 2018)
Umożliwiono księgowanie w rejestrze VAT zakupu dokumentów będących korektą nabycia środków trwałych oraz dodano możliwość opcjonalnego usuwania wpisów z ewidencji przychodów przy grupowym księgowaniu dokumentów z rejestru VAT. Ponadto zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK oraz na oknie podglądu JPK dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.
Księga - zmiany w wersji 3.214.2018(23. marca 2018)
Umożliwiono księgowanie w rejestrze VAT zakupu dokumentów będących korektą nabycia środków trwałych oraz dodano możliwość opcjonalnego usuwania wpisów w księdze przy grupowym księgowaniu dokumentów z rejestru VAT. Ponadto zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK oraz na oknie podglądu JPK dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.213.2018(17. marca 2018)
Umożliwiono oznaczanie zakupu środków trwałych w ewidencji VAT zakupów.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.213.2018(17. marca 2018)
Umożliwiono oznaczanie zakupu środków trwałych w ewidencji VAT zakupów.
Księga - zmiany w wersji 3.213.2018(17. marca 2018)
Umożliwiono oznaczanie zakupu środków trwałych w ewidencji VAT zakupów.
Rachunek - zmiany w wersji 3.179.2018(16. marca 2018)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.234.2018(16. marca 2018)
Umożliwiono rozliczanie dokumentów z poziomu zestawienia nierozliczonych dokumentów oraz zmieniono zachowanie aplikacji podczas automatycznego zapisu kontrahentów do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.234.2018(16. marca 2018)
Umożliwiono rozliczanie dokumentów z poziomu zestawienia nierozliczonych dokumentów oraz zmieniono zachowanie aplikacji podczas automatycznego zapisu kontrahentów do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.151.2018(16. marca 2018)
Przyśpieszono działanie algorytmu wyliczającego płace w przypadku stosowania wynagrodzenia godzinowego.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.212.2018(8. marca 2018)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.212.2018(8. marca 2018)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.212.2018(8. marca 2018)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.211.2018(1. marca 2018)
Zmodyfikowano działanie opcji przenumerowywania wpisów. W przypadku przekroczenia zakresu dostępnej numeracji numery spoza dopuszczalnego zakresu nie są widoczne w kolumnie liczby porządkowej "Lp.".
Ryczałt - zmiany w wersji 3.211.2018(1. marca 2018)
Zmodyfikowano działanie opcji przenumerowywania wpisów. W przypadku przekroczenia zakresu dostępnej numeracji numery spoza dopuszczalnego zakresu nie są widoczne w kolumnie liczby porządkowej "Lp.".
Księga - zmiany w wersji 3.211.2018(1. marca 2018)
Zmodyfikowano działanie opcji przenumerowywania wpisów. W przypadku przekroczenia zakresu dostępnej numeracji numery spoza dopuszczalnego zakresu nie są widoczne w kolumnie liczby porządkowej "Lp.".
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.150.2018(1. marca 2018)
Dokonano modyfikacji niektórych algorytmów mające na celu przyśpieszenie działania aplikacji w zakresie wyliczania płac.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.233.2018(1. marca 2018)
Umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.233.2018(1. marca 2018)
Umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
Rachunek - zmiany w wersji 3.178.2018(28. lutego 2018)
Umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.210.2018(22. lutego 2018)
Dodano opcję umożliwiającą konwersję paragonów na dobowe raporty fiskalne oraz zmieniono algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z kwotami i progami obowiązującymi w 2018 roku. Ponadto umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu danych z JPK.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.210.2018(22. lutego 2018)
Dodano opcję umożliwiającą konwersję paragonów na dobowe raporty fiskalne oraz umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu danych z JPK.
Księga - zmiany w wersji 3.210.2018(22. lutego 2018)
Dodano opcję umożliwiającą konwersję paragonów na dobowe raporty fiskalne oraz zmieniono algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z kwotami i progami obowiązującymi w 2018 roku. Ponadto umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu danych z JPK.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.209.2018(20. lutego 2018)
Podczas wyboru opcji tworzenia JPK wprowadzono okno zawierające ostrzeżenie o tym, że strukturą podlegającą obowiązkowej wysyłce jest jedynie JPK_VAT oraz umożliwiono dodanie i sprawdzanie statusu dokumentów wysłanych przy użyciu danych autoryzujących.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.209.2018(20. lutego 2018)
Podczas wyboru opcji tworzenia JPK wprowadzono okno zawierające ostrzeżenie o tym, że strukturą podlegającą obowiązkowej wysyłce jest jedynie JPK_VAT oraz umożliwiono dodanie i sprawdzanie statusu dokumentów wysłanych przy użyciu danych autoryzujących.
Księga - zmiany w wersji 3.209.2018(20. lutego 2018)
Podczas wyboru opcji tworzenia JPK wprowadzono okno zawierające ostrzeżenie o tym, że strukturą podlegającą obowiązkowej wysyłce jest jedynie JPK_VAT oraz umożliwiono dodanie i sprawdzanie statusu dokumentów wysłanych przy użyciu danych autoryzujących.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.232.2018(19. lutego 2018)
Umożliwiono wysyłkę JPK z użyciem danych autoryzujących oraz wprowadzono możliwość śledzenia statusu wysyłki dokumentów JPK za pomocą posiadanego numeru referencyjnego.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.232.2018(19. lutego 2018)
Umożliwiono wysyłkę JPK z użyciem danych autoryzujących oraz wprowadzono możliwość śledzenia statusu wysyłki dokumentów JPK za pomocą posiadanego numeru referencyjnego.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.208.2018(18. lutego 2018)
Wprowadzono niezbędne poprawki w zakresie wysyłania jednolitych plików kontrolnych JPK z użyciem podpisu na platformie ePUAP oraz danych autoryzujących.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.208.2018(18. lutego 2018)
Wprowadzono niezbędne poprawki w zakresie wysyłania jednolitych plików kontrolnych JPK z użyciem podpisu na platformie ePUAP oraz danych autoryzujących.
Księga - zmiany w wersji 3.208.2018(18. lutego 2018)
Wprowadzono niezbędne poprawki w zakresie wysyłania jednolitych plików kontrolnych JPK z użyciem podpisu na platformie ePUAP oraz danych autoryzujących.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.207.2018(18. lutego 2018)
Umożliwiono wysyłkę JPK z użyciem danych autoryzujących oraz wprowadzono możliwość śledzenia statusu wysyłki dokumentów JPK za pomocą posiadanego numeru referencyjnego.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.207.2018(18. lutego 2018)
Umożliwiono wysyłkę JPK z użyciem danych autoryzujących oraz wprowadzono możliwość śledzenia statusu wysyłki dokumentów JPK za pomocą posiadanego numeru referencyjnego.
Księga - zmiany w wersji 3.207.2018(18. lutego 2018)
Umożliwiono wysyłkę JPK z użyciem danych autoryzujących oraz wprowadzono możliwość śledzenia statusu wysyłki dokumentów JPK za pomocą posiadanego numeru referencyjnego.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.149.2018(16. lutego 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.206.2018(15. lutego 2018)
Umożliwiono dodawanie do rejestru VAT podatku naliczonego dokumentów potwierdzających import usług spoza Unii Europejskiej oraz dodano okno z numerem referencyjnym wysyłanych JPK.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.206.2018(15. lutego 2018)
Umożliwiono dodawanie do rejestru VAT podatku naliczonego dokumentów potwierdzających import usług spoza Unii Europejskiej oraz dodano okno z numerem referencyjnym wysyłanych JPK.
Księga - zmiany w wersji 3.206.2018(15. lutego 2018)
Umożliwiono dodawanie do rejestru VAT podatku naliczonego dokumentów potwierdzających import usług spoza Unii Europejskiej oraz dodano okno z numerem referencyjnym wysyłanych JPK.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.231.2018(5. lutego 2018)
Wprowadzono obsługę struktury JPK_VAT (3) dla jednolitego pliku kontrolnego generowanego z poziomu rejestru VAT.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.134.2018(5. lutego 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.148.2018(5. lutego 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.231.2018(5. lutego 2018)
Wprowadzono obsługę struktury JPK_VAT (3) dla jednolitego pliku kontrolnego generowanego z poziomu rejestru VAT.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.205.2018(5. lutego 2018)
Umożliwiono księgowanie importu towarów zgodnie z art. 33a oraz dodano przyciski szybkiego przeliczania podatku na oknach wyliczania podatków.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.205.2018(5. lutego 2018)
Umożliwiono księgowanie importu towarów zgodnie z art. 33a oraz dodano przyciski szybkiego przeliczania podatku na oknach wyliczania podatków.
Księga - zmiany w wersji 3.205.2018(5. lutego 2018)
Umożliwiono księgowanie importu towarów zgodnie z art. 33a oraz dodano przyciski szybkiego przeliczania podatku na oknach wyliczania podatków.
Księga - zmiany w wersji 3.204.2018(2. lutego 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.204.2018(2. lutego 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.204.2018(2. lutego 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.203.2018(1. lutego 2018)
Wprowadzono obsługę struktury JPK_VAT (3) oraz uaktualniono składki ZUS za rok 2018.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.203.2018(1. lutego 2018)
Wprowadzono obsługę struktury JPK_VAT (3) oraz uaktualniono składki ZUS za rok 2018.
Księga - zmiany w wersji 3.203.2018(1. lutego 2018)
Wprowadzono obsługę struktury JPK_VAT (3) oraz uaktualniono składki ZUS za rok 2018.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.147.2018(30. stycznia 2018)
Uaktualniono słownik urzędów skarbowych.
Rachunek - zmiany w wersji 3.177.2018(30. stycznia 2018)
Uaktualniono słownik urzędów skarbowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.230.2018(25. stycznia 2018)
Rozszerzono wydruki not odsetkowych poprzez dodanie noty odsetkowej w transakcjach handlowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.230.2018(25. stycznia 2018)
Rozszerzono wydruki not odsetkowych poprzez dodanie noty odsetkowej w transakcjach handlowych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.146.2018(23. stycznia 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.202.2018(23. stycznia 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.202.2018(23. stycznia 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.202.2018(23. stycznia 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.229.2018(16. stycznia 2018)
Na oknie historii obrotu towarem dodano podsumowanie w średnich cenach zakupu i sprzedaży. Ponadto na oknie edycji towaru dodano podsumowanie wartości składników również w wartości bez podatku VAT.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.229.2018(16. stycznia 2018)
Poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.145.2018(16. stycznia 2018)
Wprowadzono niewidoczne dla Użytkowników zmiany w zakresie wysyłki formularzy PIT-11 oraz PIT-4R poprzez e-Deklaracje.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.201.2018(14. stycznia 2018)
W firmach rozliczających ryczałt do formularza PIT-28 dodano możliwość uzupełnienia go o załącznik PIT-28/A oraz wprowadzono nową Klasyfikację Środków Trwałych 2016. Ponadto wprowadzono niewidoczne dla użytkowników zmiany w zakresie wysyłki JPK z użyciem ePUAP.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.201.2018(14. stycznia 2018)
Do formularza PIT-28 dodano możliwość uzupełnienia go o załącznik PIT-28/A oraz wprowadzono niewidoczne dla użytkowników zmiany w zakresie wysyłki JPK z użyciem ePUAP.
Księga - zmiany w wersji 3.201.2018(14. stycznia 2018)
Wprowadzono niewidoczne dla Użytkowników zmiany w zakresie wysyłki JPK z użyciem ePUAP.
Rachunek - zmiany w wersji 3.176.2018(11. stycznia 2018)
Na oknie edycji rachunku wprowadzono obsługę skrótu klawiszowego Ctrl + K umożliwiającego szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta oraz wporwadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.200.2018(9. stycznia 2018)
Wprowadzono możliwość wygenerowania formularzy PIT-36 i PIT-36L za 2017 rok.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.200.2018(9. stycznia 2018)
Wprowadzono możliwość wygenerowania formularza PIT-28 za 2017 rok.
Księga - zmiany w wersji 3.200.2018(9. stycznia 2018)
Wprowadzono możliwość wygenerowania formularzy PIT-36 i PIT-36L za 2017 rok.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.228.2018(9. stycznia 2018)
Umożliwiono selektywne wybieranie typów dokumentów podczas generowania pliku JPK_VAT oraz dołączanie do niego informacji na temat dobowych raportów fiskalnych. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania zestawienia magazynu w całości lub w rozbiciu na wybrane towary oraz umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Ponadto wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych oraz dodano obsługę skrótu klawiszowego Ctrl + K umożliwiającego szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.228.2018(8. stycznia 2018)
Umożliwiono dołączanie do jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT informacji na temat dobowych raportów fiskalnych oraz umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Ponadto wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych oraz dodano obsługę skrótu klawiszowego Ctrl + K umożliwiającego szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.144.2018(7. stycznia 2018)
Umożliwiono opcjonalne usuwanie z wydruków list płac pracowników z zerowym wynagrodzeniem w danym miesiącu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.143.2018(5. stycznia 2018)
Uaktualniono formularze PIT-11 i PIT-4R za 2017 rok.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.199.2018(5. stycznia 2018)
W firmach ryczałtowych wprowadzono możliwość wygenerowania PIT-28 za 2017 rok oraz dodano w Konfiguracji pole służące do zdefiniowania Indywidualnego numeru rachunku składkowego. Ponadto zmieniono wzór druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dla składek ZUS, umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy oraz wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.199.2018(5. stycznia 2018)
Wprowadzono możliwość wygenerowania PIT-28 za 2017 rok oraz dodano w Konfiguracji pole służące do zdefiniowania Indywidualnego numeru rachunku składkowego. Ponadto zmieniono wzór druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dla składek ZUS, umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy oraz wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK.
Księga - zmiany w wersji 3.199.2018(5. stycznia 2018)
W Konfiguracji w dodano pole służące do zdefiniowania Indywidualnego numeru rachunku składkowego oraz zmieniono wzór druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dla składek ZUS. Ponadto umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy z plików ZBD oraz wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.198.2018(2. stycznia 2018)
Dostosowano e-Deklaracje do formatu danych obowiązującym w 2018 roku.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.198.2018(2. stycznia 2018)
Dostosowano e-Deklaracje do formatu danych obowiązującym w 2018 roku.
Księga - zmiany w wersji 3.198.2018(2. stycznia 2018)
Dostosowano e-Deklaracje do formatu danych obowiązującym w 2018 roku.