Strona główna » Historia wersji » Strona 184

Pakiet Przedsiębiorcy - Historia zmian w programach (184)

POBIERZ PROGRAMY
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.27.2010(10. kwietnia 2010)
Dodano możliwość zdefiniowania jeszcze dwóch dodatkowych numerów kont (dotychczas były tylko dwa) dla sprzedawcy oraz wprowadzono możliwość wprowadzenia nazwy banku dla kont bankowych.
Rachunek - zmiany w wersji 1.21.2010(6. kwietnia 2010)
Umożliwiono zmianę nazwy dokumentu na wydruku oraz szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisania szukanego ciągu w oknie programu. Wprowadzono również znacznik aktywności filtrów oraz usprawniono dodawanie nowych elementów do drzewa kategorii kontrahentów oraz kategorii towarów i usług.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.49.2010(6. kwietnia 2010)
Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisania szukanego ciągu w oknie programu oraz wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Ponadto usprawniono działanie opcji Kopiuj-Wklej.
Księga - zmiany w wersji 1.5.2010(30. marca 2010)
Umożliwiono wprowadzenie stanu Księgi sprzed dnia rozpoczęcia pracy z programem oraz poprawiono ogólną stabilność oraz ergonomię programu. Ponadto usprawniono proces wyszukiwanie danych.
Faktura VAT - zmiany w wersji 1.26.2010(29. marca 2010)
Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisania szukanego ciągu w oknie programu oraz wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Ponadto usprawniono dodawanie nowych elementów do drzewa kategorii kontrahentów oraz kategorii towarów i usług.
Wirtualny Inwestor - zmiany w wersji 3.96.2010(29. marca 2010)
Dodano do programu nowe indeksy giełdowe: RESPECT, WIG-chemia, WIG-energia, WIG-deweloperzy oraz zmodyfikowano dolny pasek przycisków. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Kreator Pism - zmiany w wersji 1.6.2010(26. marca 2010)
@@Poprawiono błędy występujące w programie oraz wprowadzono mechanizmy usprawniające pracę z programem w zakresie filtrów i wyszukiwania danych.
Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.48.2010(24. marca 2010)
Uproszczono konfigurację oraz usprawniono dodawanie nowych kategorii wydatków. Ponadto poprawiono wykryte w programie błędy.
Księga - zmiany w wersji 1.4.2010(22. marca 2010)
Dodano okno służące do wprowadzenia początkowych wartości Księgi sprzed momentu rozpoczęcia pracy z programem. Okno wartości początkowych dostępne jest z Konfiguracji - Dane firmy lub z poziomu menu lokalnego wywoływanego poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na obszarze podsumowania księgi na oknie "Księga"
Księga - zmiany w wersji 1.3.2010(12. marca 2010)
Zmodyfikowano wydruk poprzez dodanie na każdej stronie podsumowań częściowych oraz zmieniono domyślny układ kolumn w podglądzie księgi.