Strona główna » Historia wersji » Terminarz Kontaktowy

Historia wersji programu Terminarz Kontaktowy

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.70.2018(2017-12-19)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.69.2017(2017-10-31)
 • Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka (Ctrl + V).
Zmiany w wersji 3.68.2017(2017-09-20)
 • Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.67.2017(2017-07-07)
 • Wprowadzono poprawki optymalizacyjne mające na celu poprawę szybkości działania aplikacji na dużych zbiorach danych.
Zmiany w wersji 3.66.2017(2017-05-23)
 • Umożliwiono wysyłanie mailingów w formacie HTML co umożliwia osadzanie grafiki, rozbudowane formatowanie tekstu oraz w zasadzie nieograniczone możliwości kreowania mailingów pod względem graficznym. Na oknie edycji treści mailingu dodano przełącznik "Wyślij jako HTML". Ustawienie tego przełącznika powoduje wysyłanie treści wpisanej w polu "Treść wiadomości" jako kodu HTML.
 • Umożliwiono ponowne wykorzystanie zrealizowanych już kampanii. Na oknie edycji mailingu w zakładce "Lista mailingowa" dodano przycisk "Odnowienie kampanii". Wciśnięcie przycisku umożliwia skasowanie raportu wysłanych wiadomości i ponowne rozesłanie tej samej kampanii mailingowej.
Zmiany w wersji 3.65.2017(2017-05-11)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.64.2017(2016-12-02)
 • Zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Dzięki temu proces aktualizacji programu przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar.
 • W Konfiguracji w zakładce "Archiwizacja" dodano przycisk "Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej". Po wciśnięciu przycisku otwarta zostaje lista zawierająca wszystkie automatycznie zachowane kopie danych. Menadżer umożliwia przywrócenie danych z kopii poprzez użycie przycisku "Przywróć" lub podwójne kliknięcie danego wpisu oraz usunięcie wybranych kopii. W przypadku wybrania opcji przywracania danych sporządzana jest również kopia aktualnej bazy.
 • W przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych lub na komputerze z niewłaściwie funkcjonującymi sterownikami bazy danych na oknie z komunikatem o błędzie pojawiły się przycisku "Importuj" oraz "Archiwum". Pierwszy umożliwia wczytanie bazy z posiadanej kopii zewnętrznej drugi natomiast otwiera opisany wyżej Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej.
Zmiany w wersji 3.63.2016(2016-10-14)
 • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.62.2016(2016-09-16)
 • Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Zmiany w wersji 3.61.2016(2016-09-08)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.60.2016(2016-08-12)
 • Na wydruku zadań (Zadania - Drukuj) dodano informacje o nałożonych na wydruk ograniczeniach poprzez wybrany zakres dat rozpoczęcia i zakończenia zadania oraz wybranych rodzajach zadania i kontrahencie.
 • Na wydruku kontrahentów (Kontrahenci - Drukuj) dodano informacje o nałożonych na wydruk ograniczeniach poprzez rodzaj wybranej grupy kontrahentów.
 • Na wydruku osób kontaktowych (Osoby kontaktowe - Drukuj) dodano informacje o nałożonych na wydruk ograniczeniach poprzez rodzaj wybranej grupy osób kontaktowych oraz wybranego kontrahenta.
Zmiany w wersji 3.59.2016(2016-07-22)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 3.58.2016(2016-05-13)
 • Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Zmiany w wersji 3.57.2016(2016-04-15)
 • Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu.
 • Zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Zmiany w wersji 3.56.2016(2016-03-31)
 • Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Zmiany w wersji 2.55.2016(2016-03-18)
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Zmiany w wersji 2.54.2016(2016-03-11)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.53.2016(2016-03-03)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem rekordu zawierającego najdłuższą wartość w danej kolumnie. Aby automatycznie dostosować szerokość kolumny należy kursor myszy ustawić na łączeniu kolumn w nagłówku i dokonać szybkiego dwukrotnego kliknięcia. Funkcjonalność działa analogicznie jak w arkuszach kalkulacyjnych, np. Excelu lub OpenOffice Calc.
Zmiany w wersji 2.52.2016(2016-02-26)
 • Zastosowano nową, napisaną od podstaw, bibliotekę do generowania plików PDF (Portable Document Format). Obecnie wydruki zapisywane do PDF są w pełni zgodne zarówno z podglądem wydruku jak i z wydrukiem rzeczywistym wysyłanym do drukarki. Ponadto wydruki PDF posiadają szare nagłówki tabel, a kolory oraz kroje czcionek są zgodne z ustawieniami w Konfiguracji. Plik wynikowy poddawany jest kompresji przez co ma mniejszą objętość. W testach nie wykryto problemów z brakiem możliwości otwarcia wygenerowanych plików, a także problemów z wyświetlaniem czcionek na urządzeniach Apple. Generowanie plików trwa zauważalnie szybciej, a aplikacja ma zwiększoną stabilność objawiającą się brakiem problemów z generowaniem błędów podczas zapisu do PDF. Z uwagi na krótszy i prostszy kod źródłowy biblioteki aplikacja ma zmniejszony rozmiar wynikowego pliku wykonywalnego EXE.
Zmiany w wersji 2.51.2016(2016-02-03)
 • W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Zmiany w wersji 2.50.2016(2016-01-22)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.49.2016(2015-12-28)
 • Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.
 • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
 • Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania.
Zmiany w wersji 2.47.2015(2015-07-17)
 • Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora. Administrator ma pełne prawa, których nie można zmienić.
 • Wprowadzono do programu możliwość zalogowania się na Administratora poprzez hasło serwisowe. Mechanizm ma zastosowanie w przypadku utraty hasła. Hasło serwisowe jest generowane automatycznie w oparciu o aktualną datę i licencję programu. Jest więc unikalne dla każdej licencji i zależy od aktualnej daty. Dzięki temu jest ważne tylko jeden dzień i unikalne dla każdego użytkownika. W celu wygenerowania tymczasowego hasła serwisowego należy zwrócić się do Działu Pomocy Technicznej. Wygenerowanie hasła serwisowego jest bezpłatne dla Użytkowników posiadających wykupione aktualizacje i wsparcie lub dla których nie upłynął rok od zakupu licencji.
Zmiany w wersji 2.46.2015(2015-07-10)
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
 • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
 • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
 • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...
Zmiany w wersji 2.45.2015(2015-06-17)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.44.2015(2015-06-03)
 • Poprawiono stabilność pracy aplikacji w zakresie podglądu wydruków.
Zmiany w wersji 2.43.2015(2015-04-28)
 • Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Zmiany w wersji 2.42.2015(2015-04-23)
 • Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku. Dotychczas podgląd wydruku miał charakter wyłącznie poglądowy i nie odzwierciedlał dokładnie rzeczywistego wydruku. Obecnie podgląd wydruku ma charakter rzeczywisty i dokładnie odzwierciedla wydruk.
 • Zmieniono sposób informowania użytkownika o błędach podczas reorganizacji bazy danych. Dotychczas okna z błędami pojawiały się sukcesywnie w miarę postępu reorganizacji. Obecnie błędy nie są wyświetlane na bieżąco lecz na liście zbiorczej po zakończeniu reorganizacji. Ponadto raport z błędami zrzucany jest do pliku do folderu instalacyjnego.
Zmiany w wersji 2.41.2015(2015-03-27)
 • Poprawiono szybkość i stabilność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 2.40.2015(2015-03-18)
 • Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.
Zmiany w wersji 2.39.2015(2015-03-11)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.38.2015(2014-12-12)
 • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.37.2014(2014-10-17)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.36.2014(2014-09-25)
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.
Zmiany w wersji 2.35.2014(2014-08-29)
 • Wprowadzono możliwość wyświetlania ostrzeżenia przypominającego o konieczności wykonania zbliżającego się zadania. W Konfiguracji w zakładce "Zadania" dodano parametr "Ostrzegaj przed rozpoczęciem zadania" oraz "Czas" umożliwiający określenie na ile czasu przed rozpoczęciem ma zostać wyświetlone przypomnienie.
 • Wprowadzono możliwość wyświetlania ostrzeżenia przypominającego o zbliżaniu się terminu końca zadania. W Konfiguracji w zakładce "Zadania" dodano parametr "Ostrzegaj przed zakończeniem zadania" oraz "Czas" umożliwiający określenie na ile czasu przed rozpoczęciem ma zostać wyświetlone przypomnienie.
Zmiany w wersji 2.34.2014(2014-06-27)
 • Na oknie Zadania wprowadzono nowe drzewo filtrujące po datach zakończenia zadania. Dostępność drzewa można włączyć w Widok - Pokazuj daty zakończenia.
 • Wprowadzono możliwość błyskawicznego duplikowania zadań. Do paska przycisków dodano opcje "Kopiuj zadanie". Wciśnięcie przycisku powoduje utworzenie nowego zadania niezakończonego z aktualną datą z danymi takimi jak w zadaniu kopiowanym.
 • Do paska przycisków dodano opcje "Aktywne" oraz "Zakończone". Wciśnięcie poszczególnych przycisków pozwala na wyfiltrowanie widoku według statusu zadania.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Proponuj archiwizację na zewnętrzny dysk" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu wyświetlany zostaje monit z przypomnieniem o konieczności sporządzenia kopii danych na zewnętrzny nośnik. Zalecane jest, aby w takim przypadku kopia danych zapisywana była na zewnętrznym nośniku danych, np. na pendrive.
 • Wprowadzono opcję automatycznego tworzenia kopii danych na dysku lokalnym do wybranej lokalizacji przy określonych czynnościach. W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono parametr "Folder do automatycznej archiwizacji" (domyślnie "C:\ProgramData\terminarz-kontaktowy"). Parametr określa lokalizację na dysku lokalnym do której będą archiwizowane dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj po zamknięciu programu" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj przed dokonaniem importu" oraz "Archiwizuj przed dokonaniem aktualizacji". Przy włączonych opcjach przed dokonaniem importu lub przed dokonaniem aktualizacji tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
Zmiany w wersji 2.33.2014(2014-05-26)
 • Dodano szczegółową (ponad 52000) bazę polskich kodów pocztowych w Słowniki - Kody pocztowe.
 • Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości i ulicy na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów.
Zmiany w wersji 2.32.2014(2014-05-09)
 • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 2.31.2014(2014-04-25)
 • Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Zmiany w wersji 2.30.2014(2014-04-10)
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.21.2010(2010-11-19)
 • Rozszerzono pola "adres kontrahenta" w Księdze oraz Rejestrach VAT.
 • Zmodyfikowano algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.
 • Poprawiono ergonomiczność programu.
 • Poprawiono stabilność pracy programu.
Zmiany w wersji 1.3.2010(2010-10-13)
 • Na oknie edycyjnym zadania dodano przycisk "Sprawdź konflikty", który sprawdzi czy w podanym zakresie czasu znajdują się już wpisane zadania. Jeśli konfilkty zostaną znalezione, to program zapyta się czy wyświetlić spis takich zadań.
Zmiany w wersji 1.2.2010(2010-01-15)
 • Poprawiono ogólną stabilność programu.