Strona główna » Historia wersji » Terminarz Kontaktowy

Historia wersji programu Terminarz Kontaktowy

POBIERZ PROGRAM
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.70.2018(2017-12-19)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.69.2017(2017-10-31)
Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.68.2017(2017-09-20)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.67.2017(2017-07-07)
Wprowadzono poprawki optymalizacyjne mające na celu poprawę szybkości działania aplikacji na dużych zbiorach danych.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.66.2017(2017-05-23)
Umożliwiono wysyłanie mailingów w formacie HTML umożliwiono ponowne wykorzystanie zrealizowanych już kampanii mailingowych.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.65.2017(2017-05-11)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.64.2017(2016-12-02)
Zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików oraz w Konfiguracji dodano możliwość wywołania menadżera przywracania danych z kopii zapasowej umożliwiający szybkie wczytanie bazy z archiwum. Ponadto w przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych umożliwiono szybki import bazy danych lub wywołanie archiwum.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.63.2016(2016-10-14)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.62.2016(2016-09-16)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.61.2016(2016-09-08)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.60.2016(2016-08-12)
Na wydrukach wydatków i dochodów dodano informacje o ograniczeniach nałożonych przez filtry.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.59.2016(2016-07-22)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.58.2016(2016-05-13)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.57.2016(2016-04-15)
Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 3.56.2016(2016-03-31)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.55.2016(2016-03-18)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.54.2016(2016-03-11)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.53.2016(2016-03-03)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.52.2016(2016-02-26)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.51.2016(2016-02-03)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.50.2016(2016-01-22)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.49.2016(2015-12-28)
Przeniesiono całą konfigurację programu do bazy danych oraz umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych. Ponadto umożliwiono wydruk podsumowania wartości.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.47.2015(2015-07-17)
Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora oraz wprowadzono mechanizm nadawania tymczasowego hasła serwisowego w przypadku utraty hasła.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.46.2015(2015-07-10)
Wprowadzono możliwość zdefiniowania w programie nieograniczonej liczby użytkowników oraz nadawanie odrębnych praw korzystania z programu poszczególnym użytkownikom.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.45.2015(2015-06-17)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.44.2015(2015-06-03)
Poprawiono stabilność pracy aplikacji w zakresie podglądu wydruków.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.43.2015(2015-04-28)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.42.2015(2015-04-23)
Wprowadzono rzeczywisty podgląd wydruku oraz zbiorczą listę błędów reorganizacji bazy danych.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.41.2015(2015-03-27)
Poprawiono szybkość i stabilność pracy aplikacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.40.2015(2015-03-18)
Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.39.2015(2015-03-11)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.38.2015(2014-12-12)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.37.2014(2014-10-17)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.36.2014(2014-09-25)
Umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.35.2014(2014-08-29)
Wprowadzono możliwość ostrzegania przed zbliżaniem się początku i końca terminu wykonania zadań.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.34.2014(2014-06-27)
Na oknie Zadania dodano drzewo filtrujące po datach zakończenia zadania oraz opcje pozwalające na określanie widoczności zadań aktywnych i zakończonych. Ponadto wprowadzono opcje błyskawicznego duplikowania zadań oraz wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.33.2014(2014-05-26)
Dodano szczegółową (ponad 52000) bazę polskich kodów pocztowych oraz wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości i ulicy na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.32.2014(2014-05-09)
Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.31.2014(2014-04-25)
Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.30.2014(2014-04-10)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 1.21.2010(2010-11-19)
Rozszerzeno pola "adres kontrahenta" w Ewidencji Przychodów oraz Rejestrach VAT oraz poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 1.3.2010(2010-10-13)
Na oknie edycyjnym zadania dodano przycisk "Sprawdź konflikty", który sprawdzi czy w podanym zakresie czasu znajdują się już wpisane zadania. Jeśli konfilkty zostaną znalezione, to program zapyta się czy wyświetlić spis takich zadań.
Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 1.2.2010(2010-01-15)
Poprawiono ogólną stabilność programu.