Strona główna » Lista wersji » Rok 2010

Pakiet Przedsiębiorcy - Lista wersji z roku 2010

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 4.1.2011(30. grudnia 2010)
Wprowadzono kolumnę z obrotami na oknie notowań indeksów oraz uaktualniono listę dni bez sesji giełdowych w 2011 roku.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.23.2010(14. grudnia 2010)
Od dziś użytkownikom udostępniono nowy produkt o nazwie Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość. Jest to program, który powstał w oparciu o aplikacje Ryczałt i Księga z serii Pakiet Przedsiębiorcy. Pozwala na prowadzenie nieograniczonej ilości firm rozliczających podatek dochodowy na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ryczałtu Ewidencjonowanego.
Księga - zmiany w wersji 1.23.2010(8. grudnia 2010)
Dostosowano program do obsługi nowych stawek VAT (5%, 8% i 23%) po nowym roku. Poprawiono również stabilność oraz ergonomiczność programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.23.2010(8. grudnia 2010)
Dostosowano program do obsługi nowych stawek VAT (5%, 8% i 23%) po nowym roku. Poprawiono również stabilność oraz ergonomiczność programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.33.2010(8. grudnia 2010)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 1.22.2010(29. listopada 2010)
Wprowadzono możliwość otwierania i zamykania okresów rozliczeniowych oraz możliwość wyliczania zaliczek na podatek dochodowy w oparciu o 19% stawkę podatku liniowego. Umożliwiono również wyświetlenie całorocznej tabeli zawierającej odliczenia dla najniższych składek ZUS oraz poprawiono mechanizmy integracji programowej.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.22.2010(29. listopada 2010)
Wprowadzono możliwość otwierania i zamykania okresów rozliczeniowych oraz możliwość wyliczania zaliczek na podatek dochodowy w przypadku gdy płatnik nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Umożliwiono również wyświetlenie całorocznej tabeli zawierającej odliczenia dla najniższych składek ZUS oraz poprawiono mechanizmy integracji programowej.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.39.2010(29. listopada 2010)
Umożliwiono wydruk faktur walutowych w języku niemieckim oraz wprowadzono nowe stawki VAT (5%, 8% i 23%) w rejestrach VAT. Ponadto umożliwiono podsumowywanie wartości liczbowych na wszystkich oknach oraz unowocześniono instalator programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.32.2010(26. listopada 2010)
Umożliwiono tworzenie wydruków w języku niemieckim oraz podsumowywanie wartości liczbowych w oknach. Zmieniono również instalator.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.38.2010(19. listopada 2010)
Umożliwiono nieumieszczanie na wydrukach faktur walutowych dodatkowego zestawienia VAT w złotówkach. Poprawiono również ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.31.2010(19. listopada 2010)
Umożliwiono podawanie w danych kontrahenta numeru PESEL zamiast numeru NIP. Poprawiono również ergonomiczność oraz stabilność programu.
Kreator Pism - zmiany w wersji 1.21.2010(19. listopada 2010)
Rozszerzono pola "adres kontrahenta" w Księdze oraz Rejestrach VAT oraz poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 1.21.2010(19. listopada 2010)
Rozszerzeno pola "adres kontrahenta" w Ewidencji Przychodów oraz Rejestrach VAT oraz poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.38.2010(8. listopada 2010)
Umożliwiono nieumieszczanie na wydrukach faktur walutowych dodatkowego zestawienia VAT w złotówkach. Poprawiono również ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 1.21.2010(5. listopada 2010)
Rozszerzono pola "adres kontrahenta" w Księdze oraz Rejestrach VAT oraz poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.21.2010(5. listopada 2010)
Rozszerzeno pola "adres kontrahenta" w Ewidencji Przychodów oraz Rejestrach VAT oraz poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.31.2010(4. listopada 2010)
Umożliwiono podawanie w danych kontrahenta numeru PESEL zamiast numeru NIP. Poprawiono również ergonomiczność oraz stabilność programu.
Kreator Pism - zmiany w wersji 1.10.2010(4. listopada 2010)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.53.2010(4. listopada 2010)
Unowocześniono interfejs oraz wprowadzono mechanizmy poprawiające ergonomiczność programu. Poprawiono również stabilność pracy programu poprzez elimancję błędów.
Księga - zmiany w wersji 1.20.2010(25. października 2010)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.20.2010(25. października 2010)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 1.19.2010(14. października 2010)
Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.19.2010(14. października 2010)
Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 1.3.2010(13. października 2010)
Na oknie edycyjnym zadania dodano przycisk "Sprawdź konflikty", który sprawdzi czy w podanym zakresie czasu znajdują się już wpisane zadania. Jeśli konfilkty zostaną znalezione, to program zapyta się czy wyświetlić spis takich zadań.
Księga - zmiany w wersji 1.18.2010(12. października 2010)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.18.2010(12. października 2010)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kreator Pism - zmiany w wersji 1.9.2010(4. października 2010)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.99.2010(4. października 2010)
Wprowadzono notowania NewConnect oraz możliwość obrotu akcjami z rynku newconnect. Poprawiono również stabilność pracy programu.
Rachunek - zmiany w wersji 1.30.2010(29. września 2010)
Umożliwiono usunięcie z wydruku sekcji dotyczącej podpisów osób wystawiającej i odbierającej rachunek oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 1.17.2010(28. września 2010)
Umożliwiono synchronizację pomiędzy aplikacjami Rachunek lub Faktura VAT za pomocą plików ZBD wyeksportowanych z tych programów. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.17.2010(28. września 2010)
Umożliwiono synchronizację pomiędzy aplikacjami Rachunek lub Faktura VAT za pomocą plików ZBD wyeksportowanych z tych programów. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.37.2010(17. września 2010)
Wprowadzono możliwość ewidencjonowania spłat dla dokumentów z odroczonym terminem płatności (rozrachunki).
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.36.2010(14. września 2010)
Dodano dwa nowe dokumenty: Faktura VAT zaliczka oraz Faktura VAT końcowa. Wprowadzono również nowe stawki VAT, które prawdopodobnie obowiązywać będą od 2011 roku. Ponadto umożliwiono umieszczenie na wydruku numeru telefonu, faksu, adresu e-mail oraz strony www.
Rachunek - zmiany w wersji 1.29.2010(9. września 2010)
Wprowadzono możliwość niepodawania danych kontrahenta na rachunku oraz poprawiono wydruki i zapis ich do plików PDF.
Księga - zmiany w wersji 1.16.2010(8. września 2010)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.16.2010(8. września 2010)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 1.15.2010(30. sierpnia 2010)
Wprowadzono możliwość automatycznego wyliczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5). Dodano również kilka nowych zestawień oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.15.2010(30. sierpnia 2010)
Wprowadzono możliwość automatycznego wyliczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT-28). Dodano również kilka nowych zestawień oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.35.2010(26. sierpnia 2010)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.52.2010(26. sierpnia 2010)
Wprowadzono możliwość szybkiego kopiowania danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Wprowadzono również serwis pozwalający na szybkie zgłaszanie błędów i propozycji nowych funkcjonalności. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu i mechanizm tworzenia kopii danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.34.2010(24. sierpnia 2010)
Umożliwiono wydruk dokumentów walutowych w języku angielskim oraz umożliwiono wybór ilości miejsc po przecinku dla jednostek miar. Umożliwiono również szybkie kopiowanie danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Ponadto wprowadzono możliwość szybkiego zgłaszania błędów oraz sugestii nowych funkcjonalności.
Rachunek - zmiany w wersji 1.28.2010(24. sierpnia 2010)
Umożliwiono szybkie kopiowanie danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Wprowadzono także możliwość szybkiego zgłaszania błędów oraz sugestii nowych funkcjonalności.
Księga - zmiany w wersji 1.14.2010(24. sierpnia 2010)
Umożliwiono również szybkie kopiowanie danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Ponadto wprowadzono możliwość szybkiego zgłaszania błędów oraz sugestii nowych funkcjonalności.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.14.2010(24. sierpnia 2010)
Umożliwiono również szybkie kopiowanie danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Ponadto wprowadzono możliwość szybkiego zgłaszania błędów oraz sugestii nowych funkcjonalności.
Rachunek - zmiany w wersji 1.27.2010(16. sierpnia 2010)
Umożliwiono odznaczanie rachunków, które zostały już rozliczone oraz wydruk rachunków w języku angielskim. Umożliwiono także umieszczenie na wydruku dodatkowych danych kontaktowych oraz wybór ilości miejsc po przecinku dla jednostek miar. Ponadto dodano możliwość zdefiniowania dodatkowej numeracji rachunków (numery zamówień, zleceń, itp.) oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.13.2010(16. sierpnia 2010)
Wprowadzono mechanizmy automatycznego podpowiadania wysokości koniecznych do opłacenia składek ZUS. Ponadto wprowadzono rejestry VAT dla faktur walutowych oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 1.13.2010(16. sierpnia 2010)
Wprowadzono mechanizmy automatycznego podpowiadania wysokości koniecznych do opłacenia składek ZUS. Ponadto wprowadzono rejestry VAT dla faktur walutowych oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.98.2010(16. sierpnia 2010)
Wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczną aktualizacje programu. Zmieniono również wykresy, poprawiono stabilność pracy programu oraz uaktualniono system pomocy.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.33.2010(30. lipca 2010)
Wprowadzono możliwość zmiany sposobu wyliczania zestawienia VAT. Dodano również nowe rejestry VAT oraz ułatwiono realizację faktur VAT na podstawie paragonów.
Kreator Pism - zmiany w wersji 1.8.2010(28. lipca 2010)
Wprowadzono szereg zmain mających na celu poprawę ergonomiczności programu. Usprawniono pracę z filtrami, mechanizmy automatycznych aktualizacji oraz ułatwiono dostęp do opcji związanych z zapisywaniem pism do plików PDF.
Księga - zmiany w wersji 1.12.2010(26. lipca 2010)
Wprowadzono możliwość prowadzenia Ewidencji Przebiegu Pojazdu Osobowego oraz umożliwiono dowolne zdefiniowanie nazwy dla kolumny piętnastej Księgi Przychodów i Rozchodów. Ponadto umożliwiono w ewidencjonowanie w programie opłaconych składek ZUS.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.12.2010(26. lipca 2010)
Wprowadzono możliwość prowadzenia Ewidencji Przebiegu Pojazdu Osobowego oraz przeorganizowano sekcję w konfiguracji programu. Ponadto wprowadzono możliwość ewidencjonowania w programie opłaconych składek ZUS.
Rachunek - zmiany w wersji 1.26.2010(15. lipca 2010)
Umożliwiono wystawianie w programie rachunków w walucie obcej oraz wprowadzono możliwość sprawdzania aktualnych kursów walut z NBP. Ponadto poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do PDF oraz usprawniono mechanizm tworzenia kopii danych w celach bezpieczeństwa.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.11.2010(14. lipca 2010)
Poprawiono mechanizmy tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do plików PDF. Ponadto na rejestrach VAT zakupu wprowadzono stawkę VAT 3% oraz wprowadzono detekcję obecności w systemie innych aplikacji z serii Pakiet Przedsiębiorcy.
Księga - zmiany w wersji 1.11.2010(14. lipca 2010)
Poprawiono mechanizmy tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do plików PDF. Ponadto na rejestrach VAT zakupu wprowadzono stawkę VAT 3% oraz wprowadzono detekcję obecności w systemie innych aplikacji z serii Pakiet Przedsiębiorcy.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.32.2010(14. lipca 2010)
Umożliwiono wystawianie w programie paragonów oraz wprowadzono dwa nowe rejestry VAT dla dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz faktura eksportowych. Ponadto poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do PDF. Ponadto usprawniono mechanizm tworzenia kopii danych w celach bezpieczeństwa.
Rachunek - zmiany w wersji 1.25.2010(16. czerwca 2010)
Rozszerzono pole Uwagi na dokumencie. Dotychczas maksymalnie można było wpisać tekst o długości do 255 znaków. Obecnie pole to nie ma ograniczeń co do długości. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.31.2010(16. czerwca 2010)
Wprowadzono dwa nowe dokumenty walutowe: fakturę eksportową oraz dostawę wewnątrzwspólnotową. Wprowadzano również możliwość wpisania na fakturze VAT-RR pełnych danych rolnika ryczałtowego. Ponadto umożliwiono drukowanie na fakturze tylko miesiąca sprzedaży oraz poszerzono pole Uwagi na dokumencie.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.10.2010(14. czerwca 2010)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Księga - zmiany w wersji 1.10.2010(14. czerwca 2010)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.97.2010(8. czerwca 2010)
Wprowadzono okno z listą dni bez sesji giełdowych w aktualnym roku oraz zmieniono interfejs poprzez wymianę niektórych ikon.
Rachunek - zmiany w wersji 1.24.2010(4. czerwca 2010)
Umożliwiono drukowanie tylko miesiąca sprzedaży zamiast pełnej daty. Jest to udogodnienie dla firm usługowych wystawiających rachunki za usługi świadczone miesięcznie.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.51.2010(4. czerwca 2010)
Dodano funkcjonalności pozwalające na zdefiniowanie wydatków stałych (opłaty czynszowe, abonamentowe, media, itd. itp.). Umożliwiono również generowanie zestawień w oparciu o wydatki stałe.
Księga - zmiany w wersji 1.6.2010(2. czerwca 2010)
Umożliwiono prowadzenie w programie ewidencji na potrzeby VAT (podatku od towarów i usług). Program umożliwia prowadzenie rejestrów dla firm rozliczających podatek VAT miesięcznie i kwartalnie.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.6.2010(2. czerwca 2010)
Umożliwiono prowadzenie w programie ewidencji na potrzeby VAT (podatku od towarów i usług). Program umożliwia prowadzenie rejestrów dla firm rozliczających podatek VAT miesięcznie i kwartalnie.
Rachunek - zmiany w wersji 1.23.2010(24. maja 2010)
Umożliwiono automatyczne otwieranie listy kontrahentów do wyboru podczas dodawania nowego rachunku lub listy towarów i usług podczas dodawania nowych pozycji do rachunków. Umożlwiono również ręczne wymuszenie aktualizacji programu poprzez dodanie skrótu w programie oraz skrótu w menu START systemu Windows.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.30.2010(17. maja 2010)
Umożliwiono zmianę sposobu wyliczania dokumentów (od brutto lub od netto). Ponadto umożliwiono automatyczne otwieranie listy kontrahentów do wyboru podczas dodawania nowego dokumentu lub listy towarów i usług podczas dodawania nowych pozycji do dokumentu. Umożlwiono również ręczne wymuszenie aktualizacji programu poprzez dodanie skrótu w programie oraz skrótu w menu START systemu Windows.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.50.2010(5. maja 2010)
Umożlwiono zdefiniowanie po jednym, dowolnym, dodatkowym parametrze dla Wydatków i Dochodów. Umożlwiono również ręczne wymuszenie aktualizacji programu poprzez dodanie skrótu w programie oraz skrótu w menu START systemu Windows. Ponadto usprawniono aktualizowanie programu przez Internet.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.29.2010(26. kwietnia 2010)
Na fakturach VAT-RR umożliwiono podanie numeru dowodu osobistego rolnika ryczałtowego. Umożliwiono również tworzenie kwartalnych zestawień potrąceń na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Ponadto poprawiono stabilność dokumentu faktura VAT-RR.
Księga - zmiany w wersji 1.5.2010(15. kwietnia 2010)
Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisania szukanego ciągu w oknie programu. Wprowadzono również znacznik aktywności filtrów oraz usprawniono dodawanie nowych elementów do drzewa kategorii kontrahentów.
Ryczałt - zmiany w wersji 1.5.2010(15. kwietnia 2010)
Pierwsza wersja programu Ryczałt. Jest to program przeznaczony dla firm rozliczających podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie w oparciu o ryczałt ewidencjonowany.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.28.2010(13. kwietnia 2010)
Umożliwiono umieszczenie na fakturach nazwy banku przy numerze konta oraz dodano stawkę VAT "np.".
Rachunek - zmiany w wersji 1.22.2010(13. kwietnia 2010)
Umożliwiono umieszczenie na rachunkach nazwy banku przy numerze konta.
Kreator Pism - zmiany w wersji 1.7.2010(12. kwietnia 2010)
Usprawniono działanie opcji Kopiuj-Wytnij-Wklej.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.27.2010(10. kwietnia 2010)
Dodano możliwość zdefiniowania jeszcze dwóch dodatkowych numerów kont (dotychczas były tylko dwa) dla sprzedawcy oraz wprowadzono możliwość wprowadzenia nazwy banku dla kont bankowych.
Rachunek - zmiany w wersji 1.21.2010(6. kwietnia 2010)
Umożliwiono zmianę nazwy dokumentu na wydruku oraz szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisania szukanego ciągu w oknie programu. Wprowadzono również znacznik aktywności filtrów oraz usprawniono dodawanie nowych elementów do drzewa kategorii kontrahentów oraz kategorii towarów i usług.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.49.2010(6. kwietnia 2010)
Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisania szukanego ciągu w oknie programu oraz wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Ponadto usprawniono działanie opcji Kopiuj-Wklej.
Księga - zmiany w wersji 1.5.2010(30. marca 2010)
Umożliwiono wprowadzenie stanu Księgi sprzed dnia rozpoczęcia pracy z programem oraz poprawiono ogólną stabilność oraz ergonomię programu. Ponadto usprawniono proces wyszukiwanie danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.26.2010(29. marca 2010)
Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisania szukanego ciągu w oknie programu oraz wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Ponadto usprawniono dodawanie nowych elementów do drzewa kategorii kontrahentów oraz kategorii towarów i usług.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.96.2010(29. marca 2010)
Dodano do programu nowe indeksy giełdowe: RESPECT, WIG-chemia, WIG-energia, WIG-deweloperzy oraz zmodyfikowano dolny pasek przycisków. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Kreator Pism - zmiany w wersji 1.6.2010(26. marca 2010)
@@Poprawiono błędy występujące w programie oraz wprowadzono mechanizmy usprawniające pracę z programem w zakresie filtrów i wyszukiwania danych.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.48.2010(24. marca 2010)
Uproszczono konfigurację oraz usprawniono dodawanie nowych kategorii wydatków. Ponadto poprawiono wykryte w programie błędy.
Księga - zmiany w wersji 1.4.2010(22. marca 2010)
Dodano okno służące do wprowadzenia początkowych wartości Księgi sprzed momentu rozpoczęcia pracy z programem. Okno wartości początkowych dostępne jest z Konfiguracji - Dane firmy lub z poziomu menu lokalnego wywoływanego poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na obszarze podsumowania księgi na oknie "Księga"
Księga - zmiany w wersji 1.3.2010(12. marca 2010)
Zmodyfikowano wydruk poprzez dodanie na każdej stronie podsumowań częściowych oraz zmieniono domyślny układ kolumn w podglądzie księgi.
Księga - zmiany w wersji 1.2.2010(11. marca 2010)
Pierwsza wersja programu Księga. Jest to program przeznaczony dla firm rozliczających podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.95.2010(10. marca 2010)
Umożliwiono zdefiniowanie alertów wyświetlanych, kiedy kurs spółki spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej ustalonych wartości. Ponadto umożliwiono szybkie przejście na stronę www z historią zmian w programie.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.25.2010(8. marca 2010)
Dodano do programu obsługę dokumentu Faktura VAT-MP oraz umożliwiono dla każdego dokumentu zmianę miesiąca ewidencji VAT. Ponadto umożliwiono zmianę stopki na dokumencie faktura VAT-marża dotyczącej stosowanej przez podatnika ustawy.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.47.2010(4. marca 2010)
Umożliwiono dostęp do programu w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika oraz dodano funkcję szybkiego przejścia na stronę z najnowszymi zmianami w programie.
Rachunek - zmiany w wersji 1.20.2010(20. lutego 2010)
Wprowadzono możliwość przywrócenia standardowych ustawień wydruku rachunku.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.24.2010(19. lutego 2010)
Wprowadzono możliwość przywrócenia standardowych ustawień wydruków faktur.
Rachunek - zmiany w wersji 1.19.2010(10. lutego 2010)
Zmodyfikowane wydruk poprzez dodanie podsumowania kolumny "Razem" oraz wprowadzono opcje pozwalające na import i eksport bazy danych (np. podczas przenoszenia danych z jednego komputera na drugi). Ponadto umożliwiono wydruk rejestru rachunków.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.23.2010(10. lutego 2010)
Umożliwiono błyskawiczną realizację Faktur proforma oraz wprowadzono opcje pozwalające na import i eksport bazy danych (np. podczas przenoszenia danych z jednego komputera na drugi). Ponadto umożliwiono wydruk rejestru faktur.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.46.2010(10. lutego 2010)
Dodano funkcje eksportu i importu bazy danych z poziomu programu. Opcje mają na celu ułatwić przenoszenie danych pomiędzy komputerami (np. w podczas reinstalacji systemu operacyjnego).
Rachunek - zmiany w wersji 1.18.2010(31. stycznia 2010)
Dostosowano program do pracy pod systemem Windows 7 oraz umożliwiono eksport wydruku do pliku PDF.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.22.2010(31. stycznia 2010)
Dostosowano program do pracy pod systemem Windows 7 oraz umożliwiono eksport wydruku do pliku PDF. Ponadto zmodyfikowano wygląd wydruków rejestrów VAT oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Kreator Pism - zmiany w wersji 1.5.2010(25. stycznia 2010)
Dostosowano program do pracy pod systemem Windows 7 oraz umożliwiono eksport wydruku do pliku PDF.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.45.2010(22. stycznia 2010)
Poprawiono stabilność pracy programu pod systemem Windows 7 oraz wprowadzono możliwość zapisu wydruków wydruków do plików PDF.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 1.2.2010(15. stycznia 2010)
Poprawiono ogólną stabilność programu.