Strona główna » Lista wersji » Rok 2013

Pakiet Przedsiębiorcy - Lista wersji z roku 2013

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.77.2014(20. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.77.2014(20. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 2.77.2014(20. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.77.2014(20. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.28.2014(20. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.94.2014(20. grudnia 2013)
Umożliwiono fiskalizację faktur procedura marży.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.94.2014(20. grudnia 2013)
Umożliwiono fiskalizację faktur procedura marży.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.27.2013(18. grudnia 2013)
Umożliwiono rozliczanie pracowników w oparciu o stałą stawkę godzinową.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.79.2014(13. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.76.2014(13. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 2.76.2014(13. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.76.2014(13. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.93.2014(13. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.93.2014(13. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.26.2013(12. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.
Rachunek - zmiany w wersji 2.76.2013(11. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.75.2013(9. grudnia 2013)
Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.75.2013(9. grudnia 2013)
Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Księga - zmiany w wersji 2.75.2013(9. grudnia 2013)
Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Rachunek - zmiany w wersji 2.75.2013(6. grudnia 2013)
Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.92.2013(6. grudnia 2013)
Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.92.2013(6. grudnia 2013)
Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.78.2013(6. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.91.2013(4. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.91.2013(4. grudnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.74.2013(22. listopada 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.74.2013(22. listopada 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 2.74.2013(22. listopada 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.77.2013(18. listopada 2013)
Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.76.2013(14. listopada 2013)
Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.73.2013(14. listopada 2013)
Wprowadzono skrót klawiszowy CTRL + Z dla opcji zamknięcia i otwarcia miesiąca oraz umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.73.2013(14. listopada 2013)
Wprowadzono skrót klawiszowy CTRL + Z dla opcji zamknięcia i otwarcia miesiąca oraz umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Księga - zmiany w wersji 2.73.2013(14. listopada 2013)
Wprowadzono skrót klawiszowy CTRL + Z dla opcji zamknięcia i otwarcia miesiąca oraz umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.25.2013(14. listopada 2013)
Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.
Rachunek - zmiany w wersji 2.74.2013(14. listopada 2013)
Wprowadzono możliwość drukowania not odsetkowych oraz zbiorczych wezwań do zapłaty. Ponadto wprowadzono mechanizm pomocy kontekstowej oraz umożliwiono szybkie zrobienie rabatu dla całego rachunku.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.90.2013(14. listopada 2013)
Dodano obsługę dokumentów zakupu walutowych (faktura walutowa, faktura korekta walutowa, nabycie wewnątrzwspólnotowe) oraz umożliwiono zdefiniowanie kodów SWIFT dla kont bankowych. Ponadto umożliwiono szybkie zrobienie rabatu dla całego dokumentu oraz szybką zmianę sposobu wyliczania cen (od netto lub od brutto) z poziomu edycji dokumentu. Wprowadzono również możliwość ukrywania na liście towarów i usług kartotek z ujemnym lub zerowym stanem magazynowym.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.90.2013(14. listopada 2013)
Umożliwiono zdefiniowanie kodów SWIFT dla kont bankowych oraz umożliwiono szybkie zrobienie rabatu dla całego dokumentu. Ponadto umożliwiono szybką zmianę sposobu wyliczania cen (od netto lub od brutto) z poziomu edycji dokumentu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.72.2013(31. października 2013)
Wprowadzono słownik z klasyfikacją środków trwałych i stawkami amortyzacyjnymi oraz uaktualniono deklarację VAT-UE do nowej wersji oraz wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UEK. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz umożliwiono szybkie wybranie opcji podsumowania wartości w widokach tabel.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.72.2013(31. października 2013)
Uaktualniono deklarację VAT-UE do nowej wersji oraz wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UEK. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz umożliwiono szybkie wybranie opcji podsumowania wartości w widokach tabel.
Księga - zmiany w wersji 2.72.2013(31. października 2013)
Uaktualniono deklarację VAT-UE do nowej wersji oraz wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UEK. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz umożliwiono szybkie wybranie opcji podsumowania wartości w widokach tabel.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.24.2013(21. października 2013)
Wprowadzono mechanizm informowania o przekroczeniu ilości dni dostępnego urlopu oraz dodano podsumowania nieobecności w rozbiciu na przyczyny od początku danego roku. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz umożliwiono szybkie wybranie opcji podsumowania wartości w widokach tabel.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.75.2013(18. października 2013)
Wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz umożliwiono szybkie wybranie opcji podsumowania wartości w widokach tabel.
Rachunek - zmiany w wersji 2.73.2013(18. października 2013)
Wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz umożliwiono szybkie wybranie opcji podsumowania wartości w widokach tabel.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.89.2013(18. października 2013)
Wprowadzono możliwość ukrywania na oknie wyboru towaru kartotek z zerowym lub ujemnym stanem magazynowym oraz wprowadzono możliwość drukowania not odsetkowych oraz zbiorczych wezwań do zapłaty. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz dodano dodatkowe zestawienie VAT na fakturach zaliczkowych i końcowych. Wprowadzono również mechanizm pomocy kontekstowej.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.89.2013(18. października 2013)
Wprowadzono możliwość drukowania not odsetkowych oraz zbiorczych wezwań do zapłaty. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz dodano dodatkowe zestawienie VAT na fakturach zaliczkowych i końcowych. Wprowadzono również mechanizm pomocy kontekstowej.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.88.2013(4. października 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.72.2013(4. października 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.6.2013(30. września 2013)
Dodano indeks WIG-30.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.87.2013(23. września 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.87.2013(23. września 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.71.2013(20. września 2013)
W celu przyśpieszenia pracy z programem wprowadzono automatyczne pobieranie nazw firm oraz towarów z internetowych baz danych.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.71.2013(20. września 2013)
W celu przyśpieszenia pracy z programem wprowadzono automatyczne pobieranie pełnych danych kontrahentów z internetowej bazy danych. Ponadto przeorganizowano Konfigurację programu poprzez dodanie nowych zakładek.
Księga - zmiany w wersji 2.71.2013(20. września 2013)
W celu przyśpieszenia pracy z programem wprowadzono automatyczne pobieranie pełnych danych kontrahentów z internetowej bazy danych. Ponadto przeorganizowano Konfigurację programu poprzez dodanie nowych zakładek.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.86.2013(20. września 2013)
W celu przyśpieszenia pracy z programem wprowadzono automatyczne pobieranie nazw firm oraz towarów z internetowych baz danych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.71.2013(19. września 2013)
W celu przyśpieszenia pracy z programem wprowadzono automatyczne pobieranie pełnych danych kontrahentów z internetowej bazy danych. Ponadto przeorganizowano Konfigurację programu poprzez dodanie nowych zakładek.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.86.2013(18. września 2013)
W celu przyśpieszenia pracy z programem wprowadzono automatyczne pobieranie nazw firm oraz towarów z internetowych baz danych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.23.2013(16. września 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.70.2013(6. września 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.70.2013(6. września 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 2.70.2013(6. września 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.70.2013(6. września 2013)
Wprowadzono możliwość grupowego drukowania rachunków.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.85.2013(6. września 2013)
Umożliwiono przypisanie indywidualnych rabatów i terminów płatności kontrahentom oraz wprowadzono możliwość grupowego drukowania dokumentów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.85.2013(6. września 2013)
Umożliwiono przypisanie indywidualnych rabatów i terminów płatności kontrahentom oraz wprowadzono możliwość grupowego drukowania dokumentów.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.22.2013(23. sierpnia 2013)
Umożliwiono usuwanie pracownika dla którego utworzone były już listy obecności oraz listy płac. Usunięcie pracownika skutkuje usunięciem list obecności i list płac tego pracownika.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.74.2013(16. sierpnia 2013)
Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.21.2013(16. sierpnia 2013)
Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.69.2013(16. sierpnia 2013)
Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF oraz umożliwiono nie uwzględnianie przy wyliczaniu podatku dochodowego kwoty wolnej. Umożliwiono ponadto wydruk dokumentów OT dla środków trwałych.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.69.2013(16. sierpnia 2013)
Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
Księga - zmiany w wersji 2.69.2013(16. sierpnia 2013)
Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF oraz umożliwiono nie uwzględnianie przy wyliczaniu podatku dochodowego kwoty wolnej.
Rachunek - zmiany w wersji 2.69.2013(16. sierpnia 2013)
Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF. Rozszerzono również ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług na oknie "Towary i usługi" oraz w pozycjach rachunków.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.84.2013(16. sierpnia 2013)
Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF. Rozszerzono również ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług na oknie "Towary i usługi" oraz w pozycjach faktur.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.84.2013(16. sierpnia 2013)
Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF. Rozszerzono również ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług na oknie "Towary i usługi" oraz w pozycjach faktur.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.68.2013(5. sierpnia 2013)
Wprowadzono automatyczne pobieranie dokumentów PW i RW podczas synchronizacji z programem Sprzedaż i Magazyn oraz zmieniono sposób generowania zbiorczego podsumowania księgi za dany rok w przypadku kwartalnego rozliczania podatku dochodowego. Ponadto zmieniono sposób oznaczania rozliczonych wpisów.
Księga - zmiany w wersji 2.68.2013(2. sierpnia 2013)
Wprowadzono automatyczne pobieranie dokumentów PW i RW podczas synchronizacji z programem Sprzedaż i Magazyn oraz zmieniono sposób generowania zbiorczego podsumowania księgi za dany rok w przypadku kwartalnego rozliczania podatku dochodowego. Ponadto zmieniono sposób oznaczania rozliczonych wpisów.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.68.2013(2. sierpnia 2013)
Wprowadzono automatyczne pobieranie dokumentów PW i RW podczas synchronizacji z programem Sprzedaż i Magazyn oraz zmieniono sposób oznaczania rozliczonych wpisów.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.20.2013(2. sierpnia 2013)
Zmieniono sposób oznaczania wartości w kolumnach tabel typu logicznego. Dotychczas wpisy takie zawierały napis "Tak", który obecnie zamieniony został na zieloną ikonę.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.83.2013(2. sierpnia 2013)
Umożliwiono import baz danych z programu Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek oraz umożliwiono sporządzenie wydruku stanów ilościowych na dany dzień. Ponadto zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych oraz zapłaconych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.83.2013(2. sierpnia 2013)
Umożliwiono import baz danych z programu Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek oraz zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych oraz zapłaconych.
Rachunek - zmiany w wersji 2.68.2013(2. sierpnia 2013)
Wprowadzono możliwość wystawiania korekt rachunków oraz wprowadzono warunkowe drukowanie wystawionych rachunków w przypadku wykrycia aktywności filtrów. Ponadto zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych i zapłaconych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.82.2013(28. czerwca 2013)
Dodano opcję pozwalającą sprawdzić stany ilościowe towarów na zadany dzień oraz zmieniono dzień z którego pobierane są kursy walut dla korekty faktury walutowej. Zmieniono również umiejscowienie na wydruku etykiety "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" w zależności od zdefiniowanej w Konfiguracji czcionki i jej rozmiaru. Ponadto do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz poprawiono stabilność działania wersji portable.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.82.2013(28. czerwca 2013)
Zmieniono dzień z którego pobierane są kursy walut dla korekty faktury walutowej. Zmieniono również umiejscowienie na wydruku etykiety "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" w zależności od zdefiniowanej w Konfiguracji czcionki i jej rozmiaru. Ponadto do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz poprawiono stabilność działania wersji portable.
Rachunek - zmiany w wersji 2.67.2013(28. czerwca 2013)
Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz poprawiono stabilność działania wersji portable.
Księga - zmiany w wersji 2.67.2013(28. czerwca 2013)
Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz przyśpieszono synchronizację z programami Rachunek, Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn. Ponadto poprawiono stabilność działania wersji portable.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.73.2013(28. czerwca 2013)
Dodano możliwość ustanawiania miesięcznych limitów wydatków dla poszczególnych kategorii oraz dodano zestawienia oszczędności prezentujące różnice pomiędzy przychodami, a wydatkami. Ponadto do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz poprawiono stabilność działania wersji portable.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.19.2013(28. czerwca 2013)
Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz poprawiono stabilność działania wersji portable.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.67.2013(28. czerwca 2013)
Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz przyśpieszono synchronizację z programami Rachunek, Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn. Ponadto poprawiono stabilność działania wersji portable.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.67.2013(28. czerwca 2013)
Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz przyśpieszono synchronizację z programami Rachunek, Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn. Ponadto poprawiono stabilność działania wersji portable.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.18.2013(14. czerwca 2013)
Na oknie edycji umowy o pracę dodano przełączniki "Odprowadzaj składki na Fundusz Pracy" oraz "Odprowadzaj składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych". Ponadto poprawiono algorytm wyliczania wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.72.2013(14. czerwca 2013)
Poprawiono wyświetlanie zestawienia według głównych kategorii.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.71.2013(7. czerwca 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.5.2013(7. czerwca 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.66.2013(7. czerwca 2013)
Dodano kolumnę "Ilość dni po terminie" w widoku danych na oknie "Rejestr faktur" oraz umożliwiono wydrukowanie wezwania do zapłaty.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.66.2013(7. czerwca 2013)
W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Dodatkowa stawka VAT w rej. zakupów" zawierająca do wyboru dwie wartości 5% i 7% (do rozliczania faktur VAT-RR). W zależności od ustawienia tego parametru rejestr VAT zakupów zawiera kolumnę dla stawki 5% lub 7%.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.66.2013(7. czerwca 2013)
W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Dodatkowa stawka VAT w rej. zakupów" zawierająca do wyboru dwie wartości 5% i 7% (do rozliczania faktur VAT-RR). W zależności od ustawienia tego parametru rejestr VAT zakupów zawiera kolumnę dla stawki 5% lub 7%.
Księga - zmiany w wersji 2.66.2013(7. czerwca 2013)
W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Dodatkowa stawka VAT w rej. zakupów" zawierająca do wyboru dwie wartości 5% i 7% (do rozliczania faktur VAT-RR). W zależności od ustawienia tego parametru rejestr VAT zakupów zawiera kolumnę dla stawki 5% lub 7%.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.81.2013(7. czerwca 2013)
Dodano kolumnę "Ilość dni po terminie" w widoku danych na oknie "Rejestr faktur" oraz umożliwiono wydrukowanie wezwania do zapłaty. Ponadto dołączono do programu instrukcję obsługi w wersji elektronicznej oraz poprawiono stabilość pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.81.2013(7. czerwca 2013)
Dodano kolumnę "Ilość dni po terminie" w widoku danych na oknie "Rejestr faktur" oraz umożliwiono wydrukowanie wezwania do zapłaty. Ponadto dołączono do programu instrukcję obsługi w wersji elektronicznej oraz poprawiono stabilość pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.17.2013(5. czerwca 2013)
Dodano do programu instrukcję obsługi oraz w kalkulatorze płac umożliwiono wyliczanie składników płacowych również od kwoty wynagrodzenia netto.
Rachunek - zmiany w wersji 2.65.2013(17. maja 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.80.2013(17. maja 2013)
W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano pole "Bezwzględnie drukuj datę sprzedaży". Włączenie tego parametru powoduje drukowanie "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" nawet jeśli data ta jest taka sama jak data wystawienia dokumentu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.70.2013(17. maja 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.80.2013(17. maja 2013)
W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano pole "Bezwzględnie drukuj datę sprzedaży". Włączenie tego parametru powoduje drukowanie "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" nawet jeśli data ta jest taka sama jak data wystawienia dokumentu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.65.2013(17. maja 2013)
Dla firm na księdze przychodów i rozchodów umożliwiono księgowanie dokumentów w księdze w innych miesiącach (kwartałach) niż wynika to z daty zdarzenia gospodarczego oraz umożliwiono wydruk struktury zakupów.
Księga - zmiany w wersji 2.65.2013(17. maja 2013)
Umożliwiono księgowanie dokumentów w księdze w innych miesiącach (kwartałach) niż wynika to z daty zdarzenia gospodarczego oraz umożliwiono wydruk struktury zakupów.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.65.2013(17. maja 2013)
Umożliwiono sporządzenie wydruku struktury zakupów. Na oknie "Struktura zakupów" dostępnym z poziomu okien rejestrów VAT dodano opcję "Drukuj".
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.16.2013(17. maja 2013)
Na oknie "Lista obecności" dodano kolumnę "Przepracowane dni", a na oknie edycji listy obecności pracownika dodano pole "Całkowita liczba przepracowanych dni w miesiącu".
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.64.2013(9. maja 2013)
Wprowadzono obsługę nowych deklaracji VAT-7 (14) oraz VAT-7K (8).
Ryczałt - zmiany w wersji 2.64.2013(9. maja 2013)
Wprowadzono obsługę nowych deklaracji VAT-7 (14) oraz VAT-7K (8).
Księga - zmiany w wersji 2.64.2013(9. maja 2013)
Wprowadzono obsługę nowych deklaracji VAT-7 (14) oraz VAT-7K (8).
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.15.2013(7. maja 2013)
Na oknie edycji umowy dodano pole "Numer rachunku bankowego". Ponadto wprowadzono zmianę. Dotychczas wydruk indywidualnej listy płac zawierał aktualną datę. Obecnie drukowana jest data ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy drukowana lista.
Rachunek - zmiany w wersji 2.64.2013(23. kwietnia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.69.2013(17. kwietnia 2013)
Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz wprowadzano opcję wyliczania struktury sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.63.2013(17. kwietnia 2013)
Na oknie struktury zakupów dostępnym z poziomu rejestrów VAT dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie struktury zakupów.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.63.2013(17. kwietnia 2013)
Na oknie struktury zakupów dostępnym z poziomu rejestrów VAT dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie struktury zakupów.
Księga - zmiany w wersji 2.63.2013(17. kwietnia 2013)
Na oknie struktury zakupów dostępnym z poziomu rejestrów VAT dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie struktury zakupów.
Rachunek - zmiany w wersji 2.63.2013(29. marca 2013)
Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatacie CSV.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.79.2013(29. marca 2013)
Dodano możliwość sporządzania wydruków KP (kasa przyjęła), dodano pole "Data otrzymania zaliczki" dla faktur zaliczkowych, dodano rejestr VAT dla faktur detalicznych oraz wprowadzono automatyczne numerowanie dokumentów PW i RW.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.79.2013(29. marca 2013)
Dodano możliwość sporządzania wydruków KP (kasa przyjęła), dodano pole "Data otrzymania zaliczki" dla faktur zaliczkowych oraz dodano rejestr VAT dla faktur detalicznych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.14.2013(27. marca 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.68.2013(20. marca 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.62.2013(20. marca 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.78.2013(12. marca 2013)
Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz wprowadzano możliwość stosowania wspólnej numeracji dla wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.78.2013(12. marca 2013)
Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz wprowadzano możliwość stosowania wspólnej numeracji dla wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.13.2013(12. marca 2013)
Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.12.2013(8. marca 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.61.2013(28. lutego 2013)
Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz wprowadzano opcję wyliczania struktury sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT. Ponadto zaktualizowano PIT-36 do wersji 18.
Księga - zmiany w wersji 2.61.2013(28. lutego 2013)
Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz wprowadzano opcję wyliczania struktury sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT. Ponadto zaktualizowano PIT-36 do wersji 18.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.61.2013(28. lutego 2013)
Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz wprowadzano opcję wyliczania struktury sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.11.2013(28. lutego 2013)
Poprawiono działanie Kalkulatora wynagrodzeń.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.67.2013(19. lutego 2013)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.60.2013(18. lutego 2013)
Na oknach zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, podatku VAT oraz składek ZUS dodano podsumowanie zapłaconego podatku lub zaliczek w bieżącym roku.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.60.2013(18. lutego 2013)
Na oknach zapłaconego podatku dochodowego, podatku VAT oraz składek ZUS dodano podsumowanie zapłaconego podatku lub zaliczek w bieżącym roku.
Księga - zmiany w wersji 2.60.2013(18. lutego 2013)
Na oknach zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, podatku VAT oraz składek ZUS dodano podsumowanie zapłaconego podatku lub zaliczek w bieżącym roku.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.59.2013(13. lutego 2013)
Wprowadzono nowe formularze VAT-7 (13) oraz VAT-7K (6).
Ryczałt - zmiany w wersji 2.59.2013(13. lutego 2013)
Wprowadzono nowe formularze VAT-7 (13) oraz VAT-7K (6).
Księga - zmiany w wersji 2.59.2013(13. lutego 2013)
Wprowadzono nowe formularze VAT-7 (13) oraz VAT-7K (6).
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.77.2013(12. lutego 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.77.2013(12. lutego 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.76.2013(7. lutego 2013)
Do rejestrów VAT zakupów dodano nową ewidencję dla faktur VAT-RR oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.76.2013(7. lutego 2013)
Do rejestrów VAT dodano nową ewidencję dla faktur VAT-RR oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.75.2013(31. stycznia 2013)
Wprowadzono obsługę dokumentów "Faktura - odwrotne obciążenie", "Przychód wewnętrzny (PW)" oraz "Rozchód wewnętrzny (RW)". Umożliwiono również drukowanie paragonów do faktur przez drukarkę fiskalną.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.75.2013(31. stycznia 2013)
Wprowadzono obsługę dokumentu "Faktura - odwrotne obciążenie" oraz umożliwiono drukowanie paragonów do faktur przez drukarkę fiskalną.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.10.2013(31. stycznia 2013)
Na oknie edycji umowy w załadce "Ustawienia" dodano parametr "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie chorobowe". Odznaczenie parametru skutkuje nie uwzględnianiem przy wyliczaniu płacy składki na ubezpieczenie chorobowe.
Rachunek - zmiany w wersji 2.62.2013(28. stycznia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.58.2013(28. stycznia 2013)
Dodano nowe stawki składek ZUS za 2013 rok. Nowe, aktualne stawki widoczne są w Podatki - Składki ZUS - Składki...
Ryczałt - zmiany w wersji 2.58.2013(28. stycznia 2013)
Dodano nowe stawki składek ZUS za 2013 rok. Nowe, aktualne stawki widoczne są w Podatki - Składki ZUS - Składki...
Księga - zmiany w wersji 2.58.2013(28. stycznia 2013)
Dodano nowe stawki składek ZUS za 2013 rok. Nowe, aktualne stawki widoczne są w Podatki - Składki ZUS - Składki...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.9.2013(28. stycznia 2013)
Umożliwiono wybór rodzaju kosztów uzyskania przychodów dla pracownika.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.8.2013(10. stycznia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.74.2013(9. stycznia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.74.2013(9. stycznia 2013)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.61.2013(4. stycznia 2013)
Przy korzystaniu z opcji importu danych wprowadzono okno dialogowe z pytaniem czy na pewno dokonać importu danych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.57.2013(4. stycznia 2013)
Dla firm na ryczałcie wprowadzono możliwość wyboru stawki ryczałtu przy generowaniu zestawień oraz wprowadzono dodatkowe okno dialogowe podczas dokonywania importu danych.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.57.2013(4. stycznia 2013)
Wprowadzono możliwość wyboru stawki ryczałtu przy generowaniu zestawień oraz wprowadzono dodatkowe okno dialogowe podczas dokonywania importu danych.
Księga - zmiany w wersji 2.57.2013(4. stycznia 2013)
Przy korzystaniu z opcji importu danych wprowadzono okno dialogowe z pytaniem czy na pewno dokonać importu danych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.73.2013(3. stycznia 2013)
Zmieniono nazwy i znaczenie niektórych parametrów w Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów", zmodyfikowano wydruki oraz zmieniono nazwy dokumentów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.73.2013(3. stycznia 2013)
Zmieniono nazwy i znaczenie niektórych parametrów w Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów", zmodyfikowano wydruki oraz zmieniono nazwy dokumentów.