Strona główna » Lista wersji » Rok 2014

Pakiet Przedsiębiorcy - Lista wersji z roku 2014

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.121.2015(30. grudnia 2014)
Na oknie "Stany ilościowe na dany dzień" dostępnym spod prawego przycisku myszy na oknie "Towary i usługi" dodano przycisk "Podsumowanie", którego kliknięcie powoduje otwarcie okna zawierającego podsumowanie wszystkich wartości netto, VAT i brutto. Ponadto poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.121.2015(30. grudnia 2014)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.97.2015(23. grudnia 2014)
Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok oraz poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.97.2015(23. grudnia 2014)
Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok oraz poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 2.97.2015(23. grudnia 2014)
Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok oraz poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.99.2015(22. grudnia 2014)
Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok oraz poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.120.2015(22. grudnia 2014)
Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok. Ponadto rozszerzono program o rozbudowany moduł rozliczeń (rozrachunków) z kontrahentami. Moduł umożliwia zarządzanie wpłatami i wypłatami gotówkowymi oraz przelewami przychodzącymi i wychodzącymi. Umożliwia automatyczne rozliczanie należności i zobowiązań na podstawie jednostkowych (zbiorczych) wpłat, wypłat oraz przelewów od lub do wskazanego kontrahenta.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.120.2015(22. grudnia 2014)
Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok oraz wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne nadawanie dokumentom KP i KW numerów.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.18.2015(12. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.38.2015(12. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.93.2015(12. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.53.2015(12. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz dostosowano go do zmian przepisów na 2015 rok.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.52.2014(11. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.119.2014(8. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.119.2014(8. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.92.2014(5. grudnia 2014)
Wprowadzono dodatek pozwalający na generowanie harmonogramów spłat kredytów (Dodatki - Kalkulator kredytowy). Kalkulator umożliwia wyliczanie rat kapitałowych oraz odsetkowych zarówno dla kredytów o ratach równych jak i malejących.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.96.2014(5. grudnia 2014)
Na oknach edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów i rejestrze VAT sprzedaży wprowadzono mechanizm automatycznego wyliczania wartości brutto dokumentu w oparciu o wprowadzane wartości brutto z rozbicia na poszczególne stawki VAT.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.96.2014(5. grudnia 2014)
Na oknach edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów i rejestrze VAT sprzedaży wprowadzono mechanizm automatycznego wyliczania wartości brutto dokumentu w oparciu o wprowadzane wartości brutto z rozbicia na poszczególne stawki VAT.
Księga - zmiany w wersji 2.96.2014(5. grudnia 2014)
Na oknach edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów i rejestrze VAT sprzedaży wprowadzono mechanizm automatycznego wyliczania wartości brutto dokumentu w oparciu o wprowadzane wartości brutto z rozbicia na poszczególne stawki VAT.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.51.2014(5. grudnia 2014)
Umożliwiono dodawanie komentarzy na listach obecności oraz umożliwiono edycję danych na świadectwach pracy. Ponadto umożliwiono wybór czy czas wypowiedzenia na umowach zlecenie ma być liczony w tygodniach czy miesiącach.
Rachunek - zmiany w wersji 2.98.2014(5. grudnia 2014)
Wprowadzono automatyczne uaktualnianie danych kontrahentów w programach Księga i Ryczałt oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.118.2014(5. grudnia 2014)
Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania dokumentów do księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ponadto dodano obsługę dokumentu zamówienie do dostawcy oraz umożliwiono ukrywanie na inwentaryzacji pozycji z ilościami zerowymi.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.118.2014(5. grudnia 2014)
Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania dokumentów do księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.50.2014(25. listopada 2014)
Dokonano znacznej optymalizacji szybkości przetwarzania danych podczas wyliczania wynagrodzeń oraz podsumowywania list obecności oraz wprowadzono okno z paskiem postępu informującym o statusie przetwarzania danych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.117.2014(21. listopada 2014)
Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania dokumentów do księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.117.2014(21. listopada 2014)
Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania dokumentów do księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów.
Rachunek - zmiany w wersji 2.97.2014(21. listopada 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie integracji z aplikacjami Księga i Ryczałt.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.49.2014(14. listopada 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.91.2014(14. listopada 2014)
Wprowadzono możliwość importu wydatków i przychodów na podstawie pliku z wyciągiem bankowym.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.117.2014(14. listopada 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.117.2014(14. listopada 2014)
Poprawiono algorytm przetwarzający dane podczas przeprowadzania remanentu. Zmiana skutkuje znacznym przyśpieszeniem działania programu podczas wprowadzania i edycji inwentaryzacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.96.2014(10. listopada 2014)
Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania rachunków do księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.48.2014(7. listopada 2014)
Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania list płac do księgi przychodów i rozchodów.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.17.2014(31. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.90.2014(30. października 2014)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.95.2014(30. października 2014)
Umożliwiono identyfikację kontrahentów jednocześnie na podstawie numerów NIP i PESEL.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.95.2014(30. października 2014)
Na oknach rejestrów VAT w sekcji zawierającej podsumowania kolumn tabeli dodano pole zawierające sumę wartości netto.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.95.2014(30. października 2014)
Na oknach rejestrów VAT w sekcji zawierającej podsumowania kolumn tabeli dodano pole zawierające sumę wartości netto.
Księga - zmiany w wersji 2.95.2014(30. października 2014)
Na oknach rejestrów VAT w sekcji zawierającej podsumowania kolumn tabeli dodano pole zawierające sumę wartości netto.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.47.2014(30. października 2014)
Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności - Dzień wolny za święto wypadające w sobotę.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.116.2014(30. października 2014)
Umożliwiono filtrowanie historii obrotu towarem w oparciu o zadany zakres dat. Ponadto na wydruku faktur odwrotne obciążenie dodano pod tabelą z zestawieniem VAT informację o tym, że podatek rozlicza nabywca oraz zmieniono nazwę dokumentu "Faktura proforma" na "Proforma".
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.116.2014(30. października 2014)
Na wydruku faktur odwrotne obciążenie dodano pod tabelą z zestawieniem VAT informację o tym, że podatek rozlicza nabywca oraz zmieniono nazwę dokumentu "Faktura proforma" na "Proforma".
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.115.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.115.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.94.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.94.2014(17. października 2014)
Wprowadzono poprawki do wydruku ewidencji przychodów w celu poprawienia jakości.
Księga - zmiany w wersji 2.94.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.94.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.46.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.16.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.89.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.37.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.45.2014(3. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.93.2014(3. października 2014)
Na oknach edycji kilometrówki dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika oraz wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne księgowanie faktur VAT-RR podczas synchronizacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.93.2014(3. października 2014)
Na oknach edycji kilometrówki dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika oraz wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne księgowanie faktur VAT-RR podczas synchronizacji.
Księga - zmiany w wersji 2.93.2014(3. października 2014)
Na oknach edycji kilometrówki dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika oraz wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne księgowanie faktur VAT-RR podczas synchronizacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.93.2014(3. października 2014)
Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania nazwy banku na podstawie podanego numeru konta oraz umożliwiono wyszukiwanie rachunków na podstawie pozycji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.114.2014(3. października 2014)
Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania nazwy banku na podstawie podanego numeru konta oraz umożliwiono wyszukiwanie dokumentów na podstawie pozycji. Ponadto umożliwiono określenie formy płatności na paragonach i fakturach do paragonu oraz wprowadzono mechanizm pobierania ostatniej ceny zakupu towaru na fakturach procedura marży.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.114.2014(3. października 2014)
Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania nazwy banku na podstawie podanego numeru konta oraz umożliwiono wyszukiwanie dokumentów na podstawie pozycji. Ponadto umożliwiono określenie formy płatności na paragonach i fakturach do paragonu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.92.2014(26. września 2014)
Umożliwiono rozliczanie w programie wspólników (wielu właścicieli) oraz wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy i ryczałtowy w oparciu o faktycznie opłacone składki ZUS. Ponadto rozszerzono okno podatku o pola zawierające poszczególne składniki używane do wyliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy lub podatek ryczałtowy.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.92.2014(26. września 2014)
Umożliwiono wyliczanie zaliczek na podatek ryczałtowy w oparciu o faktycznie opłacone składki ZUS. Ponadto rozszerzono okno podatku o pola zawierające poszczególne składniki używane do wyliczenia wysokości podatku ryczałtowego.
Księga - zmiany w wersji 2.92.2014(26. września 2014)
Umożliwiono wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy w oparciu o faktycznie opłacone składki ZUS. Ponadto rozszerzono okno podatku o pola zawierające poszczególne składniki używane do wyliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.113.2014(26. września 2014)
Na oknie ze stanami ilościowymi na dany dzień umożliwiono ukrycie niedostępnych kartotek oraz dodano do tabeli kolumny z wartościami netto, VAT i brutto według poszczególnych cen oraz umożliwiono zdefiniowanie rodzaju dokumentu jaki ma się generować podczas pobierania transakcji Allegro. Ponadto na fakturach nominowanych w walutach obcych umożliwiono podanie drugiego numeru konta oraz wprowadzano zabezpieczenie przed niepodaniem numeru konta jeśli płatność jest przelewem oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.113.2014(26. września 2014)
Na fakturach nominowanych w walutach obcych umożliwiono podanie drugiego numeru konta oraz wprowadzano zabezpieczenie przed niepodaniem numeru konta jeśli płatność jest przelewem. Ponadto umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Rachunek - zmiany w wersji 2.92.2014(26. września 2014)
Wprowadzano zabezpieczenie przed niepodaniem numeru konta jeśli płatność jest przelewem oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych. Ponadto przywrócono możliwość korzystania ze starej wersji widoku kontrahentów.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.88.2014(25. września 2014)
Umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.15.2014(25. września 2014)
Umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.36.2014(25. września 2014)
Umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.44.2014(25. września 2014)
Umożliwiono wyłączenie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.91.2014(16. września 2014)
Umożliwiono rozliczanie wielu pojazdów w kilometrówce oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.91.2014(16. września 2014)
Umożliwiono rozliczanie wielu pojazdów w kilometrówce oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Księga - zmiany w wersji 2.91.2014(16. września 2014)
Umożliwiono rozliczanie wielu pojazdów w kilometrówce oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.43.2014(8. września 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.35.2014(29. sierpnia 2014)
Wprowadzono możliwość ostrzegania przed zbliżaniem się początku i końca terminu wykonania zadań.
Rachunek - zmiany w wersji 2.91.2014(29. sierpnia 2014)
Na oknie "Rejestr rachunków" do menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy i do sekcji głównego menu "Edycja" dodano opcję "Zaznacz wszystko CTRL + A". Wybranie opcji powoduje zaznaczanie wszystkich widocznych w tabeli rachunków.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.112.2014(29. sierpnia 2014)
Dodano obsługę dokumentów faktura walutowa proforma oraz paragon korekta. Ponadto umożliwiono szybkie dodawanie towarów lub usług do bazy danych z poziomu edycji dokumentu oraz umożliwiono szybkie zaznaczanie wszystkich dokumentów na oknie rejestru faktur.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.112.2014(29. sierpnia 2014)
Dodano obsługę dokumentów faktura walutowa proforma oraz paragon korekta. Ponadto umożliwiono szybkie dodawanie towarów lub usług do bazy danych z poziomu edycji dokumentu oraz umożliwiono szybkie zaznaczanie wszystkich dokumentów na oknie rejestru faktur.
Kreator Pism - zmiany w wersji 2.14.2014(28. sierpnia 2014)
Unowocześniono interfejs programu oraz wprowadzono szereg mechanizmów zabezpieczających dane. Ponadto dopracowano jakość generowanych wydruków i wprowadzono możliwość automatycznego pobierania danych firmy z Internetu na podstawie podanego numeru NIP.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.42.2014(27. sierpnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.87.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.41.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.90.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.90.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Księga - zmiany w wersji 2.90.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Rachunek - zmiany w wersji 2.90.2014(21. sierpnia 2014)
Umożliwiono drukowanie dokumentów kasowych KP (kasa przyjęła) oraz dodano do pakietu aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.111.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.111.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.110.2014(14. sierpnia 2014)
Dodano możliwość wystawienia korekty rachunku oraz umożliwiono wydruk historii obrotu towarem i historii ostatnich dostaw. Ponadto wprowadzono mechanizm umożlwiający wspólną numerację dla różnych rodzajów dokumentów oraz umożliwiono sporządzanie wydruków faktur walutowych i eksportowych w języku rosyjskim.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.110.2014(14. sierpnia 2014)
Wprowadzono mechanizm umożlwiający wspólną numerację dla różnych rodzajów dokumentów oraz umożliwiono sporządzanie wydruków faktur walutowych i eksportowych w języku rosyjskim.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.40.2014(13. sierpnia 2014)
Umożliwiono zdefiniowanie stałego tygodniowego harmonogramu czasu pracy dla poszczególnych pracowników oraz umożliwiono ukrywanie na liście umów zakończonych umów zlecenie i umów o dzieło. Ponadto w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały oraz poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.89.2014(30. lipca 2014)
W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano opcję "Przy odliczeniu 50% VAT pokazuj na rejestrze 50% wartości netto". Opcja umożliwiono wybór sposobu wyświetlania i drukowania podstawy opodatkowania na ewidencji VAT zakupów faktur dla których przysługuje 50% odliczenia podatku VAT.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.89.2014(30. lipca 2014)
W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano opcję "Przy odliczeniu 50% VAT pokazuj na rejestrze 50% wartości netto". Opcja umożliwiono wybór sposobu wyświetlania i drukowania podstawy opodatkowania na ewidencji VAT zakupów faktur dla których przysługuje 50% odliczenia podatku VAT.
Księga - zmiany w wersji 2.89.2014(30. lipca 2014)
W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano opcję "Przy odliczeniu 50% VAT pokazuj na rejestrze 50% wartości netto". Opcja umożliwiono wybór sposobu wyświetlania i drukowania podstawy opodatkowania na ewidencji VAT zakupów faktur dla których przysługuje 50% odliczenia podatku VAT.
Rachunek - zmiany w wersji 2.89.2014(25. lipca 2014)
Wprowadzono możliwość stosowania dowolnego formatu numeracji rachunków oraz umożliwiono sporządzenie wydruku w języku rosyjskim. Ponadto w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały oraz przeorganizowano moduł kontrahentów poprzez możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów. Oprócz tego wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.86.2014(12. lipca 2014)
W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.109.2014(12. lipca 2014)
Wprowadzono możliwość tworzenia faktur uproszczonych oraz w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.109.2014(12. lipca 2014)
Wprowadzono możliwość tworzenia faktur uproszczonych oraz w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.88.2014(12. lipca 2014)
W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto przeorganizowano moduł kontrahentów poprzez możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów oraz wprowadzenie podziału kontrahentów na dostawców, odbiorców i urzędowych.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.88.2014(12. lipca 2014)
W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto przeorganizowano moduł kontrahentów poprzez możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów oraz wprowadzenie podziału kontrahentów na dostawców, odbiorców i urzędowych.
Księga - zmiany w wersji 2.88.2014(12. lipca 2014)
W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto przeorganizowano moduł kontrahentów poprzez możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów oraz wprowadzenie podziału kontrahentów na dostawców, odbiorców i urzędowych.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.34.2014(27. czerwca 2014)
Na oknie Zadania dodano drzewo filtrujące po datach zakończenia zadania oraz opcje pozwalające na określanie widoczności zadań aktywnych i zakończonych. Ponadto wprowadzono opcje błyskawicznego duplikowania zadań oraz wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.39.2014(27. czerwca 2014)
Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości zamieszkania pracownika na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych oraz przed dokonywaniem aktualizacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.87.2014(27. czerwca 2014)
Do wydruku ewidencji środków trwałych wprowadzono drukowanie numeru inwentarzowego. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych oraz przed dokonywaniem aktualizacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.87.2014(27. czerwca 2014)
Wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych oraz przed dokonywaniem aktualizacji.
Księga - zmiany w wersji 2.87.2014(27. czerwca 2014)
Wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych oraz przed dokonywaniem aktualizacji.
Rachunek - zmiany w wersji 2.88.2014(20. czerwca 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.108.2014(20. czerwca 2014)
Przeorganizowano konfigurację oraz dodano nowe zestawienia: Ilościowa sprzedaż według kategorii, Ilościowy zakup według kategorii, Wartość sprzedaży według osoby wystawiającej, Wartość sprzedaży według osoby odbierającej.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.108.2014(20. czerwca 2014)
Przeorganizowano konfigurację oraz dodano nowe zestawienia: Ilościowa sprzedaż według kategorii, Wartość sprzedaży według osoby wystawiającej, Wartość sprzedaży według osoby odbierającej.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.86.2014(9. czerwca 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.86.2014(9. czerwca 2014)
Wprowadzono poprawki do algorytmu wyliczającego miesięczny lub kwartalny ryczałt.
Księga - zmiany w wersji 2.86.2014(9. czerwca 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.38.2014(9. czerwca 2014)
Na liście obecności umożliwiono wybór jako przyczyny nieobecności urlopu na żądanie oraz wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.33.2014(26. maja 2014)
Dodano szczegółową (ponad 52000) bazę polskich kodów pocztowych oraz wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości i ulicy na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.85.2014(26. maja 2014)
Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na rachunku.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.85.2014(26. maja 2014)
Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na rachunku.
Księga - zmiany w wersji 2.85.2014(26. maja 2014)
Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na rachunku.
Rachunek - zmiany w wersji 2.87.2014(26. maja 2014)
Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na rachunku.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.107.2014(26. maja 2014)
Na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumnę "Narzut netto [zł]" oraz wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na dokumencie.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.107.2014(26. maja 2014)
Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na dokumencie.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.84.2014(9. maja 2014)
Umożliwiono księgowanie faktur w rejestrze VAT zakupów dla których podatek rozlicza nabywca oraz faktur związanych z wydatkami na samochód. Ponadto dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.84.2014(9. maja 2014)
Umożliwiono księgowanie faktur w rejestrze VAT zakupów dla których podatek rozlicza nabywca oraz faktur związanych z wydatkami na samochód. Ponadto dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV.
Księga - zmiany w wersji 2.84.2014(9. maja 2014)
Umożliwiono księgowanie faktur w rejestrze VAT zakupów dla których podatek rozlicza nabywca oraz faktur związanych z wydatkami na samochód. Ponadto dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.32.2014(9. maja 2014)
Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.85.2014(9. maja 2014)
Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.37.2014(9. maja 2014)
Umożliwiono wyliczanie ekwiwalentu urlopowego oraz dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.86.2014(9. maja 2014)
Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.106.2014(9. maja 2014)
Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.106.2014(9. maja 2014)
Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.85.2014(29. kwietnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.105.2014(28. kwietnia 2014)
Umożliwiono ręczne poprawianie wartości w pozycjach dokumentów. Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Popraw wartości". Umożliwia ona wpisanie dowolnych wartości w kolumnach "Wartość netto", "Wartość VAT", "wartość VAT". Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.105.2014(28. kwietnia 2014)
Umożliwiono ręczne poprawianie wartości w pozycjach dokumentów. Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Popraw wartości". Umożliwia ona wpisanie dowolnych wartości w kolumnach "Wartość netto", "Wartość VAT", "wartość VAT". Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.36.2014(26. kwietnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.104.2014(26. kwietnia 2014)
W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj na dokumentach powiązanych numer i datę dokumentu źródłowego" (domyślnie wyłączony). Włączenie opcji powoduje umieszczanie na wydrukach dokumentów zrealizowanych na podstawie innych dokumentów numeru i daty dokumentu źródłowego.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.104.2014(26. kwietnia 2014)
W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj na dokumentach powiązanych numer i datę dokumentu źródłowego" (domyślnie wyłączony). Włączenie opcji powoduje umieszczanie na wydrukach dokumentów zrealizowanych na podstawie innych dokumentów numeru i daty dokumentu źródłowego.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.31.2014(25. kwietnia 2014)
Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.84.2014(25. kwietnia 2014)
Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.35.2014(25. kwietnia 2014)
Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.83.2014(25. kwietnia 2014)
Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.83.2014(25. kwietnia 2014)
Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy z internetowej bazy firm podczas zakładania nowej firmy oraz zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Księga - zmiany w wersji 2.83.2014(25. kwietnia 2014)
Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Rachunek - zmiany w wersji 2.84.2014(25. kwietnia 2014)
Dodano zestawienie nierozliczonych rachunków z możliwością filtrowania po kontrahentach oraz zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.103.2014(25. kwietnia 2014)
Dodano zestawienie nierozliczonych faktur z możliwością filtrowania po kontrahentach oraz wprowadzono mechanizmy przeliczania dokumentu na złotówki z uwzględnieniem przelicznika (dzielnika) kursu. Ponadto w programie zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.103.2014(25. kwietnia 2014)
Dodano zestawienie nierozliczonych faktur z możliwością filtrowania po kontrahentach oraz wprowadzono mechanizmy przeliczania dokumentu na złotówki z uwzględnieniem przelicznika (dzielnika) kursu. Ponadto w programie zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.30.2014(10. kwietnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.34.2014(2. kwietnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.82.2014(28. marca 2014)
Zmodyfikowano rejestry VAT sprzedaży poprzez usunięcie kolumny i pola "Bezrachunkowa sprzedaż brutto" oraz poprzez dodanie kolumn i pól "Data powstania obowiązku podatkowego" oraz "Sprzedaż dla której podatnikiem jest nabywca".
Ryczałt - zmiany w wersji 2.82.2014(28. marca 2014)
Zmodyfikowano rejestry VAT sprzedaży poprzez usunięcie kolumny i pola "Bezrachunkowa sprzedaż brutto" oraz poprzez dodanie kolumn i pól "Data powstania obowiązku podatkowego" oraz "Sprzedaż dla której podatnikiem jest nabywca".
Księga - zmiany w wersji 2.82.2014(28. marca 2014)
Zmodyfikowano rejestry VAT sprzedaży poprzez usunięcie kolumny i pola "Bezrachunkowa sprzedaż brutto" oraz poprzez dodanie kolumn i pól "Data powstania obowiązku podatkowego" oraz "Sprzedaż dla której podatnikiem jest nabywca".
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.83.2014(28. marca 2014)
Dodano nowe zestawienia prezentujące procentowy udział wydatków i przychodów względem różnych wielkości. Nowe zestawienia to: udział wydatków według głównych kategorii, udział wydatków według kategorii, udział wydatków według miejsc wydatków, udział wydatków według portfeli, udział przychodów według portfeli, udział przychodów według źródeł przychodów.
Rachunek - zmiany w wersji 2.83.2014(28. marca 2014)
W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pola "KRS" oraz "Kapitał zakładowy" pozwalające na zdefiniowanie tych danych dla firm będących spółkami. Informacje te, jeśli zostaną zdefiniowane, są umieszczane na rachunku w danych sprzedawcy.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.102.2014(28. marca 2014)
Wprowadzono nowe dokumenty: Zamówienie i Oferta. Ponadto dokonano modyfikacji rejestru VAT oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.102.2014(28. marca 2014)
Wprowadzono nowe dokumenty: Zamówienie i Oferta. Ponadto dokonano modyfikacji rejestru VAT sprzedaży oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.33.2014(28. marca 2014)
Dodano możliwość zdefiniowania umów zlecenie i umów o dzieło we wzorcach umów oraz dodano przycisk "Wzorce umów" do głównego paska przycisków. Ponadto dodano nowy rodzaj nieobecności - "Choroba pracownika (płatne 100%)" oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.101.2014(14. marca 2014)
Wprowadzono możliwość korygowania dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.101.2014(14. marca 2014)
Wprowadzono możliwość korygowania dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.82.2014(14. marca 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.82.2014(14. marca 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.32.2014(14. marca 2014)
Wprowadzono obsługę umów zlecenia i umów o dzieło.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.31.2014(27. lutego 2014)
Zaktualizowano formularze PIT-4R, PIT-11 i PIT-11K.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.81.2014(7. lutego 2014)
Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.30.2014(7. lutego 2014)
Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.81.2014(7. lutego 2014)
Dla firm ryczałtowych wprowadzono możliwość wydrukowania zbiorczego podsumowania ewidencji przychodów za dany rok oraz na oknach podatku dochodowego, podatku VAT i opłaconych składek ZUS wprowadzono możliwość ograniczania widoku do poszczególnych lat. Zaktualizowano również formularze VAT-7 i VAT-7K oraz wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.81.2014(7. lutego 2014)
Wprowadzono możliwość wydrukowania zbiorczego podsumowania ewidencji przychodów za dany rok oraz na oknach podatku dochodowego, podatku VAT i opłaconych składek ZUS wprowadzono możliwość ograniczania widoku do poszczególnych lat. Zaktualizowano również formularze VAT-7 i VAT-7K oraz wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.
Księga - zmiany w wersji 2.81.2014(7. lutego 2014)
Na oknach podatku dochodowego, podatku VAT i opłaconych składek ZUS wprowadzono możliwość ograniczania widoku do poszczególnych lat. Zaktualizowano również formularze VAT-7 i VAT-7K oraz wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.
Rachunek - zmiany w wersji 2.81.2014(7. lutego 2014)
Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.99.2014(7. lutego 2014)
Wprowadzono możliwość tworzenia indywidualnych cenników dla kontrahentów oraz możliwość wystawiania faktur zbiorczych do faktur zaliczkowych, faktur proforma, WZ i paragonów. Ponadto wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.99.2014(7. lutego 2014)
Wprowadzono możliwość wystawiania faktur zbiorczych do faktur zaliczkowych, faktur proforma, WZ i paragonów. Ponadto wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.80.2014(27. stycznia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.80.2014(27. stycznia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 2.80.2014(27. stycznia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.79.2014(22. stycznia 2014)
Dodano składki ZUS za 2014 rok oraz dodano podsumowanie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy za zeszły rok.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.79.2014(22. stycznia 2014)
Dodano składki ZUS za 2014 rok oraz dodano podsumowanie zapłaconego podatku ryczałtowego za zeszły rok.
Księga - zmiany w wersji 2.79.2014(22. stycznia 2014)
Dodano składki ZUS za 2014 rok oraz dodano podsumowanie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy za zeszły rok.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.98.2014(15. stycznia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.98.2014(15. stycznia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.80.2014(15. stycznia 2014)
Zmniejszono nieznacznie interlinie w wydruku rachunku co wpłynęło na ogólną estetykę wydruku.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.80.2014(15. stycznia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.29.2014(15. stycznia 2014)
Dopasowano kolumny w widokach danych do rozmiaru okna oraz poprawiono błędy.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.78.2014(15. stycznia 2014)
Dodano formularze PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 za 2013 rok oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.78.2014(15. stycznia 2014)
Dodano formularz PIT-28 za 2013 rok oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 2.78.2014(15. stycznia 2014)
Dodano formularze PIT-36 i PIT-36L za 2013 rok oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.79.2014(10. stycznia 2014)
Zmieniono na wydruku opis "Data sprzedaży" na "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi". Ponadto w Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano parametr "Bezwzględnie drukuj datę sprzedaży", którego zaznaczenie powoduje bezwzględne drukowanie na rachunku daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi nawet jeśli jest ona taka sama jak data sprzedaży.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.97.2014(9. stycznia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.97.2014(9. stycznia 2014)
Na oknie "Towary i usługi" dodano do widoku tabeli kolumny: "Ostatnia cena zakupu netto [zł]", "Średnia cena zakupu netto [zł]", "Średnia cena zakupu netto ostatnich dostaw [zł]" oraz "Średnia cena zakupu brutto ostatnich dostaw [zł]". Ponadto podczas tworzenia nowej inwentaryzacji umożliwiono wybranie do inwentaryzacji średnich cen zakupu z ostatnich dostaw.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.96.2014(9. stycznia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.95.2014(8. stycznia 2014)
Wprowadzono nowe oznaczenie dokumentu potwierdzającego wpłaty przelewowe oraz umożliwiono automatyczne usuwanie faktur proforma po wygenerowaniu z niej faktury VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.95.2014(8. stycznia 2014)
Umożliwiono automatyczne fakturowanie transakcji Allegro na podstawie interfejsu Allegro WebAPI. Umożliwiono również określenie rodzaju cen dla inwentaryzacji. Ponadto umożliwiono automatyczne usuwanie faktur proforma po wygenerowaniu z niej faktury VAT.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.7.2014(3. stycznia 2014)
Uaktualniono listę dni bez sesji giełdowych na 2014 rok.
Rachunek - zmiany w wersji 2.78.2014(1. stycznia 2014)
W Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano pole "Treść stopki pod tabelą". Pole to pozwala określa treść tekstu jaka będzie znajdować się na wydruku tuż pod tabelą z pozycjami na rachunku.