Strona główna » Lista wersji » Rok 2012

Pakiet Przedsiębiorcy - Lista wersji z roku 2012

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.72.2013(31. grudnia 2012)
Dostosowano program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie z dniem 1. stycznia 2013 roku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.72.2013(31. grudnia 2012)
Dostosowano program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie z dniem 1. stycznia 2013 roku.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.7.2013(27. grudnia 2012)
Dodano możliwość utworzenia i edycji formularzy PIT-11, PIT-11K oraz PIT-4R oraz przycisk szybkiego wywołania ewidencji czasu pracy z poziomu okna wyliczania wynagrodzenia.
Rachunek - zmiany w wersji 2.60.2013(27. grudnia 2012)
Wprowadzono kilka nowych predefiniowanych jednostek miar oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.71.2013(27. grudnia 2012)
Dostosowano wewnętrznie program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie od 2013 roku. Dodano również zabezpieczenie niepozwalające na dokonywanie sprzedaży poniżej cen zakupu oraz dodano kilka nowych, predefiniowanych jednostek miar.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.71.2013(27. grudnia 2012)
Dostosowano wewnętrznie program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie od 2013 roku. Ponadto dodano kilka nowych, predefiniowanych jednostek miar oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.56.2013(14. grudnia 2012)
Dodano podsumowania na oknach zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS oraz dodano formularze PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 za 2012 rok.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.56.2013(14. grudnia 2012)
Dodano podsumowania na oknach zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS oraz dodano formularz PIT-28 za 2012 rok.
Księga - zmiany w wersji 2.56.2013(14. grudnia 2012)
Dodano podsumowania na oknach zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS oraz dodano formularze PIT-36 i PIT-36L za 2012 rok.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.66.2013(12. grudnia 2012)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.4.2013(12. grudnia 2012)
Uaktualniono listę dni bez sesji giełdowych na 2013 rok.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.6.2012(10. grudnia 2012)
Wprowadzono możliwość nieuwzględnienia po stronie kosztów pracodawcy składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych dla kobiet po 55. roku życia i mężczyzn po 60. roku życia. Ponadto umożliwiono sporządzenie wydruku zestawienia kosztów pracodawcy.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.70.2012(7. grudnia 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.70.2012(7. grudnia 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.65.2012(6. grudnia 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.69.2012(30. listopada 2012)
Do widoku tabeli w rejestrze faktur dodano kolumny zawierające informacje na temat wypracowych na poszczególnych dokumentach marż. Dodano również nowe zestawienia związane z marżami. Ponadto w nagłówku wydruku rejestru VAT dodano informacje o rodzaju rejestru, okresie, którego dotyczy zestawienie oraz pełne dane firmy oraz dodano nową, predefiniowaną formę zapłaty "Kompensata".
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.69.2012(30. listopada 2012)
W nagłówku wydruku rejestru VAT dodano informacje o rodzaju rejestru, okresie, którego dotyczy zestawienie oraz pełne dane firmy. Ponadto dodano nową, predefiniowaną formę zapłaty "Kompensata".
Rachunek - zmiany w wersji 2.59.2012(30. listopada 2012)
Dodano nową, predefiniowaną formę zapłaty "Kompensata".
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.5.2012(23. listopada 2012)
Wprowadzono automatyczne przeliczanie płac w otwartych miesiącach w przypadku wykrycia zmian w Konfiguracji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.55.2012(22. listopada 2012)
Zmodyfikowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dostosowując go do zmian w przepisach. Obecnie zaliczka na podatek dochodowy za listopad nie jest wyliczana podwójnie.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.55.2012(22. listopada 2012)
Zmodyfikowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dostosowując go do zmian w przepisach. Obecnie zaliczka na podatek dochodowy za listopad nie jest wyliczana podwójnie.
Księga - zmiany w wersji 2.55.2012(22. listopada 2012)
Zmodyfikowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dostosowując go do zmian w przepisach. Obecnie zaliczka na podatek dochodowy za listopad nie jest wyliczana podwójnie.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.54.2012(19. listopada 2012)
Na oknie edycji środka trwałego dodano zakładkę "Dane dodatkowe" na której znajdują się szczegółowe dane dotyczące środka trwałego oraz umożliwiono sporządzenie wydruku karty środka trwałego.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.54.2012(19. listopada 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 2.54.2012(19. listopada 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.4.2012(16. listopada 2012)
Przy wyliczaniu płacy wprowadzono możliwość uwzględniania powiększonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy, możliwość uwzględniania kwoty wolnej od podatku oraz możliwość odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.3.2012(14. listopada 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.64.2012(14. listopada 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.3.2012(13. listopada 2012)
Dodano wydruk karty wynagrodzeń pracowników
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.2.2012(12. listopada 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.68.2012(31. października 2012)
Wprowadzono możliwość udzielania rabatów procentowych dla poszczególnych pozycji na dokumentach oraz autoukrywanie kolumn dla ktorych nie zdefiniowano jakiejkolwiek wartości w rachunku. Ponadto dodano zestawienia wartości sprzedaży w podziale na kategorie towarów i usług.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.68.2012(31. października 2012)
Wprowadzono możliwość udzielania rabatów procentowych dla poszczególnych pozycji na dokumentach oraz autoukrywanie kolumn dla ktorych nie zdefiniowano jakiejkolwiek wartości w rachunku. Ponadto dodano zestawienia wartości sprzedaży i zakupów w podziale na kategorie towarów i usług.
Rachunek - zmiany w wersji 2.58.2012(31. października 2012)
Wprowadzono możliwość udzielania rabatów procentowych dla poszczególnych pozycji na rachunku oraz autoukrywanie kolumn dla ktorych nie zdefiniowano jakiejkolwiek wartości w rachunku.
Rachunek - zmiany w wersji 2.57.2012(11. października 2012)
Poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.53.2012(11. października 2012)
Umożliwiono import baz danych pochodzących z programu Pakiet Przedsiębiorcy Księga oraz Pakiet Przedsiębiorcy Ryczałt.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.53.2012(11. października 2012)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 2.53.2012(11. października 2012)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.67.2012(11. października 2012)
Umożliwiono ręczną modyfikację ostatniej ceny zakupu na oknie wyliczania cen dla dokumentów sprzedaży oraz umożliwiono import baz danych pochodzących z programu Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.67.2012(11. października 2012)
Poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.52.2012(27. września 2012)
W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Na zbiorczym podsumowaniu księgi za dany rok uwzględniaj tylko zamknięte miesiące". Włączenie przełącznika powoduje uwzględnanie na wydruku zbiorczego podsumowania księgi za dany rok wyłącznie tych miesięcy, które zostały w programie zamknięte.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.52.2012(27. września 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 2.52.2012(27. września 2012)
W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Na zbiorczym podsumowaniu księgi za dany rok uwzględniaj tylko zamknięte miesiące". Włączenie przełącznika powoduje uwzględnanie na wydruku zbiorczego podsumowania księgi za dany rok wyłącznie tych miesięcy, które zostały w programie zamknięte.
Rachunek - zmiany w wersji 2.56.2012(27. września 2012)
Umożliwiono wyłączenie wyróżniania na czerwono rachunków nierozliczonych dla których upłynął termin płatności.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.66.2012(27. września 2012)
Na oknie rejestru faktur dodano kolumny "Rozliczono" i "Pozostało do rozliczenia" oraz umożliwiono wyłączenie wyróżnienie na czerwono dokumentów nierozliczonych dla których upłynął termin płatności.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.66.2012(27. września 2012)
Na oknie rejestru faktur dodano kolumny "Rozliczono" i "Pozostało do rozliczenia" oraz umożliwiono wyłączenie wyróżnienie na czerwono dokumentów nierozliczonych dla których upłynął termin płatności.
Rachunek - zmiany w wersji 2.55.2012(7. września 2012)
W rejestrze rachunków wyróżniono czerwoną czcionką rachunki nierozliczone oraz wprowadzono możliwość ręcznego poprawiania automatycznie nadanego numeru rachunku. Dodano również opcję pozwalającą wyświetlić rachunki wystawione tylko dla konkretnego kontrahenta. Ponadto zmieniono zachowanie filtrów na głównych widokach danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.65.2012(7. września 2012)
W rejestrze faktur wyróżniono czerwoną czcionką dokumenty nierozliczone. Wprowadzono także możliwość ręcznego poprawiania automatycznie nadanego numeru dokumentu oraz możliwość zdefiniowania automatycznie dodawanego przedrostka do numeru dokumentu. Dodano również opcję pozwalającą wyświetlić dokumenty wystawione tylko dla konkretnego kontrahenta oraz dodano zestawienie sprzedaży według walut. Ponadto zmieniono zachowanie filtrów na głównych widokach danych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.65.2012(7. września 2012)
W rejestrze faktur wyróżniono czerwoną czcionką dokumenty nierozliczone. Wprowadzono także możliwość ręcznego poprawiania automatycznie nadanego numeru dokumentu oraz możliwość zdefiniowania automatycznie dodawanego przedrostka do numeru dokumentu. Dodano również opcję pozwalającą wyświetlić dokumenty wystawione tylko dla konkretnego kontrahenta oraz dodano zestawienia sprzedaży i zakupów według walut. Ponadto zmieniono zachowanie filtrów na głównych widokach danych.
Księga - zmiany w wersji 2.51.2012(7. września 2012)
Na oknie wyliczania podatku VAT dodano pole "Nadwyżka podatku" zawierającego ewentualnę nadwyżkę podatku. Wartość z tego pola przenoszona jest na kolejne miesiące rozliczeniowe. Zmieniono również zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.51.2012(7. września 2012)
Na oknie wyliczania podatku VAT dodano pole "Nadwyżka podatku" zawierającego ewentualnę nadwyżkę podatku. Wartość z tego pola przenoszona jest na kolejne miesiące rozliczeniowe. Zmieniono również zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.51.2012(7. września 2012)
Na oknie wyliczania podatku VAT dodano pole "Nadwyżka podatku" zawierającego ewentualnę nadwyżkę podatku. Wartość z tego pola przenoszona jest na kolejne miesiące rozliczeniowe. Zmieniono również zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.63.2012(7. września 2012)
Zmieniono zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych. Dotychczas filtr przepuszczał tylko te wpisy, które rozpoczynały się od wpisanego ciągu znaków. Obecnie filtr przepuszcza również wpisy które zawierają w środku szukany ciąg znaków.
Księga - zmiany w wersji 2.50.2012(21. sierpnia 2012)
Na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano kolumnę "Cel wydatku". Ponadto umożliwiono wskazanie czy dowód wewnętrzny jest przychodem czy kosztem.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.50.2012(21. sierpnia 2012)
Na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano kolumnę "Cel wydatku". Ponadto umożliwiono wskazanie czy dowód wewnętrzny jest przychodem czy kosztem.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.50.2012(21. sierpnia 2012)
Na oknie "Dowody wewnętrzne" dodano kolumnę "Cel wydatku". Ponadto umożliwiono wskazanie czy dane dowody wewnętrzne są przychodem czy kosztem.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.64.2012(20. sierpnia 2012)
W Konfiguracji dodano nową zakładkę "Uwagi do dokumentów". Można tam zdefiniować treść stałych uwag dodawanych do dokumentów oraz ustalić sposób ich wyrównania na wydruku.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.64.2012(20. sierpnia 2012)
W Konfiguracji dodano nową zakładkę "Uwagi do dokumentów". Można tam zdefiniować treść stałych uwag dodawanych do dokumentów oraz ustalić sposób ich wyrównania na wydruku.
Rachunek - zmiany w wersji 2.54.2012(20. sierpnia 2012)
W Konfiguracji w zakładce "Uwagi dodawane do rachunku" dodano parametr "Wyrównanie uwag na wydruku". Parametr ten pozwala na określenie sposóbu wyrównania uwag na wydruku.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.49.2012(30. lipca 2012)
Wprowadzono możliwość automatycznego księgowania dowodów wewnętrznych, dodano predefiniowany rejestr VAT sprzedaży dla paragonów oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.49.2012(30. lipca 2012)
Dodano nowy, predefiniowany rejestr VAT sprzedaży dla paragonów oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 2.49.2012(30. lipca 2012)
Wprowadzono możliwość automatycznego księgowania dowodów wewnętrznych, dodano predefiniowany rejestr VAT sprzedaży dla paragonów oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.63.2012(30. lipca 2012)
Wprowadzono możliwość nominowania listy towarów i usług w dowolnej walucie. Umożliwiono również identyfikację rolników ryczałtowych przy pomocy numeru NIP. Umożliwiono również podgląd dokumentu z poziomu okna z historią obrotu towarem.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.63.2012(30. lipca 2012)
Wprowadzono możliwość nominowania listy towarów i usług w dowolnej walucie. Umożliwiono również identyfikację rolników ryczałtowych przy pomocy numeru NIP.
Rachunek - zmiany w wersji 2.53.2012(30. lipca 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.62.2012(11. lipca 2012)
Dla dokumentów dla których ustawione jest automatyczne nadawanie numerów wprowadzono mechanizm, który aktualizuje numer dokumentu po zmianie daty wystawienia.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.62.2012(11. lipca 2012)
Wprowadzono automatyczne korygowanie numeru dokumentu w przypadku zmiany daty wystawienia oraz umożliwiono zmianę algorytmu wyliczania zestawienia VAT na fakturach. Ponadto umożliwiono szybkie dostosowanie programu do wystawiania rachunków dla firm zwolnionych z VAT.
Rachunek - zmiany w wersji 2.52.2012(11. lipca 2012)
W przypadku gdy program pracuje w trybie automatycznego nadawania numerów rachunków wprowadzono mechanizm, który aktualizuje numer rachunku po zmianie daty wystawienia.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.48.2012(11. lipca 2012)
Dla wszystkich plików wykonywalnych zawartych w pakiecie zastosowano certyfikowany podpis Windows Code Signing. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja ich autentyczności na poziomie systemu Windows co uniemożliwia uruchomienie tych plików w przypadku zainfekowania złośliwym oprogramowaniem.
Księga - zmiany w wersji 2.48.2012(11. lipca 2012)
Umożliwiono automatyczne księgowanie kosztów wynikających z kilometrówki w księdze. Ponadto dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu zastosowano certyfikat Windows Code Signing.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.48.2012(11. lipca 2012)
Umożliwiono automatyczne księgowanie kosztów amortyzacji oraz kosztów wynikających z kilometrówki w księdze. Ponadto dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu zastosowano certyfikat Windows Code Signing.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.61.2012(25. czerwca 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.61.2012(25. czerwca 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.47.2012(21. czerwca 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.47.2012(21. czerwca 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 2.47.2012(21. czerwca 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 2.51.2012(5. czerwca 2012)
Umożliwiono zmianę grubości krawędzi tabel na wydrukach.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.60.2012(5. czerwca 2012)
Umożliwiono zmianę grubości krawędzi tabel na wydrukach.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.60.2012(5. czerwca 2012)
Umożliwiono zmianę grubości krawędzi tabel na wydrukach.
Księga - zmiany w wersji 2.46.2012(5. czerwca 2012)
Umożliwiono zmianę grubości krawędzi tabel na wydrukach.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.46.2012(5. czerwca 2012)
Umożliwiono zmianę grubości krawędzi tabel na wydrukach.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.46.2012(5. czerwca 2012)
Umożliwiono zmianę grubości krawędzi tabel na wydrukach.
Rachunek - zmiany w wersji 2.50.2012(25. maja 2012)
Umożliwiono sporządzenie wydruku listy należności kontrahenta oraz wydruk wezwania do zapłaty.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.59.2012(25. maja 2012)
Umożliwiono sporządzenie wydruku listy należności kontrahenta oraz wydruk wezwania do zapłaty.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.59.2012(25. maja 2012)
Umożliwiono sporządzenie wydruku listy należności kontrahenta oraz wydruk wezwania do zapłaty.
Księga - zmiany w wersji 2.45.2012(23. maja 2012)
Dołączono do programu plik ze szczegółową instrukcją obsługi opisującą wszystkie jego funkcjonalności. Wprowadzono również możliwość wystawiania w programie dowodów wewnętrznych.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.45.2012(23. maja 2012)
Dołączono do programu plik ze szczegółową instrukcją obsługi opisującą wszystkie jego funkcjonalności. Wprowadzono również możliwość wystawiania w programie dowodów wewnętrznych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.45.2012(23. maja 2012)
Wprowadzono możliwość wystawiania dowodów wewnętrznych oraz not korygujących.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.58.2012(10. maja 2012)
Umożliwiono błyskawiczne otwieranie okna edycji wiadomości e-mail w domyślnym kliencie pocztowym z załączonym od razu wydrukiem faktury w pliku PDF. Umożliwiono również dodanie do wydruku pieczęci pod podpisami oraz wprowadzono możliwość wczytywania logo w formatach JPG, GIF, PNG.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.58.2012(10. maja 2012)
Umożliwiono błyskawiczne otwieranie okna edycji wiadomości e-mail w domyślnym kliencie pocztowym z załączonym od razu wydrukiem faktury w pliku PDF. Umożliwiono również dodanie do wydruku pieczęci pod podpisami oraz wprowadzono możliwość wczytywania logo w formatach JPG, GIF, PNG.
Rachunek - zmiany w wersji 2.49.2012(10. maja 2012)
Umożliwiono błyskawiczne otwieranie okna edycji wiadomości e-mail w domyślnym kliencie pocztowym z załączonym od razu wydrukiem rachunku w pliku PDF. Umożliwiono również dodanie do wydruku pieczęci pod podpisami oraz wprowadzono możliwość wczytywania logo w formatach JPG, GIF, PNG.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.2.2012(10. maja 2012)
Wprowadzono mechanizm pozwalający na zmianę "skórek" programu. Wyboru można dokonać spośród dziewięciu dostępnych szablonów graficzno-kolorystycznych. W tym celu dodano do konfiguracji pole "Schemat wyglądu" w którym można dokonać wyboru odpowiedniego schematu.
Księga - zmiany w wersji 2.44.2012(9. maja 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wyeliminowane błędy interfejsu w nowych szablonach.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.44.2012(9. maja 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wyeliminowane błędy interfejsu w nowych szablonach.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.44.2012(9. maja 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wyeliminowane błędy interfejsu w nowych szablonach.
Rachunek - zmiany w wersji 2.48.2012(19. kwietnia 2012)
Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu. Ponadto poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Faktura VAT - zmiany w wersji 2.57.2012(12. kwietnia 2012)
Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu. Ponadto poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Księga - zmiany w wersji 2.43.2012(10. kwietnia 2012)
Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu. Ponadto poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.43.2012(3. kwietnia 2012)
Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu. Ponadto poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.57.2012(30. marca 2012)
Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu. Ponadto poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.43.2012(30. marca 2012)
Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu. Ponadto poprawiono jakość generowanych z poziomu programu plików PDF.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.61.2012(29. marca 2012)
Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 5.1.2012(19. marca 2012)
Unowocześniono interfejs aplikacji poprzez zastosowanie nowych elementów graficznych (ikony, kursory, elementy wykresów). Wprowadzono ponadto szereg wewnętrznych zmian mających na celu poprawę stabilności oraz ergonomiczności aplikacji.
Rachunek - zmiany w wersji 1.47.2012(12. marca 2012)
Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.56.2012(12. marca 2012)
Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie wydruku na drukarce fiskalnej paragonu, który był już drukowany i fiskalizowany. Ponadto umożliwiono nie umieszczanie na wydrukach napisów "Oryginał" i "Kopia".
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.56.2012(12. marca 2012)
Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie wydruku na drukarce fiskalnej paragonu, który był już drukowany i fiskalizowany. Ponadto umożliwiono nie umieszczanie na wydrukach napisów "Oryginał" i "Kopia".
Księga - zmiany w wersji 1.42.2012(12. marca 2012)
Dodano do kilometrówki wydruk zestawienia porównawczego wydatków rzeczywistych i ryczałtowych z tytułu używania pojazdu osobowego oraz dodano przycisk błyskawicznego księgowania składek ZUS. Ponadto wprowadzono formularz rocznej deklaracji podatkowej PIT-36.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.42.2012(12. marca 2012)
Dodano do kilometrówki wydruk zestawienia porównawczego wydatków rzeczywistych i ryczałtowych z tytułu używania pojazdu osobowego oraz uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie Windows
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.42.2012(12. marca 2012)
Umożiwiono prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz obliczanie amortyzacji. Ponadto dodano do kilometrówki wydruk zestawienia porównawczego wydatków rzeczywistych i ryczałtowych z tytułu używania pojazdu osobowego oraz dodano przycisk błyskawicznego księgowania składek ZUS.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.60.2012(12. marca 2012)
Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.55.2012(14. lutego 2012)
Wprowadzono możliwość wygenerowania rejestrów VAT dla faktur VAT zaliczkowych i faktur VAT końcowych. Wprowadzono również możliwość automatycznego nadawania numerów dla dokumentów PZ.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.55.2012(14. lutego 2012)
Wprowadzono możliwość wygenerowania rejestrów VAT dla faktur VAT zaliczkowych i faktur VAT końcowych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.41.2012(13. lutego 2012)
Dodano nowy, predefiniowany rodzaj rejestru VAT: "Faktury VAT-MP". Do tego rejestru przenoszone są automatycznie faktury VAT-MP z programu Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.41.2012(13. lutego 2012)
Dodano nowy, predefiniowany rodzaj rejestru VAT: "Faktury VAT-MP". Do tego rejestru przenoszone są automatycznie faktury VAT-MP z programu Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT.
Księga - zmiany w wersji 1.41.2012(13. lutego 2012)
Dodano nowy, predefiniowany rodzaj rejestru VAT: "Faktury VAT-MP". Do tego rejestru przenoszone są automatycznie faktury VAT-MP z programu Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT.
Rachunek - zmiany w wersji 1.46.2012(13. lutego 2012)
Umożliwiono nie umieszczanie na wydrukach rachunków etykiet "Oryginał", "Kopia".
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.59.2012(24. stycznia 2012)
Poprawiono błąd objawiający się pobieraniem do zestawień danych z dni poprzedzających wybrany zakres dat.
Księga - zmiany w wersji 1.40.2012(19. stycznia 2012)
Dodano do programu składki ZUS na 2012 rok oraz dodano możliwość edycji formularza PIT-36L.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.40.2012(19. stycznia 2012)
Dodano do programu składki ZUS na 2012 rok oraz dodano możliwość edycji formularza PIT-28.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.40.2012(19. stycznia 2012)
Dodano do programu składki ZUS na 2012 rok oraz dodano możliwość edycji formularzy PIT-36L i PIT-28.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.54.2012(17. stycznia 2012)
Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych zgodnych z protokołem POSNET oraz zmodyfikowano wygląd wydruku faktur VAT zaliczkowych i końcowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.54.2012(17. stycznia 2012)
Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych zgodnych z protokołem POSNET oraz umożliwiono wydruk zamkniętych inwentaryzacji wraz z podsumowaniem. Ponadto zmodyfikowano wygląd wydruku faktur VAT zaliczkowych i końcowych.