Strona główna » Lista wersji » Rok 2011

Pakiet Przedsiębiorcy - Lista wersji z roku 2011

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Kreator Pism - zmiany w wersji 1.13.2012(28. grudnia 2011)
Poprawiono stabilność pracy oraz ergonomiczność programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 4.6.2012(28. grudnia 2011)
Uaktualniono listę dni bez sesji giełdowych na 2012 rok.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.58.2012(28. grudnia 2011)
Poprawiono stabilność pracy oraz ergonomiczność programu.
Księga - zmiany w wersji 1.39.2012(23. grudnia 2011)
Poprawiono stabilność pracy programu w obszarze synchronizacji z pozostałymi programami z Pakietu Przedsiębiorcy.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.39.2012(23. grudnia 2011)
Poprawiono stabilność pracy programu w obszarze synchronizacji z pozostałymi programami z Pakietu Przedsiębiorcy.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.39.2012(23. grudnia 2011)
Poprawiono stabilność pracy programu w obszarze synchronizacji z pozostałymi programami z Pakietu Przedsiębiorcy.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.53.2012(22. grudnia 2011)
Umożliwiono umieszczenie na wydrukach faktur informacji o KRS oraz kapitale zakładowym.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.53.2012(22. grudnia 2011)
Umożliwiono umieszczenie na wydrukach faktur informacji o KRS oraz kapitale zakładowym. Umożliwiono również generowanie wydruków magazynowych do wystawianych faktur sprzedaży i zakupu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.45.2012(22. grudnia 2011)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 1.38.2011(29. listopada 2011)
Umożliwiono księgowanie dokumentów do rejestrów VAT zakupów w dowolnym okresie bez względu na ich datę otrzymania.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.38.2011(29. listopada 2011)
Umożliwiono księgowanie dokumentów do rejestrów VAT zakupów w dowolnym okresie bez względu na ich datę otrzymania.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.38.2011(29. listopada 2011)
Umożliwiono księgowanie dokumentów do rejestrów VAT zakupów w dowolnym okresie bez względu na ich datę otrzymania.
Rachunek - zmiany w wersji 1.44.2011(28. listopada 2011)
Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie edycji rachunku oraz w spisie towarów i usług.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.52.2011(28. listopada 2011)
Dostosowano program do pracy z czytnikami kodów kreskowych oraz umożliwiono nie umieszczanie na dokumentach miejsc na podpis odbiorcy lub wystawcy dokumentu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.52.2011(28. listopada 2011)
Dostosowano program do pracy z czytnikami kodów kreskowych oraz umożliwiono nie umieszczanie na dokumentach miejsc na podpis odbiorcy lub wystawcy dokumentu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.51.2011(14. listopada 2011)
W spisie dokumentów na oknie należności kontrahenta dodano kolumnę "Numer dokumentu" oraz wprowadzono podsumowanie wartości w tabeli w widoku tabelarycznym na zestawieniach sprzedaży.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.51.2011(14. listopada 2011)
W spisie dokumentów na oknie należności kontrahenta dodano kolumnę "Numer dokumentu" oraz wprowadzono podsumowanie wartości w tabeli w widoku tabelarycznym na zestawieniach sprzedaży. Poprawiono ponadto działanie rejestrów VAT zakupów.
Rachunek - zmiany w wersji 1.43.2011(14. listopada 2011)
W spisie dokumentów na oknie należności kontrahenta dodano kolumnę "Numer dokumentu" oraz wprowadzono podsumowanie wartości w tabeli w widoku tabelarycznym na zestawieniach sprzedaży. Umożliwiono ponadto umieszczenie stałych uwag na wydruku rachunku.
Księga - zmiany w wersji 1.37.2011(14. listopada 2011)
Na oknie zestawień sprzedaży w widoku tabelarycznym dodano podsumowanie wartości w tabeli oraz uaktualniono algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.37.2011(14. listopada 2011)
Na oknie zestawień sprzedaży w widoku tabelarycznym dodano podsumowanie wartości w tabeli.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.37.2011(14. listopada 2011)
Na oknie zestawień sprzedaży w widoku tabelarycznym dodano podsumowanie wartości w tabeli oraz uaktualniono algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.
Kreator Pism - zmiany w wersji 1.12.2011(10. listopada 2011)
Wprowadzono możliwość wpływania na rozmiar marginesów na wydruku oraz dodano czcionkę Calibri.
Księga - zmiany w wersji 1.36.2011(26. października 2011)
Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UE oraz umożliwiono wybór wyposażenia na podstawie dokumentu zakupu. Dodano również przyciski szybkiego przełączania się pomiędzy okresami księgowymi oraz poprawiono księgowanie faktur VAT zaliczkowych i końcowych.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.36.2011(26. października 2011)
Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UE oraz umożliwiono wybór wyposażenia na podstawie dokumentu zakupu. Dodano również przyciski szybkiego przełączania się pomiędzy okresami księgowymi oraz poprawiono księgowanie faktur VAT zaliczkowych i końcowych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.36.2011(26. października 2011)
Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UE oraz umożliwiono wybór wyposażenia na podstawie dokumentu zakupu. Dodano również przyciski szybkiego przełączania się pomiędzy okresami księgowymi oraz poprawiono księgowanie faktur VAT zaliczkowych i końcowych.
Rachunek - zmiany w wersji 1.42.2011(18. października 2011)
Dodano możliwość wyszczególnienia rachunków nierozliczonych dla danego kontrahenta. Wprowadzono ponadto możliwość sporządzania wydruków czcionką Calibri.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.50.2011(18. października 2011)
Dodano możliwość wyszczególnienia faktur nierozliczonych dla danego kontrahenta. Wprowadzono ponadto możliwość sporządzania wydruków czcionką Calibri.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.50.2011(18. października 2011)
Dodano możliwość wyszczególnienia faktur nierozliczonych dla danego kontrahenta. Wprowadzono ponadto możliwość sporządzania wydruków czcionką Calibri.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 4.5.2011(19. września 2011)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 1.35.2011(12. września 2011)
Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie ewidencji wyposażenia oraz poprawiono wygląd okienek w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.35.2011(12. września 2011)
Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie ewidencji wyposażenia oraz poprawiono wygląd okienek w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.35.2011(12. września 2011)
Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie ewidencji wyposażenia oraz poprawiono wygląd okienek w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.
Rachunek - zmiany w wersji 1.41.2011(12. września 2011)
Poprawiono wygląd okienek w przypadku pracy w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.49.2011(12. września 2011)
Umożliwiono oznaczanie kartotek jako usługi oraz dodano możliwość utworzenia zestawienia wypracowanej marży w oparciu o towary. Ponadto poszerzono pole uwag drukowanych na dokumencie oraz poprawiono działanie rejestru VAT. Dostosowano również program do pracy w rozdzielczości czcionek 120DPI.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.49.2011(12. września 2011)
Poprawiono działanie mechanizmów generujących rejestr VAT oraz poszerzono rozmiar pola Uwag dodatkowych dla poszczególnych typów dokumentów. Ponadto poprawiono wygląd okienek w przypadku pracy w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.48.2011(9. sierpnia 2011)
Dodano nową stawkę VAT "oo." (odwrotne obciążenie).
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.48.2011(9. sierpnia 2011)
Dodano nową stawkę VAT "oo." (odwrotne obciążenie) oraz rozbito podsumowanie dokumentów osobno na zakup i sprzedaż.
Księga - zmiany w wersji 1.34.2011(8. sierpnia 2011)
Wprowadzono mechanizmy informowania o ponownym wprowadzeniu dokumentów wcześniej już wprowadzonych oraz dodano 9 nowych zestawień związanych z kilometrówką.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.34.2011(8. sierpnia 2011)
Wprowadzono mechanizmy informowania o ponownym wprowadzeniu dokumentów wcześniej już wprowadzonych oraz dodano 9 nowych zestawień związanych z kilometrówką.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.34.2011(8. sierpnia 2011)
Wprowadzono mechanizmy informowania o ponownym wprowadzeniu dokumentów wcześniej już wprowadzonych oraz dodano 9 nowych zestawień związanych z kilometrówką.
Rachunek - zmiany w wersji 1.40.2011(8. sierpnia 2011)
Zmieniono oznaczenie waluty dolara amerykańskiego ze znaku "$" na "USD".
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.57.2011(4. sierpnia 2011)
Dodano dodatek pozwalający obliczać koszty przejazdu samochodem oraz przedłużono możliwość korzystania z wersji testowej do 14-dni.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.47.2011(19. lipca 2011)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.56.2011(7. lipca 2011)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 4.4.2011(7. lipca 2011)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.39.2011(6. lipca 2011)
Wprowadzono zestawienia ilościowe oraz poprawiono wyświetlanie danych w zestawieniach tabelarycznych. Ponadto na oknie rejestru rachunków dodanonową kolumnę "Płatność po terminie" informującą, że upłynął termin zapłaty rachunku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.46.2011(6. lipca 2011)
Wprowadzono zestawienia ilościowe oraz poprawiono wyświetlanie danych w zestawieniach tabelarycznych oraz na oknie rejestru faktur dodano nową kolumnę "Płatność po terminie" informującą, że upłynął termin zapłaty faktury. Ponadto wprowadzono możliwość rozliczania faktur walutowych w złotówkach.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.46.2011(6. lipca 2011)
Wprowadzono obsługę dokumentów walutowych, zestawienia ilościowe, a na oknie rejestru faktur dodano nową kolumnę "Płatność po terminie" informującą, że upłynął termin zapłaty faktury. Ponadto wprowadzono możliwość wyliczania cen sprzedaży w oparciu o marżę i narzut w stosunku do ostatnich cen zakupu sprzedawanego towaru.
Księga - zmiany w wersji 1.33.2011(6. lipca 2011)
Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-7K dla firm rozliczających podatek VAT kwartalnie oraz poprawiono zestawienia dochodów.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.33.2011(6. lipca 2011)
Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-7K dla firm rozliczających podatek VAT kwartalnie.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.33.2011(6. lipca 2011)
Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-7K dla firm rozliczających podatek VAT kwartalnie oraz poprawiono zestawienia dochodów dla firm rozliczających podatek dochodowy w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.45.2011(1. czerwca 2011)
Wprowadzono do programu nowe dokumenty: faktura VAT detaliczna oraz faktura VAT wewnętrzna oraz wprowadzono możliwość automatycznego zapisu kontrahenta do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.45.2011(1. czerwca 2011)
Wprowadzono możliwość automatycznego zapisu kontrahenta do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu.
Księga - zmiany w wersji 1.32.2011(30. maja 2011)
Umożliwiono księgowanie dokumentów w rejestrach VAT sprzedaży w okresach nie pokrywających się z datą wystawienia dokumentu. Wprowadzono również możliwość tworzenia deklaracji VAT-7 oraz umożliwiono księgowanie dokumentów za zakup paliwa.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.32.2011(30. maja 2011)
Umożliwiono księgowanie dokumentów w rejestrach VAT sprzedaży w okresach nie pokrywających się z datą wystawienia dokumentu. Wprowadzono również możliwość tworzenia deklaracji VAT-7 oraz umożliwiono księgowanie dokumentów za zakup paliwa.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.32.2011(30. maja 2011)
Umożliwiono księgowanie dokumentów w rejestrach VAT sprzedaży w okresach nie pokrywających się z datą wystawienia dokumentu. Wprowadzono również możliwość tworzenia deklaracji VAT-7 oraz umożliwiono księgowanie dokumentów za zakup paliwa.
Rachunek - zmiany w wersji 1.38.2011(30. maja 2011)
W konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" dodano opcjonalny parametr "Podczas zapisu rachunku proponuj dodanie kontrahenta do bazy". Włączenie parametru daje możliwość zapisu kontrahenta do bazy danych z poziomu okna edycji rachunku.
Księga - zmiany w wersji 1.31.2011(17. maja 2011)
Wprowadzono możliwość nieuwzględniania w wyliczeniach zaliczek na podtek dochodowy odliczenia części składki zdrowotnej. Ponadto poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z programem.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.31.2011(17. maja 2011)
Wprowadzono możliwość nieuwzględniania w wyliczeniach zaliczek na podtek dochodowy odliczenia części składki zdrowotnej. Ponadto poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z programem.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.31.2011(17. maja 2011)
Wprowadzono możliwość nieuwzględniania w wyliczeniach zaliczek na podtek dochodowy odliczenia części składki zdrowotnej. Ponadto poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z programem.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 4.3.2011(17. maja 2011)
Wprowadzono obsługę nowych indeksów giełdowych WIG-Poland i WIG-Ukraine.
Rachunek - zmiany w wersji 1.37.2011(16. maja 2011)
Zmodyfikowano sposób wyliczania daty terminu płatności oraz wprowadzono pole "Data duplikatu" na wydruku duplikatu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.44.2011(16. maja 2011)
Do spisu kontrahentów wprowadzono pola dotyczące danych dowodu osobistego rolnika ryczałtowego, aby usprawnić wystawianie faktur VAT-RR. Ponadto na wydruku duplikatów faktur wprowadzono pole "Data duplikatu". Zmieniono również sposób działania opcji "Zmień LP" w rejestrze VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.44.2011(16. maja 2011)
Do spisu kontrahentów wprowadzono pola dotyczące danych dowodu osobistego rolnika ryczałtowego, aby usprawnić wystawianie faktur VAT-RR. Ponadto na wydruku duplikatów faktur wprowadzono pole "Data duplikatu". Zmieniono również sposób działania opcji "Zmień LP" w rejestrze VAT oraz wprowadzono możliwość wyłączenia możliwości realizacji ilości towaru na dokumentach, która spowodowałaby przekroczenie dostępnego stanu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 4.2.2011(26. kwietnia 2011)
Wprowadzono możliwość zapisu i odczytu danych do i z zewnętrznych plików.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.30.2011(8. kwietnia 2011)
Wprowadzono mechanizmy pozwalające na integrację z programem Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn oraz umieszczono nazwę firmy na wydruku ewidencji przychodów.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.30.2011(8. kwietnia 2011)
Umieszczono nazwę firmy na wydruku ewidencji przychodów.
Księga - zmiany w wersji 1.30.2011(31. marca 2011)
Wprowadzono mechanizmy pozwalające na integrację programu z programem fakturowo-magazynowym Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.43.2011(22. marca 2011)
Wprowadzono obsługę dokumentów sprzedaży Faktura VAT-marża oraz Rachunek (dla nie VATowców). Ponadtow wprowadzono kolumny wartości towaru na oknie towarów usług oraz wprowadzono możliwość wpływania na rozmiar marginesów.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.42.2011(21. marca 2011)
Wprowadzono możliwość wpływania na rozmiar marginesów na wydrukach oraz poprawiono ogólną stabilność i ergonomiczność programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.36.2011(21. marca 2011)
Poszerzono pola PKWiU w bazie towarów i usług oraz na pozycjach dokumentów oraz wprowadzono możliwość wpływania na rozmiar marginesów na wydrukach. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu oraz jego ergonomiczność.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.55.2011(16. marca 2011)
Wprowadzano narzędzie pozwalające na porównywanie realnych cen dwóch produktów sprzedawanych w opakowaniach o różnej objętości oraz możliwość pobierania aktualinych oraz archiwalnych kursów walut NBP.
Księga - zmiany w wersji 1.29.2011(15. marca 2011)
Umożliwiono wyłączenie walidacji sum na dokumentach w rejestrach VAT oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.29.2011(15. marca 2011)
Umożliwiono wyłączenie walidacji sum na dokumentach w rejestrach VAT oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.29.2011(15. marca 2011)
Umożliwiono wyłączenie walidacji sum na dokumentach w rejestrach VAT oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 1.28.2011(23. lutego 2011)
Umożliwiono podpowiadanie aktualnej daty dokumentu podczas dodawania nowych dokumentów oraz wprowadzono zapamiętywanie ostatnio dodanych opisów zdarzeń gospodarczych.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.28.2011(23. lutego 2011)
Umożliwiono podpowiadanie aktualnej daty dokumentu podczas dodawania nowych dokumentów do programu. Aby podpowiadana była aktualna data należy włączyć parametr "Podczas dodawania wpisów podpowiadaj aktualne daty dokumentów" w konfiguracji z sekcji "Preferencje użytkownia".
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.28.2011(23. lutego 2011)
Umożliwiono podpowiadanie aktualnej daty dokumentu podczas dodawania nowych dokumentów, wprowadzono zapamiętywanie ostatnio dodanych opisów zdarzeń gospodarczych oraz dodano sekcję "Firmy" w konfiguracji w której umożliwiono dodawanie nowych firm oraz usuwanie istniejących.
Rachunek - zmiany w wersji 1.35.2011(16. lutego 2011)
Umożliwiono wydruk dokumentów na drukach samokopiujących. Wówczas dokument drukowany jest w jednym egzemplarzu bez umieszczania na nim informacji o oryginale lub kopii.
Księga - zmiany w wersji 1.27.2011(10. lutego 2011)
W tabeli ze składkami ZUS za 2011 rok dodano nową kolumnę z preferencyjnymi składkami społecznymi. Wprowadzono także walidację kwot podczas edycji dokumentów z poziomu rejestrów VAT oraz usprawniono synchronizację z innymi programami z serii Pakiet Przedsiębiorcy.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.27.2011(10. lutego 2011)
W tabeli ze składkami ZUS za 2011 rok dodano nową kolumnę z preferencyjnymi składkami społecznymi. Wprowadzono także walidację kwot podczas edycji dokumentów z poziomu rejestrów VAT oraz usprawniono synchronizację z innymi programami z serii Pakiet Przedsiębiorcy.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.27.2011(10. lutego 2011)
W tabeli ze składkami ZUS za 2011 rok dodano nową kolumnę z preferencyjnymi składkami społecznymi. Wprowadzono także walidację kwot podczas edycji dokumentów z poziomu rejestrów VAT oraz usprawniono synchronizację z innymi programami z serii Pakiet Przedsiębiorcy.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.42.2011(10. lutego 2011)
Od dziś udostępniony został Użytkownikom nowy program Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Fakturowanie.
Księga - zmiany w wersji 1.26.2011(26. stycznia 2011)
Zmodyfikowano okno wprowadzania remanentu początkowego i końcowego oraz uzupełniono bazę danych o nowe stawki ZUS obowiązująceg w 2011 roku. Ponadto znacznie poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.26.2011(26. stycznia 2011)
Zmodyfikowano okno wprowadzania remanentu początkowego i końcowego oraz uzupełniono bazę danych o nowe stawki ZUS obowiązująceg w 2011 roku. Ponadto znacznie poprawiono stabilność pracy programu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.26.2011(26. stycznia 2011)
Zmodyfikowano okno wprowadzania remanentu początkowego i końcowego oraz uzupełniono bazę danych o nowe stawki ZUS obowiązująceg w 2011 roku. Ponadto znacznie poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.41.2011(24. stycznia 2011)
Poszerzono pola PKWiU na pozycjach dokumentu i w kartotece towarów i usług oraz umożliwiono wydruk faktur na papierze samokopiującym. Ponadto umieszczono kwotę słownie w złotówkach na dokumentach walutowych.
Księga - zmiany w wersji 1.25.2010(14. stycznia 2011)
Umożliwiono wprowadzenie remanentu początkowego oraz utworzenie rejestru zawierającego dokumenty ze starymi stawkami VAT.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.25.2010(14. stycznia 2011)
Umożliwiono utworzenie rejestru VAT pozwalającego na wpisanie dokumentów ze starymi stawkami VAT.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.25.2010(14. stycznia 2011)
Umożliwiono wprowadzenie remanentu początkowego dla firm prowadzących KPiR oraz utworzenie rejestru zawierającego dokumenty ze starymi stawkami VAT.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.40.2011(4. stycznia 2011)
Na oknie rejestru faktur dodano kolumnę "Rodzaj dokumentu". Umożliwiono również tworzenie zestawień sprzedaży na podstawie cech oraz wprowadzono podsumowywanie wartości rejestru na poszczególnych stronach.
Kreator Pism - zmiany w wersji 1.11.2011(3. stycznia 2011)
Unowocześniono instalator programu oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy z programem.
Rachunek - zmiany w wersji 1.34.2011(3. stycznia 2011)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z programem.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.24.2011(3. stycznia 2011)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 1.24.2011(3. stycznia 2011)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.24.2011(3. stycznia 2011)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.54.2011(3. stycznia 2011)
Wprowadzono możliwść podsumowywania wartości liczbowych w oknach oraz podsumowanie wydatków stałych. Ponadto wprowadzono zestawienie wydatków według głównych kategorii i unowocześniono instalator programu.