Strona główna » Historia wersji » Terminarz Kontaktowy » Strona 4 » Zmiany w wersji 2.34.2014

Terminarz Kontaktowy - zmiany w wersji 2.34.2014

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2014-06-27)

  • Na oknie Zadania wprowadzono nowe drzewo filtrujące po datach zakończenia zadania. Dostępność drzewa można włączyć w Widok - Pokazuj daty zakończenia.
  • Wprowadzono możliwość błyskawicznego duplikowania zadań. Do paska przycisków dodano opcje "Kopiuj zadanie". Wciśnięcie przycisku powoduje utworzenie nowego zadania niezakończonego z aktualną datą z danymi takimi jak w zadaniu kopiowanym.
  • Do paska przycisków dodano opcje "Aktywne" oraz "Zakończone". Wciśnięcie poszczególnych przycisków pozwala na wyfiltrowanie widoku według statusu zadania.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Proponuj archiwizację na zewnętrzny dysk" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu wyświetlany zostaje monit z przypomnieniem o konieczności sporządzenia kopii danych na zewnętrzny nośnik. Zalecane jest, aby w takim przypadku kopia danych zapisywana była na zewnętrznym nośniku danych, np. na pendrive.
  • Wprowadzono opcję automatycznego tworzenia kopii danych na dysku lokalnym do wybranej lokalizacji przy określonych czynnościach. W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono parametr "Folder do automatycznej archiwizacji" (domyślnie "C:\ProgramData\terminarz-kontaktowy"). Parametr określa lokalizację na dysku lokalnym do której będą archiwizowane dane.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj po zamknięciu programu" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj przed dokonaniem importu" oraz "Archiwizuj przed dokonaniem aktualizacji". Przy włączonych opcjach przed dokonaniem importu lub przed dokonaniem aktualizacji tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".