Strona główna » Historia zmian w programach » Terminarz Kontaktowy » Rok 2015 » Wersja 2.46.2015

Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.46.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. lipca 2015)

  • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
  • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
  • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
  • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...

Zmiany w późniejszej wersji 2.47.2015 z dnia 17. lipca 2015

Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora oraz wprowadzono mechanizm nadawania tymczasowego hasła serwisowego w przypadku utraty hasła. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.45.2015 z dnia 17. czerwca 2015

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...