Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 16

Historia wersji programu Sprzedaż i Magazyn (16)

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.133.2015(8. kwietnia 2015)
Na oknie rejestru faktur dodano kolumnę z ilością dni terminu płatności dla dokumentów z odroczonym terminem płatności oraz umożliwiono drukowanie na dokumentach ilości dni terminu płatności zamiast daty terminu płatności. Ponadto na liście inwentaryzacji wprowadzono informację na temat rodzaju cen zastosowanych na inwentaryzacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.132.2015(3. kwietnia 2015)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.131.2015(20. marca 2015)
Wprowadzono możliwość modyfikacji wartości w zestawieniach VAT na dokumentach oraz wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie generowania rejestrów VAT sprzedaży.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.130.2015(13. marca 2015)
Przy dodawaniu pozycji do dokumentów wprowadzono możliwość podpowiadania ostatniej ceny sprzedaży po jakiej dany towar lub usługa zostały sprzedane danemu kontrahentowi. Ponadto wydruki wezwań do zapłaty i noty odsetkowej w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.129.2015(6. marca 2015)
Wprowadzono rejestr VAT dla faktur uproszczonych oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.128.2015(27. lutego 2015)
Umożliwiono opcjonalne podawanie na fakturze ilości dni terminu płatności faktury zamiast daty terminu płatności oraz zmieniono sposób formatowania liczb w zestawieniach ilościowych zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.127.2015(20. lutego 2015)
Wprowadzono zmiany w niektórych algorytmach wyliczeniowych mające na celu znaczne przyśpieszenie działania programu na dużych bazach danych.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.126.2015(6. lutego 2015)
Wprowadzono nową organizację okna Kontrahenci oraz wprowadzono mechanizm automatycznego grupowania pozycji dokumentów podczas grupowej realizacji dokumentów.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.125.2015(30. stycznia 2015)
Umożliwiono wybór rodzaju dokumentu do realizacji podczas wykonywania konwersji proformy, zamówień lub dokumentów magazynowych na dokumenty sprzedaży oraz przy fakturowaniu transakcji Allegro. Umożliwiono również podpowiadanie ostatnich cen zakupu podczas dodawania pozycji do dokumentów zakupowych oraz wprowadzono możliwość użycia warunkowych walidatorów z blokadami uniemożliwiających ponowne dodanie tych samych kontrahentów lub towarów i usług.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.124.2015(14. stycznia 2015)
Poprawiono mechanizm importu bazy danych z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek. Ponadto na oknach "Historia ostatnich dostaw" oraz "Historia obrotu towarem" wprowadzono formatowanie komórek z ilościami z precyzją co do ilości cyfr po przecinku zgodną z ustawieniami w Konfiguracji