Strona główna » Lista wersji » Rok 2016

Pakiet Przedsiębiorcy - Lista wersji z roku 2016

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.112.2017(30. grudnia 2016)
Poprawiono stabilność, ergonomiczność oraz szybkość pracy aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.190.2017(30. grudnia 2016)
Poprawiono stabilność, ergonomiczność oraz szybkość pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.190.2017(30. grudnia 2016)
Do tabeli danych na historii obrotu towarem dostępnej z poziomu okna towarów i usług dodano kolumny z cenami.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.162.2017(17. grudnia 2016)
Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.46.2017(16. grudnia 2016)
Umożliwiono wysyłkę pism e-mailem bezpośrednio z programu oraz usprawniono działanie podglądu wydruku poprzez obniżenie jakości podglądu w przypadku zbyt małej ilości pamięci potrzebnej do wygenerowania podglądu. Ponadto zmieniono wzór pisma, aby dostosować wydruk do umieszczenia w kopercie z okienkiem.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.111.2017(16. grudnia 2016)
Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.162.2017(16. grudnia 2016)
Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.
Księga - zmiany w wersji 3.162.2017(16. grudnia 2016)
Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.
Rachunek - zmiany w wersji 3.159.2017(16. grudnia 2016)
Umożliwiono zaznaczanie kilku dat lub elementów na drzewach filtrów bocznych oraz usprawniono działanie podglądu wydruku poprzez generowanie w niższej jakości grafice w przypadku zbyt małej ilości dostępnej pamięci.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.189.2017(16. grudnia 2016)
Umożliwiono dokonywanie zmian w dokumentach sprzed inwentaryzacji, rozliczonych lub zafiskalizowanych. Ponadto umożliwiono zaznaczanie wielu elementów na filtrach w formie bocznych drzew oraz umożliwiono realizację zamówień na podstawie ofert. Ponadto zmieniono sposób nadawania dat dokumentom kopiowanym i usprawniono działanie podglądu wydruku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.189.2017(16. grudnia 2016)
Umożliwiono dokonywanie zmian w dokumentach rozliczonych lub zafiskalizowanych oraz umożliwiono zaznaczanie wielu elementów na filtrach w formie bocznych drzew oraz umożliwiono realizację zamówień na podstawie ofert. Ponadto zmieniono sposób nadawania dat dokumentom kopiowanym i usprawniono działanie podglądu wydruku.
Sklep Internetowy - zmiany w wersji 3.6.2017(13. grudnia 2016)
Od dziś udostępniona została Użytkownikom nowa aplikacja internetowa - Sklep Internetowy - aplikacja do prowadzenia kompleksowej sprzedaży przez Internet.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.110.2017(2. grudnia 2016)
Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.127.2017(2. grudnia 2016)
Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.64.2017(2. grudnia 2016)
Zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików oraz w Konfiguracji dodano możliwość wywołania menadżera przywracania danych z kopii zapasowej umożliwiający szybkie wczytanie bazy z archiwum. Ponadto w przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych umożliwiono szybki import bazy danych lub wywołanie archiwum.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.45.2017(2. grudnia 2016)
Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików oraz zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Ponadto w Konfiguracji dodano możliwość wywołania menadżera przywracania danych z kopii zapasowej umożliwiający szybkie wczytanie bazy z archiwum oraz w przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych umożliwiono szybki import bazy danych lub wywołanie archiwum.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.188.2017(2. grudnia 2016)
Umożliwiono zdefiniowanie osobno dla każdego rodzaju dokumentów dodatkowego oznaczenia lub numeru oraz umożliwiono wysyłkę do samego siebie kopii wiadomości zawierającej rachunek w załączniku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.188.2017(2. grudnia 2016)
Umożliwiono zdefiniowanie osobno dla każdego rodzaju dokumentów dodatkowego oznaczenia lub numeru oraz umożliwiono wysyłkę do samego siebie kopii wiadomości zawierającej rachunek w załączniku.
Rachunek - zmiany w wersji 3.158.2017(2. grudnia 2016)
Umożliwiono wysyłkę do samego siebie kopii wiadomości zawierającej rachunek w załączniku.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.161.2017(2. grudnia 2016)
Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.161.2017(2. grudnia 2016)
Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików.
Księga - zmiany w wersji 3.161.2017(2. grudnia 2016)
Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików.
Rachunek - zmiany w wersji 3.157.2016(25. listopada 2016)
Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie zapisania rachunku z istniejącym numerem oraz poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.187.2016(25. listopada 2016)
Dodano opcję umożliwiającą sporządzenie zestawienia magazynu zawierającą informacje o przychodach i rozchodach towarów oraz wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie zapisania dokumentu z istniejącym numerem. Ponadto zmieniono zachowanie pól edycyjnych w przypadku otwarcia zafiskalizowanych bądź rozliczonych dokumentów oraz ustandaryzowano pliki PDF generowane przez program.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.187.2016(25. listopada 2016)
Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie zapisania dokumentu z istniejącym numerem oraz zmieniono zachowanie pól edycyjnych w przypadku otwarcia zafiskalizowanych bądź rozliczonych dokumentów. Ponadto ustandaryzowano pliki PDF generowane przez program.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.126.2016(18. listopada 2016)
Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.109.2016(18. listopada 2016)
Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum. Ponadto umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.
Rachunek - zmiany w wersji 3.156.2016(18. listopada 2016)
Wprowadzono ściślejszą walidację adresu e-mail podawanego podczas wysyłania dokumentów e-mailem oraz umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum. Ponadto umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.186.2016(18. listopada 2016)
Umożliwiono utworzenie plików JPK na podstawie dokumentów i rejestrów VAT oraz automatyczną wysyłkę na ministerialny serwer. Ponadto umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.186.2016(18. listopada 2016)
Umożliwiono utworzenie plików JPK na podstawie dokumentów oraz rejestrów VAT sprzedaży oraz automatyczną wysyłkę na ministerialny serwer. Ponadto umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.160.2016(18. listopada 2016)
Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.160.2016(18. listopada 2016)
Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.
Księga - zmiany w wersji 3.160.2016(18. listopada 2016)
Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.159.2016(7. listopada 2016)
Dodano słownik urzędów skarbowych w Polsce oraz umożliwiono wskazanie w Konfiguracji urzędów skarbowych z listy. Ponadto zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie niewykorzystywanych plików dzięki czemu proces aktualizacji przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar.
Księga - zmiany w wersji 3.159.2016(7. listopada 2016)
Dodano słownik urzędów skarbowych w Polsce oraz umożliwiono wskazanie w Konfiguracji urzędów skarbowych z listy. Ponadto zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie niewykorzystywanych plików dzięki czemu proces aktualizacji przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.185.2016(4. listopada 2016)
Wprowadzono możliwość wygenerowania ewidencji VAT zakupów i sprzedaży zawierającą wszystkie rodzaje dokumentów oraz wprowadzono ściślejszą walidację adresu e-mail przy wysyłce dokumentów e-mailem. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania na paragonach fiskalnych ciągów znaków zawierających polskie znaki diakrytyczne.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.185.2016(4. listopada 2016)
Wprowadzono możliwość wygenerowania ewidencji VAT zawierającej wszystkie rodzaje dokumentów oraz wprowadzono ściślejszą walidację adresu e-mail przy wysyłce dokumentów e-mailem. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania na paragonach fiskalnych ciągów znaków zawierających polskie znaki diakrytyczne.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.159.2016(4. listopada 2016)
Dodano słownik urzędów skarbowych w Polsce oraz umożliwiono wskazanie w Konfiguracji urzędów skarbowych z listy. Ponadto zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie niewykorzystywanych plików dzięki czemu proces aktualizacji przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.108.2016(4. listopada 2016)
Na oknie edycji danych pracownika umożliwiono wskazanie stawki PDOF odprowadzanej za pracownika oraz wskazanie urzędu skarbowego w którym pracownik rozlicza tenże podatek. Ponadto również w Konfiguracji umożliwiono wskazanie urzędu skarbowego pracodawcy. Dodano również listę wszystkich polskich urzędów skarbowych.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.125.2016(14. października 2016)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.63.2016(14. października 2016)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.44.2016(14. października 2016)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.107.2016(14. października 2016)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z aplikacją.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.158.2016(14. października 2016)
Usprawniono działanie opcji pobierania danych z zewnętrznego źródła oraz zmodyfikowano działanie opcji "Odliczaj 50% VAT" dostępnej na oknie dodawania lub edycji dokumentu z poziomu rejestru VAT zakupów.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.158.2016(14. października 2016)
Zmodyfikowano działanie opcji pobierania danych z zewnętrznego źródła dostępnej z głównego menu Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku... Modyfikacja polega na znacznym przyśpieszeniu i usprawnieniu procesu pobierania danych.
Księga - zmiany w wersji 3.158.2016(14. października 2016)
Usprawniono działanie opcji pobierania danych z zewnętrznego źródła oraz zmodyfikowano działanie opcji "Odliczaj 50% VAT" dostępnej na oknie dodawania lub edycji dokumentu z poziomu rejestru VAT zakupów.
Rachunek - zmiany w wersji 3.155.2016(14. października 2016)
Umożliwiono zmianę numeru wystawianych lub edytowanych rachunków w przypadku stosowania własnej numeracji faktur według wzorca. W przypadku próby modyfikacji numeru wyświetlane jest okno, które umożliwia modyfikację numeru zgodnie ze zdefiniowanym w ustawieniach dokumentów schematem.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.184.2016(14. października 2016)
Dodano obsługę nowego dokumentu sprzedaży Rachunek do WZ oraz zakupu Rachunek do PZ. Ponadto umożliwiono zmianę numeru wystawianych lub edytowanych dokumentów w przypadku stosowania własnej numeracji faktur według wzorca oraz zmieniono określenie na fakturach zaliczkowych z Zapłacona zaliczka na Kwota zaliczki.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.184.2016(14. października 2016)
Umożliwiono zmianę numeru wystawianych lub edytowanych dokumentów w przypadku stosowania własnej numeracji faktur według wzorca oraz zmieniono określenie na fakturach zaliczkowych z Zapłacona zaliczka na Kwota zaliczki.
Rachunek - zmiany w wersji 3.154.2016(4. października 2016)
Umożliwiono kopiowanie wielu rachunków na raz w przypadku jednoczesnego zaznaczenia wielu rachunków. W celu zaznaczenia kursorem więcej niż jednego rachunku należy klikać je myszą z jednocześnie wciśniętym przyciskiem Ctrl na klawiaturze lub przesuwać podświetlenie klawiszami kursora na klawiaturze z jednocześnie wciśniętym klawiszem Shift. Kopiowanie odbywa się poprzez wciśnięcie najpierw kombinacji klawiszy Ctrl i C, a następnie Ctrl i V lub poprzez użycie opcji Edycja - Kopiuj, a następnie Edycja - Wklej.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.157.2016(30. września 2016)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji poprzez wprowadzenie mechanizmu weryfikacji sum kontrolnych pobranych plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji. Ponadto wprowadzono mechanizm skracania nazwy firmy widniejącej w belce tytułowej aplikacji w przypadku gdy nazwa ta jest na tyle długa, że uniemożliwia odczytanie miesiąca lub kwartału aktualnego widoku.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.157.2016(30. września 2016)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji poprzez wprowadzenie mechanizmu weryfikacji sum kontrolnych pobranych plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Księga - zmiany w wersji 3.157.2016(30. września 2016)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji poprzez wprowadzenie mechanizmu weryfikacji sum kontrolnych pobranych plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.106.2016(30. września 2016)
Wprowadzono obsługę nowych rodzajów nieobecności: nieobecność usprawiedliwiona płatna oraz nieobecność usprawiedliwiona bezpłatna oraz wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie wyliczania na oknach oczekiwania na wyliczenie wynagrodzeń oraz podsumowania nieobecności.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.183.2016(30. września 2016)
Umożliwiono korygowanie rachunków zakupowych oraz umożliwiono zmianę dat niezamkniętych inwentaryzacji. Ponadto umożliwiono kopiowanie wielu faktur oraz wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie procesów obliczeń.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.183.2016(30. września 2016)
Umożliwiono kopiowanie wielu faktur na raz w przypadku jednoczesnego zaznaczenia wielu dokumentów.
Rachunek - zmiany w wersji 3.153.2016(24. września 2016)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji poprzez wprowadzenie mechanizmu weryfikacji sum kontrolnych pobranych plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.182.2016(24. września 2016)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji poprzez wprowadzenie mechanizmu weryfikacji sum kontrolnych pobranych plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.105.2016(23. września 2016)
Do wydruku rachunku do umowy zlecenia lub umowy o dzieło dodano PESEL pracownika oraz zmodyfikowano sposób aktualizacji programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.182.2016(23. września 2016)
Dodano możliwość wygenerowania zestawienia marży według osób wystawiających dokument oraz wprowadzono pełne naliczenie marży i narzutu w dokumentach sprzedaży na których znajdują się towary złożone ze składników. Ponadto wprowadzono mechanizm zabezpieczający w przypadku próby sprzedaży towaru składającego się ze składników dla którego przekroczona zostanie ilość dostępnych w magazynie składników oraz zmodyfikowano sposób aktualizacji aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.156.2016(19. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.156.2016(19. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.156.2016(19. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.124.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.43.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.62.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.104.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.155.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.155.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Księga - zmiany w wersji 3.155.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.152.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.181.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.181.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.154.2016(14. września 2016)
Uaktualniono deklaracje VAT7 do wersji 17 i VAT-7K do wersji 11. Nowe wzory obowiązują od sierpnia lub trzeciego kwartału 2016 roku.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.154.2016(14. września 2016)
Uaktualniono deklaracje VAT7 do wersji 17 i VAT-7K do wersji 11. Nowe wzory obowiązują od sierpnia lub trzeciego kwartału 2016 roku.
Księga - zmiany w wersji 3.154.2016(14. września 2016)
Uaktualniono deklaracje VAT7 do wersji 17 i VAT-7K do wersji 11. Nowe wzory obowiązują od sierpnia lub trzeciego kwartału 2016 roku.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.103.2016(8. września 2016)
Dodano możliwość zdefiniowania dla każdego z pracowników miesięcznej kwoty tytułem potrącenia komorniczego. Ponadto wszelkie wydruki na których zawarte jest zestawienie składników płacowych zostały rozszerzone o pozycje dotyczące potrąceń.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.123.2016(8. września 2016)
Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.42.2016(8. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.61.2016(8. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.153.2016(8. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.153.2016(8. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.151.2016(8. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.180.2016(8. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.180.2016(8. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.150.2016(2. września 2016)
Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.179.2016(2. września 2016)
Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.179.2016(2. września 2016)
Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.101.2016(30. sierpnia 2016)
Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.152.2016(24. sierpnia 2016)
Wprowadzono rejestr wysłanych dokumentów JPK oraz możliwość pobrania UPO. Ponadto na oknach podsumowań dodano informacje o ilości sumowanych wierszy.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.152.2016(24. sierpnia 2016)
Wprowadzono rejestr wysłanych dokumentów JPK oraz możliwość pobrania UPO. Ponadto na oknach podsumowań dodano informacje o ilości sumowanych wierszy.
Księga - zmiany w wersji 3.152.2016(24. sierpnia 2016)
Wprowadzono rejestr wysłanych dokumentów JPK oraz możliwość pobrania UPO. Ponadto na oknach podsumowań dodano informacje o ilości sumowanych wierszy.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.178.2016(18. sierpnia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.151.2016(12. sierpnia 2016)
Umożliwiono automatyczne umieszczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na serwerze ministerstwa.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.151.2016(12. sierpnia 2016)
Umożliwiono automatyczne umieszczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na serwerze ministerstwa.
Księga - zmiany w wersji 3.151.2016(12. sierpnia 2016)
Umożliwiono automatyczne umieszczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na serwerze ministerstwa.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.100.2016(12. sierpnia 2016)
Poprawiono stabilność i szybkość pracy aplikacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.41.2016(12. sierpnia 2016)
Na wydruku kontrahentów (Kontrahenci - Drukuj) dodano informacje o nałożonych na wydruk ograniczeniach poprzez rodzaj wybranej grupy kontrahentów.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.60.2016(12. sierpnia 2016)
Na wydrukach wydatków i dochodów dodano informacje o ograniczeniach nałożonych przez filtry.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.122.2016(12. sierpnia 2016)
Na wydrukach wydatków i dochodów dodano informacje o ograniczeniach nałożonych przez filtry.
Rachunek - zmiany w wersji 3.149.2016(12. sierpnia 2016)
Na oknie zestawienia nierozliczonych rachunków dodano filtr dat umożliwiający ograniczanie wyświetlanych danych według wskazanego zakresu terminów płatności. Ponadto na wydruku rejestru rachunków dodano informacje o wybranym zakresie dat z jakiego sporządzany jest wydruk.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.177.2016(12. sierpnia 2016)
Na oknie zestawienia nierozliczonych dokumentów dodano filtr dat umożliwiający ograniczanie wyświetlanych danych według wskazanego zakresu terminów płatności. Ponadto na wydruku rejestru dokumentów dodano informacje o wybranym zakresie dat i rodzaju dokumentów z jakich sporządzany jest wydruk.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.177.2016(12. sierpnia 2016)
Na oknie zestawienia nierozliczonych dokumentów dodano filtr dat umożliwiający ograniczanie wyświetlanych danych według wskazanego zakresu terminów płatności. Ponadto na wydruku rejestru dokumentów dodano informacje o wybranym zakresie dat i rodzaju dokumentów z jakich sporządzany jest wydruk.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.121.2016(22. lipca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.59.2016(22. lipca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.40.2016(22. lipca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.99.2016(22. lipca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.150.2016(22. lipca 2016)
Umożliwiono wizualizację generowanych plików JPK oraz podgląd źródła XML oraz usprawniono mechanizmy, które podczas dodawania kolejnych wpisów weryfikują czy dany dokument został już wcześniej zaksięgowany.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.150.2016(22. lipca 2016)
Umożliwiono wizualizację generowanych plików JPK oraz podgląd źródła XML oraz usprawniono mechanizmy, które podczas dodawania kolejnych wpisów weryfikują czy dany dokument został już wcześniej zaksięgowany.
Księga - zmiany w wersji 3.150.2016(22. lipca 2016)
Umożliwiono wizualizację generowanych plików JPK oraz podgląd źródła XML oraz usprawniono mechanizmy, które podczas dodawania kolejnych wpisów weryfikują czy dany dokument został już wcześniej zaksięgowany.
Rachunek - zmiany w wersji 3.148.2016(22. lipca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.176.2016(22. lipca 2016)
Umożliwiono realizację dostaw wewnątrzwspólnotowych i faktur eksportowych z faktury VAT proformy, oferty walutowej i zamówienia walutowego.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.176.2016(22. lipca 2016)
Umożliwiono realizację dostaw wewnątrzwspólnotowych i faktur eksportowych z faktury VAT proformy, oferty walutowej i zamówienia walutowego.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.120.2016(1. lipca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.175.2016(1. lipca 2016)
Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę. Zmiana ma na celu dostosowanie programu do wymogów stawianych przez specyfikacje Jednolitego Pliku Kontrolnego, który to plik wymaga stosowania tych informacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.175.2016(1. lipca 2016)
Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę. Zmiana ma na celu dostosowanie programu do wymogów stawianych przez specyfikacje Jednolitego Pliku Kontrolnego, który to plik wymaga stosowania tych informacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.147.2016(1. lipca 2016)
Umożliwiono drukowanie na rachunkach walutowych jednocześnie kwoty do zapłaty w walucie oraz przeliczonej na złotówki. Ponadto umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.98.2016(1. lipca 2016)
Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.149.2016(1. lipca 2016)
Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę oraz umożliwiono tworzenie na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów oraz Rejestrów VAT plików XML według schematu Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.149.2016(1. lipca 2016)
Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę oraz umożliwiono tworzenie na podstawie Ewidencji Przychodów oraz Rejestrów VAT plików XML według schematu Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Księga - zmiany w wersji 3.149.2016(1. lipca 2016)
Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę oraz umożliwiono tworzenie na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Rejestrów VAT plików XML według schematu Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.174.2016(15. czerwca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.174.2016(15. czerwca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.148.2016(14. czerwca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.148.2016(14. czerwca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.147.2016(10. czerwca 2016)
Umożliwiono dodatkowe stosowanie 7% stawki podatku VAT w rejestrach VAT zakupów oraz umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.147.2016(10. czerwca 2016)
Umożliwiono dodatkowe stosowanie 7% stawki podatku VAT w rejestrach VAT zakupów oraz umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Księga - zmiany w wersji 3.147.2016(10. czerwca 2016)
Umożliwiono dodatkowe stosowanie 7% stawki podatku VAT w rejestrach VAT zakupów oraz umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Rachunek - zmiany w wersji 3.146.2016(10. czerwca 2016)
Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.173.2016(10. czerwca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.173.2016(10. czerwca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.172.2016(3. czerwca 2016)
W tabeli danych na oknach historii ostatnich dostaw i historii obrotu towarem dodano kolumny zawierające nazwy kontrahentów oraz umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.172.2016(3. czerwca 2016)
Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.119.2016(3. czerwca 2016)
Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.97.2016(3. czerwca 2016)
Umożliwiono zdefiniowanie dodatkowego paragrafu z dowolnymi informacjami dodatkowymi na umowie zlecenie i umowie o dzieło.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.96.2016(27. maja 2016)
Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach. oraz wprowadzono obsługę godzinowej płatnej opieki nad dzieckiem.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.171.2016(24. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.171.2016(24. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.145.2016(21. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.144.2016(20. maja 2016)
Na oknie "Rejestr rachunków" do tabeli dodano kolumnę "Wysłano e-mailem" zawierającą informację czy dokument został wysłany e-mailem przy użyciu opcji "Wyślij rachunek e-mailem...".
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.170.2016(20. maja 2016)
Wprowadzono mechanizmy umożliwiające weryfikację czy dany dokument został wysłany e-mailem oraz dostosowano program do nowego wzoru podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.170.2016(20. maja 2016)
Na oknie "Rejestr dokument" do tabeli dodano kolumnę "Wysłano e-mailem" zawierającą informację czy dokument został wysłany e-mailem przy użyciu opcji "Wyślij fakturę e-mailem...".
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.146.2016(16. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.146.2016(16. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.146.2016(16. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.145.2016(16. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.145.2016(16. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.145.2016(16. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.58.2016(13. maja 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.39.2016(13. maja 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.118.2016(13. maja 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej oraz wprowadzono możliwość importu danych na podstawie wyciągu wygenerowanego przez Deutsche Bank.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.144.2016(13. maja 2016)
Dostosowano aplikację do nowego wzoru Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów obowiązującego od 8. kwietnia 2016 roku oraz wprowadzono uwzględnianie przy wyliczaniu zaliczek na PDOF ewentualnej straty z lat ubiegłych.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.144.2016(13. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.144.2016(13. maja 2016)
Dostosowano aplikację do nowego wzoru Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów obowiązującego od 8. kwietnia 2016 roku oraz wprowadzono uwzględnianie przy wyliczaniu zaliczek na PDOF ewentualnej straty z lat ubiegłych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.95.2016(6. maja 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Rachunek - zmiany w wersji 3.143.2016(6. maja 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.143.2016(6. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.143.2016(6. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.143.2016(6. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.169.2016(6. maja 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.169.2016(6. maja 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Rachunek - zmiany w wersji 3.142.2016(29. kwietnia 2016)
Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól dodatkowych dla kontrahentów oraz poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.142.2016(29. kwietnia 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.142.2016(29. kwietnia 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Księga - zmiany w wersji 3.142.2016(29. kwietnia 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.168.2016(27. kwietnia 2016)
Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól dodatkowych dla kontrahentów oraz towarów i usług. Ponadto poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.117.2016(26. kwietnia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.141.2016(25. kwietnia 2016)
Uaktualniono formularz VAT-7K do wersji 10.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.141.2016(25. kwietnia 2016)
Uaktualniono formularz VAT-7K do wersji 10.
Księga - zmiany w wersji 3.141.2016(25. kwietnia 2016)
Uaktualniono formularz VAT-7K do wersji 10.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.38.2016(23. kwietnia 2016)
Umożliwiono drukowanie na pismach własnego logo graficznego oraz pieczęci. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie i drukowanie numeru telefonu, numeru faksu, adresu e-mail oraz adresu strony www oraz REGONu, numeru KRS i kapitału zakładowego.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.168.2016(23. kwietnia 2016)
Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól dodatkowych dla kontrahentów.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.57.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.37.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.116.2016(15. kwietnia 2016)
Dodano zestawienie wydatków i dochodów według opisów oraz wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu. Ponadto zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.141.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.140.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzano deklarację VAT-8 oraz wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu. Ponadto zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.140.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzano deklarację VAT-8 oraz wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu. Ponadto zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 3.140.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzano deklarację VAT-8 oraz wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu. Ponadto zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.94.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzono nadawanie numerów księgowych w księdze przychodów i rozchodów podczas księgowania list płac oraz dodano wydruk zestawienia składników płacowych, odliczeń i kosztów pozapłacowych. Ponadto dodano informację o dacie wygaśnięcia umowy na wydruku zaświadczenia o zarobkach. Dodatkowo wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.167.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzono mechanizm obsługi kompletacji towarów umożliwiający sprawniejsze i szybsze wystawianie dokumentów sprzedaży zawierających gotowe zestawy towarów. Ponadto wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.167.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 3.140.2016(12. kwietnia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.166.2016(5. kwietnia 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Ponadto dodano opcję wyświetlającą listę powiązanych dokumentów dla danego dokumentu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 3.166.2016(5. kwietnia 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Ponadto dodano opcję wyświetlającą listę powiązanych dokumentów dla danego dokumentu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.139.2016(4. kwietnia 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Ryczałt - zmiany w wersji 3.139.2016(4. kwietnia 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Księga - zmiany w wersji 3.139.2016(4. kwietnia 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.115.2016(1. kwietnia 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Kreator Pism - zmiany w wersji 3.36.2016(1. kwietnia 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.56.2016(31. marca 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Rachunek - zmiany w wersji 3.139.2016(31. marca 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.93.2016(31. marca 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.114.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.55.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.35.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.92.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.138.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.138.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 2.138.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.138.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.165.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.165.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.113.2016(11. marca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.54.2016(11. marca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.34.2016(11. marca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.137.2016(11. marca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.137.2016(11. marca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 2.137.2016(11. marca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.91.2016(11. marca 2016)
Na świadectwie pracy dodano pole pozwalające na dodanie informacji dodatkowych do świadectwa pracy.
Rachunek - zmiany w wersji 2.137.2016(11. marca 2016)
Na druku wpłaty gotówkowej dodano adres zleceniodawcy i zleceniobiorcy przelewu. Ponadto zmieniono algorytm naliczania odsetek w notach odsetkowych oraz uaktualniono stopy procentowe w notach odsetkowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.164.2016(11. marca 2016)
Na druku wpłaty gotówkowej dodano adres zleceniodawcy i zleceniobiorcy przelewu. Ponadto zmieniono algorytm naliczania odsetek w notach odsetkowych oraz uaktualniono stopy procentowe w notach odsetkowych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.164.2016(11. marca 2016)
Na druku wpłaty gotówkowej dodano adres zleceniodawcy i zleceniobiorcy przelewu. Ponadto zmieniono algorytm naliczania odsetek w notach odsetkowych oraz uaktualniono stopy procentowe w notach odsetkowych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.136.2016(4. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Ryczałt - zmiany w wersji 2.136.2016(4. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Księga - zmiany w wersji 2.136.2016(4. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Rachunek - zmiany w wersji 2.136.2016(4. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.163.2016(4. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.163.2016(4. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.112.2016(3. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.53.2016(3. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.33.2016(3. marca 2016)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.90.2016(3. marca 2016)
Wprowadzono możliwość zmiany daty i miejsca wystawienia świadectwa pracy oraz dodano punkt "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy" do umowy o pracę. Ponadto wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.52.2016(26. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.135.2016(26. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF oraz umożliwiono zapis wydruków deklaracji VAT do plików PDF.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.135.2016(26. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF oraz umożliwiono zapis wydruków deklaracji VAT do plików PDF.
Księga - zmiany w wersji 2.135.2016(26. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF oraz umożliwiono zapis wydruków deklaracji VAT do plików PDF.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.162.2016(26. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.162.2016(26. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.111.2016(22. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.32.2016(22. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.
Rachunek - zmiany w wersji 2.135.2016(22. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.89.2016(22. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF oraz umożliwiono zapis wydruków deklaracji PIT do plików PDF.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.88.2016(12. lutego 2016)
Na oknie edycji list obecności dodano informacje na temat pozostałych do wykorzystania dni urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego oraz na żądanie. Ponadto dodano wydruk zbiorczej rocznej ewidencji czasu pracy oraz pozycje "Zaliczka na podatek dochodowy" oraz "Pobrana zaliczka na podatek dochodowy" na rachunkach do umowy o dzieło i umowy zlecenia.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.134.2016(12. lutego 2016)
W Księdze wprowadzono mechanizm podpowiadania danych kontrahenta po wpisaniu pierwszej litery nazwy oraz dodano w widoku kolumnę z informacją czy dokument został zaksięgowany w rejestrach VAT. Ponadto uaktualniono deklarację VAT-7 do wersji 16.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.134.2016(12. lutego 2016)
Do ewidencji przychodów dodano w widoku kolumnę z informacją czy dokument został zaksięgowany w rejestrach VAT. Ponadto uaktualniono deklarację VAT-7 do wersji 16.
Księga - zmiany w wersji 2.134.2016(12. lutego 2016)
W Księdze wprowadzono mechanizm podpowiadania danych kontrahenta po wpisaniu pierwszej litery nazwy oraz dodano w widoku kolumnę z informacją czy dokument został zaksięgowany w rejestrach VAT. Ponadto uaktualniono deklarację VAT-7 do wersji 16.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.161.2016(12. lutego 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.161.2016(12. lutego 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.31.2016(4. lutego 2016)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.51.2016(3. lutego 2016)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.110.2016(3. lutego 2016)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.87.2016(3. lutego 2016)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.133.2016(3. lutego 2016)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.133.2016(3. lutego 2016)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Księga - zmiany w wersji 2.133.2016(3. lutego 2016)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Rachunek - zmiany w wersji 2.134.2016(3. lutego 2016)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.160.2016(3. lutego 2016)
Umożliwiono wskazanie rodzaju ceny pod którą ma się zapisywać automatycznie towar lub usługa z poziomu edycji dokumentu oraz zmieniono działanie programu podczas edycji pozycji poprzez uzupełnianie listy wyboru cen o ceny zdefiniowane w towarach i usługach. Umożliwiono również szybką realizację paragonu na podstawie WZ oraz użycie okna wyliczania cen podczas dodawania nowych pozycji do dokumentów WZ oraz RW. Ponadto w celach zwiększenia bezpieczeństwa zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.160.2016(3. lutego 2016)
Umożliwiono wskazanie rodzaju ceny pod którą ma się zapisywać automatycznie towar lub usługa z poziomu edycji dokumentu oraz zmieniono działanie programu podczas edycji pozycji poprzez uzupełnianie listy wyboru cen o ceny zdefiniowane w towarach i usługach. Ponadto w celach zwiększenia bezpieczeństwa zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.86.2016(1. lutego 2016)
Na oknie "Listy płac" dodano przycisk PIT umożliwiający szybkie przejście do formularzy PIT-11 oraz PIT-4R oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.132.2016(1. lutego 2016)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.132.2016(1. lutego 2016)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 2.132.2016(1. lutego 2016)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.133.2016(1. lutego 2016)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy z aplikacją.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.159.2016(1. lutego 2016)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy z aplikacją.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.159.2016(1. lutego 2016)
Dodano podsumowanie wartości netto zaznaczonych dokumentów na oknie "Rejestr faktur" na dolnym pasku podsumowania oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy z aplikacją.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.85.2016(26. stycznia 2016)
Dodano formularz PIT-11 w wersji 23 oraz umożliwiono wybór zakresu dat dla wydruku karty wynagrodzeń pracownika.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.131.2016(26. stycznia 2016)
Uaktualniono kwoty ubezpieczeń społecznych (Podatki - Składki ZUS - Składki) na 2016 rok.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.131.2016(26. stycznia 2016)
Uaktualniono kwoty ubezpieczeń społecznych (Podatki - Składki ZUS - Składki) na 2016 rok.
Księga - zmiany w wersji 2.131.2016(26. stycznia 2016)
Uaktualniono kwoty ubezpieczeń społecznych (Podatki - Składki ZUS - Składki) na 2016 rok.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.158.2016(26. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.158.2016(26. stycznia 2016)
Na dolnym panelu widoku "Rejestr dokumentów" dodano podsumowanie wartości netto aktualnego widoku oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.50.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.30.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.109.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.84.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.130.2016(22. stycznia 2016)
Dodano formularz rozliczenia rocznego PIT-36 za 2015 rok oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.130.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 2.130.2016(22. stycznia 2016)
Dodano formularz rozliczenia rocznego PIT-36 za 2015 rok oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.132.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.157.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.157.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.156.2016(21. stycznia 2016)
Wprowadzono możliwość nadawania dokumentom numerów według dowolnego schematu (formatu) oraz zmieniono organizację konfiguracji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.156.2016(21. stycznia 2016)
Wprowadzono możliwość nadawania dokumentom numerów według dowolnego schematu (formatu) oraz zmieniono organizację konfiguracji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.129.2016(19. stycznia 2016)
Dodano formularze PIT-36L (11) oraz PIT-28 (19) umożliwiające dokonanie rocznego rozliczenia dochodu za 2015 rok.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.129.2016(19. stycznia 2016)
Dodano PIT-28 (19) umożliwiający dokonanie rocznego rozliczenia podatku ryczałtowego za 2015 rok.
Księga - zmiany w wersji 2.129.2016(19. stycznia 2016)
Dodano PIT-36L (11) umożliwiający dokonanie rocznego rozliczenia dochodu za 2015 rok podatnikowi rozliczającemu podatek dochodowy według stawki liniowej.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.83.2016(15. stycznia 2016)
Uaktualniono deklaracje PIT-11 do wersji 22 i PIT-4R do wersji 6. W ramach uaktualnienia dokumenty te są od teraz w pełni zintegrowane z programem i stanowią jego integralną część. Są także automatycznie wypełniane w oparciu o wprowadzone do programu dane.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.155.2016(14. stycznia 2016)
W związku z Zarządzeniem Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. będącym Instrukcją realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w m.st. Warszawa dostosowano program do możliwości stosowania go przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe m. st. Warszawa.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.155.2016(14. stycznia 2016)
W związku z Zarządzeniem Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. będącym Instrukcją realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w m.st. Warszawa dostosowano program do możliwości stosowania go przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe m. st. Warszawa.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.128.2016(13. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.128.2016(13. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Księga - zmiany w wersji 2.128.2016(13. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.131.2016(11. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.