Strona główna » Historia zmian w programach » Terminarz Kontaktowy » Rok 2014 » Wersja 2.35.2014

Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.35.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 29. sierpnia 2014)

  • Wprowadzono możliwość wyświetlania ostrzeżenia przypominającego o konieczności wykonania zbliżającego się zadania. W Konfiguracji w zakładce "Zadania" dodano parametr "Ostrzegaj przed rozpoczęciem zadania" oraz "Czas" umożliwiający określenie na ile czasu przed rozpoczęciem ma zostać wyświetlone przypomnienie.
  • Wprowadzono możliwość wyświetlania ostrzeżenia przypominającego o zbliżaniu się terminu końca zadania. W Konfiguracji w zakładce "Zadania" dodano parametr "Ostrzegaj przed zakończeniem zadania" oraz "Czas" umożliwiający określenie na ile czasu przed rozpoczęciem ma zostać wyświetlone przypomnienie.

Zmiany w późniejszej wersji 2.36.2014 z dnia 25. września 2014

Umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.34.2014 z dnia 27. czerwca 2014

Na oknie Zadania dodano drzewo filtrujące po datach zakończenia zadania oraz opcje pozwalające na określanie widoczności zadań aktywnych i zakończonych. Ponadto wprowadzono opcje błyskawicznego duplikowania zadań oraz wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji. Więcej informacji...