Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 5

Historia wersji programu Sprzedaż i Magazyn (5)

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.243.2018(14. lipca 2018)
Do zestawień dodano raporty generujące zestawienia ilościowe sprzedaży i zakupów według kodów kreskowych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.242.2018(22. czerwca 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.241.2018(15. czerwca 2018)
Dodano możliwość wprowadzania faktur zaliczkowych i końcowych zakupu zarówno złotówkowych jak i walutowych oraz umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji subkont VAT na potrzeby split payment. Pondato zrealizowane wyszukiwanie danych kontrahentów w oparciu o bazę GUS oraz rozdzielono wydruki polecenia przelewu i wpłaty gotówkowej. Dodatkowo poprawiono algorytm sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.240.2018(11. czerwca 2018)
Umożliwiono wskazanie w poszczególnych towarach funduszu promocji produktów rolno-spożywczych oraz wprowadzono możliwość sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Ponadto dodano skrót klawiszowy do szybkiego wywołania listy towarów i usług oraz zmieniono sposób liczenia termin płatności na fakturach VAT-RR.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.239.2018(1. czerwca 2018)
Na oknie towarów i usług dodano kolumnę zawierającą ostatnie ceny zakupu i sprzedaży po jakiej zakupiono oraz sprzedano dany towar lub usługę. Ponadto wprowadzono zabezpieczenie polegające na uniemożliwienie wpisanie daty wystawienia i sprzedaży dokumentów z rokiem starszym niż 2010.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.238.2018(17. maja 2018)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.237.2018(13. maja 2018)
Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.236.2018(17. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.235.2018(29. marca 2018)
Umożliwiono sortowanie pozycji na dokumentach oraz usuwanie z korekt pozycji nie wpływających na wartość korekty. Ponadto na oknie towarów i usług dodano informacje o ostatnich cenach zakupu i sprzedaży poszczególnych towarów oraz zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK. Dodano także na fakturach do WZ i PZ informacje na temat dokumentów magazynowych na podstawie, których utworzono daną fakturę.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.234.2018(16. marca 2018)
Umożliwiono rozliczanie dokumentów z poziomu zestawienia nierozliczonych dokumentów oraz zmieniono zachowanie aplikacji podczas automatycznego zapisu kontrahentów do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu.