Strona główna » Historia wersji » Terminarz Kontaktowy

Historia wersji programu Terminarz Kontaktowy

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.70.2018(2017-12-19)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.69.2017(2017-10-31)
Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka.
Zmiany w wersji 3.68.2017(2017-09-20)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.67.2017(2017-07-07)
Wprowadzono poprawki optymalizacyjne mające na celu poprawę szybkości działania aplikacji na dużych zbiorach danych.
Zmiany w wersji 3.66.2017(2017-05-23)
Umożliwiono wysyłanie mailingów w formacie HTML umożliwiono ponowne wykorzystanie zrealizowanych już kampanii mailingowych.
Zmiany w wersji 3.65.2017(2017-05-11)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.64.2017(2016-12-02)
Zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików oraz w Konfiguracji dodano możliwość wywołania menadżera przywracania danych z kopii zapasowej umożliwiający szybkie wczytanie bazy z archiwum. Ponadto w przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych umożliwiono szybki import bazy danych lub wywołanie archiwum.
Zmiany w wersji 3.63.2016(2016-10-14)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.62.2016(2016-09-16)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.61.2016(2016-09-08)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.